Töölepingu lõpetamine tööandja algatusel

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 2
Liitunud: 11 Okt 2018, 10:47

Töölepingu lõpetamine tööandja algatusel

11 Okt 2018, 13:11

Tere!

Mure selline ,et kaubandus ettevõte pakkus juhataja ametikohta asjaga oli väga kiire sai ka mitu korda kontoris kohapeal käidud väljaõppel ja juhendamisel ,tööleping sõlmiti et asun kindlal kuupäeval tööle aga enne käin ja õpin kohanen elan sisse ja pärast siis makstakse tagant järgi kuidagi nad mõtlevad kuidas töötatud päevade eest oldi nii vaimustuses et lõpuks leiti inimene kes ka hakkama saab ja kaupluse toimima paneb .Peale kolmandat kohtumist sai personali juhatajaga mindud kauplusesse kus mind tutvustati ja kus sai ka pikk tööpäev tehtud ja kokku lepitud järgmised õppe sisse elamise päevad sai ka kokku lepitud päev kus pidi tulema kontorist inimesed näitama ja õpetama .Päev varem kui kontorist inimesed tulema pidi helistati personali osakonnast et nüüd on nii et me siiski ei tee sinuga lepingut ja põhjus pidi olema 15a tagasi toimunud põhjuses. Kui ma esimene päev olin kaupluses siis kohtusin seal praegu töötavat inimest kellega sai 15 a tagasi koos töötatud ja kelle väitel olevat mind lahti lastud varguse pärast .sealt firmast sai küll ära tuldud riiuga kuid puhta lepingu lõpetamisega ja asutud tööle uude nimekasse firmasse kust tausta kontroll oli tugev vaevalt oleks mind siis tööle võetud ja määratud vastutust vajav ametipositsioon sammuti on saanud aastate jooksul teistes firmades töötades olnud minu tööks ja usalduseks olnud vastutavad ametipositsioonid.
Minu praegune küsimus seisnebki selles kas minuga on õiguspäraselt käitutud? sellest firmast ja tööpakkumisest on nüüdseks ükskõik kui ei ole usaldust siis ei ole ka seal töötegemist aga mõeldes ka teistele kes on rumalusest lollusest liig usaldusest komistanud kas need vead jälitavad inimesi elu lõpuni.

Postitusi: 1664
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Töölepingu lõpetamine tööandja algatusel

18 Okt 2018, 22:33

Tere,

Kahjuks ei ole võimalik inimeste pahatahtlikku tagarääkimist vältida. Küll aga võib olla tegemist ebakohase väärtushinnangu andmisega, mille eest saab ennast kaitsta tuginedes Võlaõigusseaduse § 134 lg 6 ja 1046 lg 1
Isiku au teotamine, muu hulgas ebakohase väärtushinnanguga, isiku nime või kujutise õigustamatu kasutamine, eraelu puutumatuse või muu isikliku õiguse rikkumine on õigusvastane, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Õigusvastasuse tuvastamisel tuleb arvestada rikkumise liiki, põhjust ja ajendit, samuti suhet rikkumisega taotletud eesmärgi ja rikkumise raskuse vahel.Isiku au teotamise, muu hulgas ebakohase väärtushinnanguga või ebaõigete andmete avaldamisega, isiku nime või kujutise õigustamatu kasutamise, eraelu puutumatuse või muu sarnase isikuõiguse rikkumise eest mittevaralise kahju hüvitise määramisel võib kohus lisaks lõikes 5 sätestatule arvestada vajadust mõjutada kahju tekitajat hoiduma edasisest kahju tekitamisest, võttes seejuures arvesse kahju tekitaja varalist seisundit. Mittevaralise kahju hüvitise määramisel arvestatakse rikkumise raskust ja ulatust ning kahju tekitaja käitumist ja suhtumist kahjustatud isikusse pärast rikkumist.
Seejuures tuleb silmas pidada, et Isikliku õiguse rikkumine ei ole õigusvastane, kui rikkumine on õigustatud, arvestades muid seadusega kaitstud hüvesid ja kolmandate isikute või avalikkuse huve. Õigusvastasuse tuvastamisel tuleb sellisel juhul lähtuda erinevate kaitstud hüvede ja huvide võrdlevast hindamisest.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta