Avalikust teenistusest vabastamine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 22 Juun 2018, 14:11

Avalikust teenistusest vabastamine

22 Juun 2018, 14:19

Tere
Kas avalikus teenistuses koondamisteade tuleb saata tähitult?
Kas teade peab olema originaal, st originaalallkirjaga?
Mida teha kui sain teate tavapostiga ja selgelt on näha, et dokumendile on allkiri kopeeritud kuskilt teiselt dokumendilt?
Päev hiljem sain teate e-postile tavalise word-failina ja sellel on selgelt näha allkirja kopeerimine.
Kas dokument on õiguslikult pädev kuna on vigane nii keeleliselt kui sisult?
Kas teadet saab ka vaidlustada? Sellele võimalusele ei ole teates viidatud.

Minu arvates on rikutud mitmeid avaliku teenistuse seaduse sätteid.

Tänan!

Postitusi: 1593
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Avalikust teenistusest vabastamine

27 Juun 2018, 21:16

Tere,

ATS teate tähitult saatmist ei sätesta, küll aga peab olema võimalik vajadusel tõendada, et teade on saadetud ja ka kätte saadud. Sellest sõltub etteteatamistähtaja kulgemise algus. Seaduses on sätestatud teatele kirjalik vorm. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 78 kohaselt, kui seaduses on sätestatud tehingu kirjalik vorm, peab tehingudokument olema tehingu teinud isikute poolt omakäeliselt allkirjastatud. Allkirja mehhaanilisel teel jäljendamine loetakse omakäelise allkirjaga võrdseks üksnes juhul, kui selle kasutamine on käibes tavaline ja teine pool viivitamata ei nõua omakäelist allkirja.
Kirjaliku lepingu puhul võib lepingust tulenevad kirjalikud tahteavaldused edastada ka muul viisil, mis võimaldab edastatud tahteavaldust kirjalikult taasesitada.
Seega, sõltuvalt faktilistest asjaoludest, võib koondamisteate sellisel viisil edastamine olla õiguspärane.
Koondamisteadet vaidlustada ei saa, see on tööandja tahteavaldus. Küll aga vormistatakse koondamine haldusaktiga, mida saab vaidlustada seaduses sätestatud korras.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta