1. leht 1-st

Tööõnnetus või siiski mitte?

Postitatud: 04 Apr 2019, 07:11
Tere!
Kolm nädalat tagasi läksin hommikul tööle. Minu tööpäev algab kell 7.00. Juhtus aga nii, et libastusin töökoha territooriumil ( ca.3m enne välisust). Kukkumine oli nii ränk, et murdsin jalaluu mitmest kohast ja jalale tehti operatsioon, mille käigus paigaldati jalga 3 kruvi. Lisaks tuleb kolme- nelja nädala pärast teha uus operatsioon, mille käigus kruvid uuesti eemaldatakse. Telefonist on näha, et hädaabisse helistasin 6.57, mis tähendab, et 3min enne minu tööaega. Tööandja otsus on, et see ei kvalifitseeru tööõnnetuse alla, kuna minu tööpäev polnud alanud ja ma ei täitnud kukkumise hetkel tööülesandeid. Töökaitseinspektsiooni lehel on kirjas, et otsus peab tehtama 10. tööpäeva jooksul peale õnnetust. Mina sain otsuse 18 päeva pärast kukkumist. Lisaks saadeti mulle koostatud akt minu küsimise peale, mitte tööandja kohustusest.
Olen teadlik sellest, mis on tööõnnetus, kuid selle viimane osa on minu arvates kaheti mõistetav. " Tööõnnetus on töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal." Leian, et see peaks olema tööandja huvides, et tema töötaja ohutult ja turvaliselt ametiasutusse jõuab! Kui oleksin kukkunud kell 7 või peale seda, siis oleksin saanud ilmselt hoiatuse, kuna ei olnud juba ametipostil. Sellest järeldan, et seadus on tehtud täpselt nii, et tööandja mitte kuidagi ei vastuta selle eest, kui tema töötajatega väljaspool tööaega, kuid siiski ametikoha territooriumil midagi juhtub! Mõistan, kui tegemist oleks olnud minu vaba päevaga ja oleksin viibinud ametiasutuse territooriumil. Sellisel juhul oleks otsus olnud mõistetav, kuid hetkel ei võta ametiasutus mitte mingisugust vastutust selle ees, et territoorium oli hooldamata. Lisaks jäävad minul täitmata kohustused ülikooli ees, rääkimata saamata jääv töötasu. Sooviksin sellele otsusele asjatundja kinnitust või ümberlükkamist! Suur tänu juba ette!

Re: Tööõnnetus või siiski mitte?

Postitatud: 09 Apr 2019, 09:12
Tere

Tööga seotud õnnetusteks ei loeta tahtlikult tekitatud, teel tööle või koju tekkinud vigastusi ega kahjustusi, mis on tingitud töötaja haigusseisundist. Seega võib tõepoolest olla, et tegemist ei ole tööõnnetusega.
Ent ka sel juhul on Teil õigus nõuda isikult, praegusel juhul tööandjalt, kelle territooriumil juhtus õnnetus põhjusel, et territoorium ei olnud nõuetekohaselt hooldatud, õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamist.
Riigikohus on tsiviilasjas nr 3-2-1-48-15 (p 24) selgitanud, et kui kahju tekitajale on etteheidetav tegevusetus, mille tagajärjel saabus väidetavalt kahju, tuleb olukorras, kus puudub vastavat juhtumit reguleeriv kaitsenorm (VÕS § 1045 lg 1 p 7 ja lg 3) kontrollida lisaks, kas kahju tekitajal oli kohustus käituda mingil viisil, et kahju tekkimist ära hoida, kuid ta ei käitunud vastavalt, st kas tal lasus selles olukorras käibekohustus, mida ta on rikkunud. Käibekohustus tuleneb tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-s 138 sätestatud hea usu põhimõttest ning sellest tulenevalt peab isik õigusi teostades ja kohustusi täites tegema üldise käibekohustuse tõttu kõik mõistliku selleks, et teistel isikutel ei tekiks kahju.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist