kohtumäärus.

Foorumi reeglid
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 08 Sept 2020, 19:24

kohtumäärus.

08 Sept 2020, 19:36

oü aktiva finants .21.07.2020 esitatud hagiavalduse kohaselt palub hageja mõista kostjalt võlgnevus398,43 euri, intress 142.89. sissenõudmiskulu 40 eurot ja sissenõutavaks muutunud viivised 139.82 eurot. samuti viivised alates 22.07.2020 kuni põhinõude summas 398.43 euro täitmiseni VÕS 113 LÕIGE 1 TEISES LAUSES ettenähtud ulatuses. lisaks palub hageja kostjalt riigilõiv 175 eurot. ja hageja õigusabikulud 480eurot.
minu sain ülemõistuse suure summa.
ja mida see tsiviilasja hind tähendab.?

Postitusi: 1792
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: kohtumäärus.

15 Sept 2020, 11:10

Tere

Tänan Teid esitatud küsimuse eest.
Tsiviilasja hinda arvutatakse oma kindla metoodika järgi ning teatud nõuete puhul on see seaduses kindlaks määratud (vt TsMS 3. osa 17. peatükk ja TsMS § 132). Hagil võib ka siis hind olla, kui raha ei nõutagi, näiteks mittevaralise nõude puhul on ts. asja hind 3500 eurot , kuigi nõude sisuks on hoopis abielulahutus või elatise puhul on ts. asja hinnaks elatise suurus kuus x 9'ga (näiteks soovitakse elatist 100 eurot kuus - on hagihind 900 eurot).
Kui aga nõutakse tagasi võlga näit 5000 eurot, koos intressiga 1000 eurot ja viivistega 500 eurot -on hagihind 5000+100+500. Tsiviilasja hind omab tähtsust hagiavalduse esitamisel tasutava riigilõivu suuruse määramisel.
Kui hagiavalduses nõutav summa ei ole õiglane, tuleb kindlasti menetluses osaleda, esitada oma seisukohad ja neid kindlasti ka tõendada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta