Ametijuhendi muutmisest

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 22 Aug 2019, 14:38

Ametijuhendi muutmisest

22 Aug 2019, 14:43

Tööandja muutis kõikide töötajate ametinimetused ühtseks (kadus osakonna juhataja ametinimetus ja spetsiifiliste tööde ametid) ja allkirjastas kõikide töötajatega töölepingu tingimuste muutmise. Ka palk ühtlustati madalamaks.
Töötajad said uued ametijuhendid milles on osad tööülesanded (näiteks varasemad juhtaja tööülesande) märgitud tärniga. Tärni seletus on: Tööülesanne lepitakse kokku töötajaga töölepingu sõlmimisel.
Tänaseks ei ole tööülesandeid lepitud kokku ega ka töölepingut sõlmitud.
Töötajad on hakanud tööandjalt saama tärniga märgitud tööülesandeid ühekordsete tööülesannetega.
Küsimus on, et kas tööandja võib (näiteks kõik varem juhataja tööülesanded, mis ei ole ühekordsed) edastada ühekordsete tööülesannetega?

Postitusi: 2053
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Ametijuhendi muutmisest

26 Aug 2019, 13:29

Tere

Töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 5 lõike 1 punkt 3 kohustab tööandjat teavitama töötajat tehtavatest tööülesannetest, mis võivad näiteks olla kirjas töölepingus või töölepingu juurde lisana kuuluvas ametijuhendis. Tööülesannete kirjeldus peab olema piisavalt selge ja mõlemale poolele üheselt arusaadav. Töölepingus kokkulepitud tingimused on muudetavad üksnes poolte kokkuleppel.

TLS § 15 lg 2 p-d 1-3 näevad ette töötaja põhilised töökohustused, st töö tegemise kokkulepitud tingimustel ning tööandja korralduste täitmise. Töötaja peab lisaks kokkulepitud tööülesannetele täitma ka töö iseloomust tulenevaid kohustusi. Nt ei pea tööandja lisama juristi lepingusse kohustust olla kursis seadusandluse muudatustega, kuna selline kohustus tuleneb juba töö laadist.

Töösuhte käigus on tööandjal õigus nõuda töötajalt just sellist tööd, nagu tööülesannete kirjelduses on kokku lepitud (TLS § 17 lg 1) ja töötaja ei ole kohustatud tegema muud tööd (v.a. juhul, kui ülesande/korralduse täitmine tulenes hädavajadusest (TLS § 17 lg 4), s.o olukorras, kus on tõsine oht tööandja varale või muule hüvele kahju tekkimiseks).

Teie kirjeldatud asjaolud ei viita, et tööandja oleks õigustatud kirjeldatud lisaülesannete täitmist nõudma.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta