Töölepingu erakorraline lõpetamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 24 Mai 2021, 21:01

Töölepingu erakorraline lõpetamine

24 Mai 2021, 21:17

Tere.
Tervislikel põhjustel sooviks erakorraliselt töölepingu üles öelda.
Kas paragrahv 91 lg 3 tagab mulle töötuskindlustushüvitist?
Kas ma võin haiguslehe olles, töösuhte lõpetada..näiteks, et annan homme avalduse sisse ja saan märkida töösuhte lõpetamiseks ülehomme?

Tänan

Postitusi: 2431
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Töölepingu erakorraline lõpetamine

25 Mai 2021, 17:47

Tere

Kui töötaja tervis ei võimalda tal töölepingus kokku lepitud ülesandeid täita ja ka arst on soovitanud loobuda selle töö tegemisest, mis võib ohustada tema tervist, on inimesel järgmised võimalused:

1. Töötajal on seadusest tulenev õigus nõuda arsti otsuse alusel, et tööandja viiks ta ajutiselt või alaliselt üle teisele tööle või kergendaks ajutiselt tööülesandeid. Seega, kui soovite tööd jätkata ja hoida oma tervist, peate esitama tööandjale avalduse. Kui tööandjal on võimalik teie terviseseisundile sobivat tööd anda, lepite uue töö tingimustes kokku ning saate töötamist jätkata.
2. Kui tööandjal pole töötajale teist tööd pakkuda, töökohta ümber kohandada, muuta töötingimusi või kui muudatustega kaasneksid ebaproportsionaalselt suured kulud, võib tööandja töölepingu üles ütelda töölepingu seaduse (TLS § 88 lg 1) alusel. Sellisel juhul ei mängi rolli, kas töötaja on eemal olnud neli kuud või vähem. Vajalik on arsti otsus, töötaja avaldus ning tõsiasi, et tööandjal tegelikult ka pole terviseseisundile vastavat tööd pakkuda.
3. Kui töötaja ise ei soovi töösuhet jätkata, sest tervis on kehv või tööandja pakutav kergem/teine töö ei sobi, võib ta töösuhte ise erakorraliselt üles ütelda. TLS § 91 lg 3 kohaselt võib töötaja töölepingu erakorraliselt üles öelda töötaja isikust tuleneval põhjusel, eelkõige kui tema terviseseisund või perekondlikud kohustused ei võimalda tal kokkulepitud tööd teha ja tööandja ei võimalda talle sobivat tööd. Erakorralist ülesütlemist tuleb avalduses põhjendada ning tööandja võib nõuda arstitõendit.
Kui töölepingu ütleb üles tööandja (TLS § 88 lg 1), siis on töötajal õigus taotleda töötuskindlustushüvitist, kui kõik muud seaduses ettenähtud tingimused on täidetud. Kui töölepingu ütleb tervislikel põhjustel üles töötaja (TLS § 91 lg 3), ei teki tal õigust töötuskindlustushüvitist saada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta