Töötaja poolne erakorraline ülesütlemine 91.2.2

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 05 Veebr 2021, 10:22

Töötaja poolne erakorraline ülesütlemine 91.2.2

05 Veebr 2021, 11:07

Tere
Olin sunnitud erakorraliselt üles ütlema töölepingu §91.2.2 alusel. Töösuhe on kestnud alates 2012 aprillist katkematult. Olen oma protsessimisega saavutanud järgmise olukorra.
Töötukassa registreeris mind töötuks alles 14 dets.2020. Töötukassa võttis mind töötuks tingimusega et pean väljamaksed tagastama kui Tööinspektsiooni otsus tuleb minu kahjuks. Töötukassa ei tahtnud mind algul töötuks reg-da kuna olen jätkuvalt tööregistris endise tööandja nimekirjas.
Töötukassa ehk riigipoolsed tugiteenused nt koolitused mis aitaksid mul uutele töökohtadele kandideerida on takistatud kuna mina olen nõrgemas olukorras! Neid ei väljastata mulle - olen juba mõnda aega ootel.
Tööinspektsiooni istung tööandja vastu toimub veebruari esimeses veerandis. Tööandja pole minu lahkumisavaldusele ega tööinspektsiooni poolt saadetud määrusdok-le reageerinud.
Pangad nõuavad oma raha graafikujärgselt tagasi (võib juhtuda et laenukindlustus muutub aktuaalseks kui tööinspektsiooni otsus tehakse igati minu kasuks)
Tööinspektsiooni kaudu üritan saavutada järgmist:
1. Töösuhte ülesütlemise tuvastamist
2. Teha muudatused Maksu ja Tolliameti töötamiseregistris lõppenud töösuhte kohta, kuna tööandja pole vastavat toimingut 15.11.2020 kuupäevaks teinud. Tööleping üles öeldud 05.11.2020. Tööandja oleks pidanud töötamise lõpetamise registreerima 10 kalendripäeva jooksul kuid seda pole tehtud.
3. Nõuan ___ Oü -lt maksmata töö ja puhkusetasude välja maksmist. Periood september- oktoober- november 2020a eest.
4. Nõuan töölepingu seadusega ette nähtud §100 lg 4 alusel ülesütlemisehüvitist.

Kuna ettevõte /tööandja on mulle väga ebamugava olukorra tekitanud nii rahaliselt kui ka moraalselt. Kannatuste periood on kestnud mu perele (kaks alaealist last) sept-veebruar.

Kas kuidagi on võimalik veel seda ettevõtjat pitsitada?
Millistel alustel kohtusse kaevata?
Millistel alustel veel võimalik kahjutasu nõuda?

Postitusi: 2062
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Töötaja poolne erakorraline ülesütlemine 91.2.2

12 Veebr 2021, 07:22

Tere

Paralleelselt töövaidluskomisjonis ja kohtus sama asja arutada ei saa. Ehk kuni menetluse lõpuni ei saa Te esitada kohtusse sama nõuet, mis on töövaidluskomisjoni menetluses. Küll aga saab TVK otsuse kohtus vaidlustada.
Kui Teile aga on tööandjapoolse kohustuse rikkumise tulemusena tekkinud reaalset kahju, saate selle kahju tekitajalt välja nõuda. Võlaõigusseaduse järgi on kohustuse rikkumine on võlasuhtest tuleneva kohustuse täitmata jätmine või mittekohane täitmine, sealhulgas täitmisega viivitamine. Kahju tekkimine peab seejuures olema reaalne ja tõendatav. Samuti peab kahju olema rahaliselt hinnatav. Kahju hüvitamise eesmärk on kahjustatud isiku asetamine olukorda, mis on võimalikult lähedane olukorrale, milles ta oleks olnud, kui kahju hüvitamise kohustuse aluseks olevat asjaolu ei oleks esinenud. Siiski soovitan Teil nõude esitamisega oodata TVK lahendini, et saaksite vajadusel esitada kõik nõuded samas menetlusdokumendis.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta