Hagi tagamise määrusest

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 8
Liitunud: 14 Nov 2016, 16:34
Asukoht: Tallinn, Eesti
Kontakt:

Hagi tagamise määrusest

28 Nov 2016, 22:49

Tere!

Määrasin oma lepinguliseks esindajaks ühe õigusbüroo juristi, kuid too ei esitanud minu palvel hagi tagamise avalduse korrektselt, jättes täitmata selgituse, et mis asjaoludel raskendaks hagi tagamata jätmine kohtumenetlust ja millist hagi tagamist nõutakse. Seega kohus tegi järgmise lahendi hagi tagamise kohta: Hageja ei ole põhistanud ja tõendanud hagi tagamise vajadust. Hagist ei selgu ning kohtule ei ole see ka esitatud asjaolude pinnalt ära tuntav, mil viisil aitab hagi tagamine kaasa hilisemale kohtuotsuse täidetavusele või miks oleks hagi tagamata jätmise korral otsuse täitmine raskendatud või võimatu. Samuti on märkimata, millist TsMS § 378 lg-s 1 nimetatud hagi tagamise abinõu kohaldamist hageja soovib. Hagi rahuldamine ei ole kohtule ettenähtav. Hageja ei ole hagis välja toonud, millisel õiguslikul alusel nõuab hageja kolmandate isikute vahel sõlmitud lepingu tühisuse tuvastamist.

Mida selline ütlus peaks tähendama et hagi rahuldamine ei ole kohtule ettenähtav? Kas see käib konkreetselt hagi tagamise kohta või üleüldse hagi kohta?
Kui see käib hagi tagamise kohta, siis kas on võimalik esitada uut hagi tagamise taotlust kohtule, tuues seekord välja asjaolud, et mis vajadus on hagi tagamisel ning millist hagi on vaja?
Kuidas tuleks hagi tagamine sellisel juhul vormistada (st. et mis peaks hagi avalduses olema välja toodud)?

Lühidalt küsides: Kuidas peaksin edasi toimima?

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Hagi tagamise määrusest

30 Nov 2016, 21:16

Kohus ei saa hagi esitamisel etteruttavalt enne tõendite uurimist ja kohtuvaidlust võtta seisukohta, kas hagi kuulub rahuldamisele või tuleb jätta hagi rahuldamata. See tähendab, et kohus ei saa ette näha, kas hagi tuleb rahuldada või jätta rahuldamata. TsMS § 377 lg 1 sätestab, et kohus võib hageja taotlusel hagi tagada, kui on alust arvata, et tagamata jätmine võib raskendada kohtuotsuse täitmist või selle võimatuks teha. Kui kohtuotsust tuleb ilmselt täita mujal kui Euroopa Liidu liikmesriigis ja välislepingu alusel ei ole tagatud Eesti kohtuotsuste täitmine, loetakse, et hagi tagamata jätmine võib raskendada kohtuotsuse täitmist või selle võimatuks teha. Hagi tagamise eesmärk on seega kindlustada kohtuotsuse täitmine, kui on alusta eeldada, et kostja astub samme, mis võivad muuta hilisema kohtuotsuse täitmise võimatuks. Taotlus hagi tagamiseks peab olema piisavalt põhjendatud ning hagis esitatud nõue selgelt väljendatud. Kohtu poolt viidatud TsMS §-s 378 lg 1 on antud hagi tagamise abinõude loetelu. Hageja või tema esindaja peavad hagi tagamise taotluses näitama, millist hagi tagamise abinõu peab hageja vajalikuks kohaldada.
Hagi tagamise taotluse rahuldamata jätmine ei ole lõplik ning hageja võib korduvalt esitada taotluse hagi tagamiseks. Riigilõivuseaduse § 59 lg 17 sätestab, et hagi tagamise või eeltõendamismenetluse taotluse esitamisel tasutakse riigilõivu 50 eurot. Riigilõiv tuleb tasuda uuesti igakordsel hagi tagamise taotluse esitamisel.


Vastas Vambola Olli.

Vasta