1. leht 1-st

Töölepingu lõpetamine

Postitatud: 03 Mär 2020, 09:09
Tere.

Olen seoses töövaidlusega pöördumas Töövaidluskomisjoni. Kas mul on õigus väitele, et Töölepingu lõpetamine on tühine?
Nimelt sain tööandjalt 3. jaanuaril 2020 kirja lausetega: "pakun välja, et töölepingu lõpetamiskuupäev oleks 2. jaanuar" ja "anna teada, kas lõpetame lepingu 2. jaanuari seisuga § 89 alusel". Minu hinnangul on tulenevalt TsÜS § 68 lg 3 tegemist tööandja poolse tahteavaldusega töölepingu lõpetamiseks. TsÜS § 69 lg 1-2 sätestab, et tahteavalduse tegija poolne tahteavaldus muutub kehtivaks selle kättesaamisega. TLS § 104 lg 1 ütleb, et töölepingu saab lõpetada üksnes edasiulatuvalt ja töölepingu tagasiulatuv lõpetamine on tühine.

Ette tänades
Koit Viigipuu

Re: Töölepingu lõpetamine

Postitatud: 10 Mär 2020, 14:00
Tere

Iseenesest olete õigesti mõistnud. Siiski soovitan silmas pidada, et töölepingu lõpetamine § 89 alusel on töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt tööandjast tulenevatel põhjustel. Erakorralisest ülesütlemisest peab tööandja töötajale ette teatama, kui töötaja töösuhe tööandja juures on kestnud:
1) alla ühe tööaasta – vähemalt 15 kalendripäeva;
2) üks kuni viis tööaastat – vähemalt 30 kalendripäeva;
3) viis kuni kümme tööaastat – vähemalt 60 kalendripäeva;
4) kümme ja enam tööaastat – vähemalt 90 kalendripäeva.

Kui tööandja teatab ülesütlemisest ette vähem, kui on seaduses sätestatud, on töötajal õigus saada hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel. Seega, kui lepingu lõppemisest teatati ette vähem, kui seadus ette näeb, tuleb tööandjal vähemteatatud aeg hüvitada rahas. Seetõttu soovitan kaaluda hoopis rahalise nõude esitamist ettetetamisaja järgimata jätmise tõttu.
Et aga kõiki asjaolusid arvestades Teie jaoks soodsaim tegutsemisviis välja selgitada, soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes eelnevalt www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist