Mul on küsimus töötaja kohustuste kohta

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4
Liitunud: 15 Jaan 2019, 09:30

Mul on küsimus töötaja kohustuste kohta

15 Jaan 2019, 10:47

Tere,
kas see on normaalne või õiguslik et lepingus selline pinkt:VI Töötaja kohustused: 6.6 Töötajal ei ole õigust osaleda tööandja kirjaliku nõusolekuta teiste äriühingute juhtimises või töötada või osutada teenuseid teistele tööandjatele.

Lugupidamisega A.

Postitusi: 1655
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Mul on küsimus töötaja kohustuste kohta

21 Jaan 2019, 19:31

Tere,

Teie küsimusest võib aru saada, et tegemist on konkurentsipiirangu kokkuleppega. Selle kokkuleppe kohaselt ei tohi töötaja asuda ametisse tööandja konkurendi juures ega tegutseda tööandjaga samas tegevusvaldkonnas. Töötaja vaba eneseteostuse ja suurema sissetuleku saamise võimalusi oluliselt kärpiv kokkulepe on aga õigustatud vaid juhul, kui:
[*] piirang on vajalik tööandja erilise majandusliku huvi kaitsmiseks, sest töötaja võib töösuhtes omandatud teadmisi kasutades tööandjat oluliselt kahjustada;
[*] piirang on ruumiliselt, ajaliselt ja esemeliselt mõistlikult määratud;
[*]töötaja saab piirangu olemusest aru, teda on selle sisust kirjalikult teavitatud.

TLS § 23 tulenevalt võib Konkurentsipiirangu kokkuleppega seega piirata töötaja töötamist konkurendi juures töölepingu või muu võlaõigusliku le-
pingu (näiteks käsundus-, töövõtuleping) alusel või tegutsemist samal majandus- ja kutsetegevuse alal, näiteks tegutsemine ettevõtjana.
Tööandja ei saa töötajal takistada töötamist sektoris, kus ta ise ei tegutse.


Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 4
Liitunud: 15 Jaan 2019, 09:30

Re: Mul on küsimus töötaja kohustuste kohta

22 Jaan 2019, 21:06

Tere,
nagu ma eelnevalt mainisin see punkt 6.6 on peatükis " TÖÖTAJA KOHUSTUSED" ,KONKURENTSIKEELD on eraldi peatükk,riigi seaduses see punkt kõlab nii: §15.8)tööandja soovil teavitab tööandjat kõigist töösuhtega seonduvatest olulistest asjaoludest,mille vastu on õigustatud huvi.
See tööandja tekst " Töötajal ei ole õigust osaleda tööandja kirjaliku nõusolekuta" rohkem nagu alandaks inimese väärikuse teeb temast nagu mingi tööandja omandi veel enam et konkurentsist ei ole sõnakestki.

Lugupidamisega A.

Postitusi: 4
Liitunud: 15 Jaan 2019, 09:30

Re: Mul on küsimus töötaja kohustuste kohta

28 Jaan 2019, 13:31

Tere,
nagu ma eelnevalt mainisin see punkt 6.6 on teemas "Töötaja kohustused",eesti riigii seaduses on analoogne paragraf 15 punkt 8 aga sõnastus on hoopis teine ja teine tähendus.See sõnastus on ahistav. On olemas ka eraldi teema "KONKURENTSI KEELD".

Tervitustega Artur

Postitusi: 1655
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Mul on küsimus töötaja kohustuste kohta

29 Jaan 2019, 18:26

Tere,

Teie viidatud seadusesäte räägib teavitamisest asjaoludest, mille suhtes võib tööandjal olla õigustatud huvi. Seega peab olema täidetud tingimus, et informatsiooni osas on tööandjal õigustatud huvi, see tähendab, Teie tegevus väljaspool tööd võib mingil moel mõjutada Teie tegutsemist töölepingu alusel. Ja ka sel juhul on Teil vaid teavitamiskohustus. Piirang tegutseda saab tulla vaid konkurentsipiirangu kokkuleppest. Tööandja ei saa töötajal takistada töötamist sektoris, kus ta ise ei tegutse. Kui Teie tööleping sisaldab sätteid, mis asetavad Teid halvemale positsioonile seaduses sätestatust, on need sätted tühised.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 1655
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Mul on küsimus töötaja kohustuste kohta

04 Veebr 2019, 13:03

Tere,

Teie viidatud seadusesäte räägib teavitamisest asjaoludest, mille suhtes võib tööandjal olla õigustatud huvi. Seega peab olema täidetud tingimus, et informatsiooni osas on tööandjal õigustatud huvi, see tähendab, Teie tegevus väljaspool tööd võib mingil moel mõjutada Teie tegutsemist töölepingu alusel. Ja ka sel juhul on Teil vaid teavitamiskohustus. Piirang tegutseda saab tulla vaid konkurentsipiirangu kokkuleppest. Tööandja ei saa töötajal takistada töötamist sektoris, kus ta ise ei tegutse. Kui Teie tööleping sisaldab sätteid, mis asetavad Teid halvemale positsioonile seaduses sätestatust, on need sätted tühised.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta