Töötaja õigused ettevõtte ümbeasumisel

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 24 Nov 2019, 20:12

Töötaja õigused ettevõtte ümbeasumisel

24 Nov 2019, 20:20

Tere!

Sain hiljuti teada, et ettevõte planeerib kolida ca 100km kaugusele (teise linna). Millised on minu kui töötaja õigused töölepingu erakorralisel ülesütlemisel?
Töölepinguseaduses on kirjas, et töölepingus peab olema märgitud koht, kus töö toimub. Minu lepingus see puudub ning on märgitud juriidiline aadress (kuigi inforegistri põhjal on juriidiline ja tegevusaadress samad, ei ole töölepingus eraldi välja toodud, vaid on lihtsalt märgitud aadress Tallinn). Ettevõte ümberasumine tähendab minu jaoks umbes 8 lisatundi nädalas ajalist kulu (töötan esmaspäevast reedeni 8.30-17.00) ning ka rahalist kulu tööle saamiseks (ning tagasi koju).

Lugupidamisega,

Postitusi: 2058
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Töötaja õigused ettevõtte ümbeasumisel

30 Nov 2019, 10:25

Tere

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 5 lg 1 p 8 kohaselt peab töölepingu kirjalik dokument sisaldama töö tegemise kohta. TLS § 20 kohaselt lepitakse töötegemise kohana kokku koht, mis on töösuhtega kõige rohkem seotud. Eeldatakse, et töö tegemise koht lepitakse kokku kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega. Kui kokkulepe puudub või tegelik olukord on töölepingus sätestatust erinev, siis vaadeldakse pooltevahelist praktikat. Seega hinnata tuleb, millise perioodi jooksul ning kus Te olete oma tööülesandeid senini täitnud. Töölepingu tingimusi saab muuta üksnes poolte kokkuleppel (TLS § 12). Oluline töölepingu tingimus, mida saab muuta üksnes poolte kokkuleppel on töötamise asukoht. Tööandja võib teha töötajale ettepaneku töötamise asukoha muutmiseks, kuid töötajal puudub kohustus ettepanekuga nõustuda. Kui töötaja keeldub, siis tulen hinnata, kas tegemist on koondamise olukorraga (tööandja koondab töötaja peale teise töö pakkumisest keeldumist) või tööandja ettepanekuga, millest keeldumise järel jätkab tööandja endistel tingimustel töö pakkumist.

TLS § 89 lg 1 kohaselt võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine). TLS § 89 lg 3 kohaselt peab tööandja enne töölepingu ülesütlemist koondamise tõttu pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd. Teise töö pakkumisest võib töötaja keelduda. Sellisel juhul toimub peale teise töö pakkumist koondamine.
Lisame, et tööandja võib lähetada töötaja tööülesannete täitmiseks väljapoole töölepinguga ettenähtud töö tegemise kohta kuni 30 järjestikuseks kalendripäevaks (TLS § 21 lg-d 1-2). Lähetuse puhul hüvitab tööandja lähetusega kaasnevad kulud, üldjuhul sõidu- ja majutuskulud (TLS § 40 lg 2). Töötaja nõusolekut lähetamiseks on tarvis juhul, kui töötaja on rase või kasvatab alla kolmeaastast või puudega last (TLS § 21 lg 3).


Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta