Kohtusse pöördumine

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 09 Veebr 2011, 23:57

Kohtusse pöördumine

11 Veebr 2011, 10:28

Tere

Mure siis järgmine:
Peksti sisse autoklaasid ja tuled. Peksjateks olid alla 13 aastased lapsed. On olemas ka tunnistaja kes nad (vähemalt mõne) kohapealt kätte sai.
Algselt algatati kriminaaluurimine, mis aga lõpetati kui selgus, et on tegemist mittesubjektidega. Mittealustamise kohta saadeti ka teatis, et kuna lõhkujad on alaealised ning keda kokku oli 7, siis uurimist ei alustatud. Võlaõigusseaduse kohaselt peavad vanemad kahju hüvitama. Lasin auto ära hinnata ning kahju hinnati 32 000.-

Politsei sõnul kuulati lapsi üle lastekaitse töötaja juuresolekul. Lapsi alaealiste komisjoni minule teadaolevalt ei saadetud.
Kas käituti õiglaselt?

Uurimistoimikuga mul tutvuda lasta ei soovitud, kuna väidetavalt oli noorsoo politseinik, kes antud juhtumit uuris, puhkusel.
Kuigi uurimine lõpetati umbes 6 kuud tagasi ei olnud toimik siiani jõudnud arhiivi. Pidevalt väideti mulle, et ikkagi ei ole võimalik toimikut näha, kuid lõpuks, pika ootamise peale, ikkagi näidati toimikut. Antud toimik tundus mulle väga poolik. Sealt puudusid algselt tehtud fotod, laste ütlused jne. Sisuliselt oli seal 4 lehte, millest 3 olid minu poolt tehtud avaldus, remondikalkulatsioon ning arve. Toimikust täiesti eraldiseisvalt, pandi mulle kõrvale ka täiesti tühi paberi leht, ning kästi kirjutada, et olen toimikuga tutvunud ning oma allkiri.
Kas uurimise puhul oli õigesti käitutud?
Kas antud toimik tõesti ei pidanudki midagi rohkemat sisaldama?
Kas mul on õigus nõuda uut uurimist?

Kohus nõuab, et peaksin tõendama seda, et ikka antud lapsed auto lõhkusid, kuna politsei uurimine on sisuliselt 0, sest nemad alla 13-aastaseid lapsi süüdi mõista ei saa. Lastevanemad püüavad samuti välja keerutada, kuna tundub, et kellelgi ei ole niipalju südametunnistust tekitatud kahju rahulikult kinni maksta.
Kas mul oleks võimalik lapste ütlusi kasutada kohtus?
Lapsi tunnistama saata?

Kas ma pean tunnistaja tunnistuse andmise korral kohut sellest ette ka teavitama või lihsalt peab ta istungi ajal kohal olema ning kutsutakse ette?

Kuna istung peetakse mu kodukohast väga kaugel, siis millised oleksid mu võimalused tuua menetlus üle mu kodulinna kohtumajja?

Postitusi: 1237
Liitunud: 01 Veebr 2011, 14:28

Re: Kohtusse pöördumine

14 Veebr 2011, 12:47

Antud juhul on küsimusi ühe juhtumi kohta palju ja erinevast valdkonnast. Esmane soovitus on, et käesoleval ajal on tsiviilasjade kohtulik menetlemine sedavõrd keerukas, et oleks otstarbekas asja arutava kohtu tööpiirkonnast leida advokaat või jurist, kes esindaks kannatanut.
Kaasusest teen järelduse, et kriminaalasi algatati, kuid lõpetati kuna lõhkujad olid nooremad, kui 14-aastased.
Kriminaalmenetluse läbiviimist juhib prokurör ja ka kriminaalmenetluse lõpetamine toimub prokuröri nõusolekul. Kahjusaanud isikule saadetakse määrus kriminaalasjas menetluse lõpetamise kohta, mis peaks olema motiveeritud määrus ja õigeaegselt edastatud kannatanule, sest see määrus on kaevatav ja kaevata saab kõrgemalseisvale prokurörile. Kui seda tehtud ei ole, siis rikuti jämedalt menetluskorda.
Kahjunõudmisel tsiviilkohtumenetluses peaks kahju saanud isikul kahju tekitamise tõendamiseks minu arvates piisama kriminaalasja menetluse lõpetamise määrusest ja vajadusel saab kohtult nõuda, et politseist väljastataks kriminaalasja materjalid.
Kriminaalasja toimik peab sisaldama kõikide läbiviidud menetlustoimingute protokolle (ülekuulamised, vaatlused, fototabelid jne). Kui neid protokolle toimikus ei olnud, siis järelikult sisuliselt mingit menetlust läbi viidud ei ole.
Alaealiste lõhkujate kohta kogutud materjalide saatmise alaealiste komisjonile otsustab uurija ja kooskõkastab selle otsustuse prokuröriga.
Antud asjas soovitan kahju saanud isikul pöörduda selgituste saamiseks asja menetlemise asukohajärgse prokuröri poole ja vajadusel taotleda asjas täiendavat uurimist.

Vasta