1. leht 1-st

Tõendi vormistamine

Postitatud: 07 Mai 2018, 13:24
Tahaksin teada, kuidas peaks tsiviilkohtu menetluses tõendina vormistama sms-e?
Nimelt, vajab apellatsioonikaebuse vastustaja esitama tõendeid oma väiedete kinnitamiseks. Nendeks on kahes telefonis sisalduvad tekstisõnumid. Mida peaks tegema, et kohus neid tõenditena aktsepteeriks ning kasutaks.
Lisaks on need sõnumid võõrkeelsed. Kas sellisel korral peab vandetõlk neid ära tõlkima?

Re: Tõendi vormistamine

Postitatud: 14 Mai 2018, 21:09
Tere,

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 272 kohaselt on dokumentaalseks tõendiks on igasugune kirjalikult, pildistamisega või video-, heli- või elektroonilise salvestusega või muu andmesalvestusega jäädvustatud dokument või muu sellesarnane andmekandja, mis sisaldab andmeid asja lahendamiseks tähtsate asjaolude kohta ja mida on võimalik kohtuistungil esitada tajutaval kujul, kusjuures dokumendid on ka ametlikud ja isiklikud kirjad. SMS-e saab tõenäoliselt parimal viisil esitada ekraanipiltidena. Sama seaduse § 33 kohaselt, kui menetlusosalise kohtule esitatud dokumentaalne tõend ei ole eestikeelne, nõuab kohus määratud tähtpäevaks esitajalt selle tõlget eesti keelde, välja arvatud juhul, kui tõendi tõlkimine on selle sisu või mahtu arvestades ebamõistlik ja teised menetlusosalised ei vaidle muukeelse tõendi vastuvõtmisele vastu.
Seega on tõlkimise vajadus konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt kohtu otsustada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist