Lapsepuhkus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 19 Nov 2020, 13:26

Lapsepuhkus

19 Nov 2020, 13:29

Tere, läksin käesoleva aasta oktoobrist tööle. Kas mul on õigus saada lapsepuhkust (kasvatan alla 3 aastast last, teine laps on 4 ) käesoleval kalendriaastal ja millisel tingimusel tööandja selle andmisest keelduda võib?

Postitusi: 2058
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Lapsepuhkus

26 Nov 2020, 17:01

Tere

Emal või isal on õigus igal kalendriaastal saada lapsepuhkust, mille eest tasutakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära alusel. Puhkuse kestus sõltub laste arvust ja nende vanustest. Puhkus tuleb kasutada kalendriaasta jooksul, millal tekkis õigus lapsepuhkusele. Lapsepuhkuse nõue aegub selle sissenõutavaks muutumise kalendriaasta lõppedes. Puhkusetasu hüvitatakse tööandjale riigieelarve vahenditest. Kindlasti on Teil õigus lapsepuhkusele, vaatamata sellel, et alustasite alles oktoobris. Tööandjal õigust keelduda ei ole.
Esiteks võib lapsepuhkuse päevad kindlaks määrata juba puhkuste ajakavaga ja liita lapsepäevad põhipuhkusele. Lapsepäevad ei erine selles osas töölepingu regulatsiooni järgi põhipuhkuse päevadest. TLS-i § 69 lg 1 kohaselt määrab põhipuhkuse aja tööandja, arvestades töötajate soove, mis on mõistlikult ühitatavad ettevõtte huvidega. Järelikult ettevõte küll võtab töötaja soove arvesse, kuid ei pea näiteks ettevõtte kõige kiiremal ajal töötajale puhkust võimaldama (muidugi peab töötajale võimaldama puhkusepäevad ära kasutada ikkagi, et need ei aeguks). Puhkuse ajakava on pooltele siduv ja sellesse märgitud puhkusepäevi antakse ajakava järgi. Kui ajakavasse on märgitud ka lapsepuhkus, tuleb ka see puhkus anda kooskõlas ajakavaga.
Teiseks, kui puhkuste ajakava ei ole koostatud või ei ole lapsepäevi puhkuste ajakavasse märgitud, siis on töötajal õigus TLS-i § 69 lg 3 järgi puhkust kasutada, teatades sellest tööandjale 14 päeva ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta