1. leht 1-st

Töösuhte lõpetamine tööandja surma korral

Postitatud: 22 Aug 2018, 14:10
Tere, olin tööl OÜ-s, selle kuu algul suri ülemus. Nüüd on minu leping peatatud. Kuidas see lasta lõpetada? Nii, et mulle kahjulik ei oleks?

Re: Töösuhte lõpetamine tööandja surma korral

Postitatud: 24 Aug 2018, 13:45
Tere,

TLS näeb küll ette mõningatel juhtudel töölepingu lõpetamise tööandja surma korral, ent seda juhul kui tööandjaks on füüsiline isik. Teie küsimusest selgub, et tööandjaks on juriidiline isik ehk osaühing. Osaühing juriidilise isikuna ei saa surra ja seetõttu ei saa ka vastavaid sätteid kohaldada. Osaühing on vara, mille pärijad pärivad omaniku surma korral. Töölepingud lähevad muutumatul kujul üle ettevõtte omandajale, ka pärijatele, vastavalt võlaõigusseadusele, kui ettevõte jätkab sama või sarnast majandustegevust. Kui ettevõte tegevust ei jätka võib tegemist olla koondamissituatsiooniga.
Kirjeldatud juhul võib olla tegemist olukorraga,kus tööleping tuleks tööandja poolt majanduslikel põhjustel erakorraliselt üles öelda (TLS § 89). Tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul, sealhulgas tööandja tegevuse lõppemisel (koondamine).

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist