1. leht 1-st

Töölepingu ülesütlemine TLS § 88 lg 1 p 3

Postitatud: 10 Sept 2021, 12:01
Tere

Palun abi töölepingu lõpetamise osas tööandja poolt (hetkel on töötaja esitanud ka töövaidluskomisjonile avalduse)

Kas tööandja tohib etteteatamata lõpetada töölepingu TLS § 88 lg 1 p 3 alusel (Töötaja sai teada töölepingu lõpetamisest maksuameti teate kaudu).
Eelnevalt pole tööandja kordagi teinud ühtegi ettekirjutust/hoiatust selle kohta, et töötaja rikub oma töökohustusi ning tööandja pole taasesitamist võimaldavas vormis tevitanud töölepingu ülesütlemisest.

Ette tänades,

Lugupidamisega

Re: Töölepingu ülesütlemine TLS § 88 lg 1 p 3

Postitatud: 10 Sept 2021, 15:29
Tere

Töölepingu seadus annab tööandjale võimaluse tööleping üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel. Viidatud TLS § 88 lg 1 p 3 on selgesõnaliselt sätestatud: on hoiatusest hoolimata eiranud tööandja mõistlikke korraldusi või rikkunud töökohustusi. Seega eeldab sätte rakendamine eelneva hoiatuse tegemist. Seadus ei ütle, millises vormis peab hoiatus tehtud olema. Põhimõtteliselt võib hoiatuse teha ka suuliselt, kuid praktikas on seda hiljem keeruline tõendada, kui töötaja peaks hoiatuse tegemise vaidlustama. Hoiatus võib olla tehtud seega nii paberil kui e-kirjas vms viisil, kuid oluline on see, et vaidluse korral oleks tööandjal võimalik tõendada, et hoiatus on tehtud ja et töötaja on selle ka kätte saanud.
Samuti ei tulene seadusest hoiatuse sisulisi nõudeid, kuid selle on paljuski andnud kohtupraktika. Riigikohus on leidnud,et hoiatuses kui tööandja tahteavalduses peab selgelt avalduma tahe tuua kaasa õiguslik tagajärg, s.o öelda tööleping üles, kui töötaja ei paranda oma käitumist.
Küll võib olla tegemist töölepingu ülesütlemisele seadusega kehtestatud korra rikkumisega. Töölepingu võib üles öelda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavaldusega (töölepingu seaduse (TLS) § 95 lg 1). Võimalik, et esineb ka muid minetusi.
Edasiseks nõustamiseks soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele veebilehel https://hugo.legal/ HUGO.legal pakub koostöös Justiitsministeeriumiga Eestis elavatele inimestele 2 tundi tasuta õigusnõustamist. Tasuta õigusnõu saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus. Enne nõustamist tuleb sõlmida kliendileping ja tasuda 5€ lepingutasu.
Pakume nii kohtumisega nõustamist, kui distantsnõustamist. Kohtumisega nõustamised toimuvad HUGO kontorites üle Eesti. Distantsnõustamist pakume video ja e-posti teel.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist