TÖÖVÕTULEPING, LEPINGUST TAGANEMISE AVALDUS

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 11
Liitunud: 27 Dets 2016, 09:42

TÖÖVÕTULEPING, LEPINGUST TAGANEMISE AVALDUS

12 Sept 2019, 13:39

Tere päevast,

Oli sõlmitud töövõtuleping, määratud periood (18.09-18.10.2018), maksumus (30% ettemaks, 70% peale töö tegemist), ülesütlemisest pole informatsiooni (ainult "vaidluste korral kohustuvad pooled leidma rahumeelse lahenduse läbirääkimiste käigus, võimatuks osutumise korral lahendab erimeelsused kohus kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadustega"). Üheks oluliseks lepingu eesmärgiks on tehtud töö dokumentide vormistamine, kontrollimine tellija poolt ja video materjalide edastamine tellijale.
Lepitud perioodil dokumendid/video salvestused polnud esitatud tellijale kontrollimiseks, töövõtja esitas arve 70% lepingu maksumusele (kui tellija sai arve, maksetähtaeg selle peal oli juba ületatud). Enne tasumist tellija esitas nõue dokumentide/materjalide kohta, kus olid leitud puudused ja vead. Tellija teatas kohe sellest töövõtjale, töövõtjale antud võimalus rikkumisi kõrvaldamiseks (tellija korduvad meeldetuletused, kuid lõpuks töö ümbertegemise kokkulepe saavutatud).
Tellija on maksuvõimeline, ei keeldu 70% maksmisest, kuid maksab ainult tehtud töö eest, mis vastab töövõtulepingule.
Ümbertehtud töö dokumendid/materjalid sai tellija ainult kuu pärast, esitades korduvad meeldetuletused. Jälle leitud puudused ja vead, töövõtja informeeritud. Tellija ei takista ümbertegemist ja puuduste kõrvaldamist, kuid töövõtja ei reageeri, kontakti ei lähe (töövõtja ainult saadab e-mailiga 70% maksumuse meeldetuletused).
Tellija esitas töövõtjale LEPINGUST TAGANEMISE AVALDUS (alates 03.06.2019). Töövõtja siiamaani pole seda kommenteerinud, kinnitanud.

Küsimused:
1) Kas on mingi tähtaeg, mille jooksul töövõtja peab lepingust taganemise avaldusele reageerima?
2) Kas on seadusega reguleeritud aeg, mille jooksul tellija raha kinni hoiab?
(tellija pani raha nö kõrvale ja ei tea millal saab vabalt seda 70% kasutada, kas sama või teise töö tellimiseks)

Postitusi: 2103
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: TÖÖVÕTULEPING, LEPINGUST TAGANEMISE AVALDUS

18 Sept 2019, 07:52

Tere

Tulenevalt võlaõigusseadusest võib tellija töövõtulepingu igal ajal üles öelda. Kui tellija on töövõtulepingu üles öelnud, on töövõtjal õigus nõuda kokkulepitud tasu, millest on maha arvatud see, mille ta lepingu ülesütlemise tõttu kokku hoidis või mille ta oma tööjõu teistsuguse kasutamisega omandas või oleks võinud mõistlikult omandada välja arvatud juhul kui tellija on lepingu üles öelnud seetõttu, et töövõtja rikkus lepingut. Ka võib lepingupool lepingust taganeda, kui teine lepingupool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud (oluline lepingurikkumine).
Lepingust taganemise kehtivuseks peavad olema täidetud nii selle formaalsed eeldused, eelkõige olema esitatud vastaspoolele õigel ajal taganemisavaldus (vt ka VÕS § 118, § 188 lg 1) kui ka sisulised (materiaalsed) eeldused, st taganemiseks peab olema seda õigustav põhjus, eelkõige oluline lepingurikkumine VÕS § 116 mõttes (vt Riigikohtu 20. juuni 2011. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-57-11, p 28). ( p 14) Kui leping on taganemise tõttu lõppenud (VÕS § 188 lg 2), kohalduvad asjas lepingu tagasitäitmist reguleerivad sätted (VÕS § 189). Lepingust taganemise korral võib kumbki lepingupool nõuda tema poolt lepingu alusel üleantu tagastamist ning saadud viljade ja muu kasu väljaandmist, kui ta tagastab kõik üleantu. Taganemisest tulenevad kohustused peavad lepingupooled täitma üheaegselt,
Taganemine on toimunud taganemisavalduse tegemisega. Teise poole kinnitus ei ole selleks vajalik.
Seadusest ei tulene tagasitäitmise tähtaega. Selle peate te ise määrama. Tähtaeg peaks olema seejuures mõistlik.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta