Töölepingu muutmine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 16 Juun 2018, 13:20

Töölepingu muutmine

16 Juun 2018, 13:41

Tere!

Olen klassiõpetaja (õpetaja, kes õpetab aineid 1.-6. klassini), kelle lisaerialaks on põhikooli matemaatikaõpeta. Sellel õppeaastal oli mul 6. klass. Kui õpetaja lõpetab 6. klassiga, peaks ta alustama tööd 1. klassiga, kuid tööandja tegi ettepaneku minna selle klassiga edasi 7. klassi. Olin sellele vastu, kuid kuna muud mulle ei pakutud ning kartes kaotada tööd, võtsin ettepaneku vastu. Samas on meil koolis 3 ilma vastava hariduseta klassiõpetaja ametikohal töötavat inimest, kellest küll üks inimene õpib klassiõpetajaks. Erimeelsuste tõttu mulle hetkel enam 7. klassi ei pakuta, vaid pakutakse 10 tundi II kooliastme matemaatikat ja 12 tundi I kooliastme õpiabi tunde, lisaks ei ole mul oma klassi. Kas mul oleks õigus saada klassiõpetaja ametikohta või pean leppima mulle pakutavaga?
Aitäh!

Postitusi: 1593
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Töölepingu muutmine

23 Juun 2018, 08:05

Tere,

Vastuse leidmiseks tuleks vaadata Teie töölepingut. Töölepingus või selle lisas peavad olema selgelt välja toodud Teie tööülesanded, milles olete lepingut sõlmides kokku leppinud. TLS § 28 lg 2 p 1 kohaselt on tööandja eelkõige kohustatud kindlustama töötaja kokkulepitud tööga ning andma selgeid ja õigeaegseid korraldusi.
Töölepingut ühepoolselt muuta ei saa. Kui Teie töölepingus on kirjas teatud tööülesanded ja tööandja neid muuta soovib, ent Teie ei nõustu on edasi toimimiseks kaks varianti:
Tööandja annab Teile kokkulepitud tööd kokkulepitud tingimustel ja midagi ei muutu või kui tööandja seda teha ei saa/ei soovi, võib olla tegemist TLS § 89 lg 1 olukorraga, mille kohaselt tööandja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul. Sisuliselt on tegemist koondamissituatsiooniga koos kõigi koondamisest tulenevate sotsiaalsete garantiide rakendumisega.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta