Töölepingu lõpetamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 14 Okt 2018, 13:37

Töölepingu lõpetamine

14 Okt 2018, 14:24

Tere.

Tööandja tahab lõpetada töölepingu,sest ma ei sobi tervislikel põhjustel enam töötama sellel ametikohal ja kergemat tööd ei ole. Millise paragrafiga
saab tööandja lõpetada minuga töölepingu?

Postitusi: 1591
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Töölepingu lõpetamine

20 Okt 2018, 11:41

Tere,

Kirjeldatud olukorras võib olla tegemist töölepingu ülesütlemisega TLS § 88 lg 1 p 1 alustel, kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul; Sama paragrahvi lg 2 kohaselt peab tööandja enne töölepingu ülesütlemist, eelkõige käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud alusel, pakkuma töötajale võimaluse korral teist tööd. Tööandja pakub töötajale teist tööd, sealhulgas korraldab vajadusel töötaja täiendusõppe, kohandab töökohta või muudab töötaja töötingimusi, kui muudatused ei põhjusta tööandjale ebaproportsionaalselt suuri kulusid ning teise töö pakkumist võib asjaolusid arvestades mõistlikult eeldada.
Seejuures võib tööandja töölepingu üles öelda etteteatamistähtaega järgimata, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni(TLS § 97 lg 3).

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta