1. leht 1-st

Taotluse esitamine

Postitatud: 29 Apr 2014, 09:34
Kuidas esitada taotlust Justiitsministeeriumile kohtu poolt tekitatud kahju hüvitamiseks (RVastS pg.17 lg 1) alusel.
Ma väidan, et Pärnu Maakohus ja kohtunik rikkusid oma tegevusega Eesti Vabariigi põhiseaduse pg.13,15 ja 25 põhimõtet ning tekitasid sellega minule õigusvastaselt moraalset ja materiaalset kahju.
Austusega
JS

Re: Taotluse esitamine

Postitatud: 05 Mai 2014, 11:15
Tere,

Küsimusest ei selgu paraku probleemi (õiguste rikkumise, tekitatud kahju) täpseid asjaolusid.
Riigivastutuse seaduse § 15 lg 1 kohaselt, isik võib nõuda kohtumenetluse käigus, sealhulgas kohtulahendiga tekitatud kahju hüvitamist üksnes juhul, kui kohtunik on kohtumenetluse käigus toime pannud kuriteo.
Kohtu poolt tekitatud kahju (varaline/mittevaraline kahju) hüvitamise taotluse esitamiseks tuleks välja selgitada ja taotluses märkida vastavad asjaolud Teie õiguste rikkumise ja Teile tekitatud kahju kohta ning esitada nõue tekitatud kahju hüvitamiseks.

Lugupidamisega
SA Õigusteenuste Büroo