Töölepingu lõpetamisest...

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 04 Okt 2018, 15:00

Töölepingu lõpetamisest...

04 Okt 2018, 15:16

Mul selline hetkel konkreetne päevakorraline küsimus- minu abikaasa töötab bussifirmas SAMAT, mis sõidab Harjumaal lõunasuunal, Kose-Tallinn, nüüd loetud päevade pärast vahetub seal ilmselt vedaja, veerem st.bussid kuuluvad maanteeametile, tuleb uus vedaja, kui minu abikaasa tahaks minna uude vedaja firmasse tööle, juba on uuest firmast käidud küsimas, kas juht oleks nõus teise firmasse tööle minema, siis kas eelmine firma saab mind 30 päeva kinni hoida, millised on minu õigused ja kas firma peaks need bussijuhid koondama, kui sellel suunal tööd pole? Kuidas oleks tal õigem talitada?
uus vedaja ütles, võtaks niikaua käsunduslepinguga tööle, kuni saab eelmisest firmast vabaks!

Postitusi: 1597
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Töölepingu lõpetamisest...

11 Okt 2018, 13:08

Tere,

Teie küsimusest võib järeldada, et uus vedaja võtab üle ettevõtte koos lepingutega (veolepingud, töölepingud). Sel juhul lähevadki uuele ettevõtjale töölepingud üle muutmata kujul, see on kõik varasemad tingimused jäävad kehtima, muutub vaid tööandja. Olukorras, kus ettevõte jätkab sama või sarnast majandustegevust, lähevad muutumatul kujul üle ka töölepingud, sealhulgas muud töösuhtest tulenevad õigused ja kohustused. Seetõttu on keelatud töölepingute ülesülesütlemine ettevõtte ülemineku tõttu. Töölepingu ülesütlemine muudel seadusest toodud põhjustel on lubatud (nt töötaja koondamine olukorras, kus ümberkorralduste tulemusena ei ole töötajale enam võimalik tööd pakkuda)..
Ettevõtte üleminekul on nii ettevõtte üleandja kui omandaja kohustatud informeerima ja konsulteerima töötajatega, esitades teatise, mis sisaldab infot ülemineku kohta (sh ülemineku kuupäev, ülemineku põhjused, tagajärjed töötajatele ning kavandatavad meetmed). Info tuleb edastada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirja teel, intranetis) ja aegsasti (töötajatel peab jääma piisav aeg infoga tutvumiseks). Omapoolsed ettepanekud tuleb töötajatel esitada 15 päeva jooksul alates teatise saamisest, kui pooled ei ole kokku leppinud pikemas ajas.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta