Töögraafik.

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4
Liitunud: 14 Aug 2017, 07:30

Töögraafik.

23 Veebr 2018, 09:19

Tere.
Töötan päästjana. Töögraafikus on 24-tunnised vahetused. Märtsikuu teisel nädalal (5.-11. märts) on graafikus 72 töötundi. 24 tundi tööl, 24 vaba, 24 tööl, 24 vaba, 24 tundi tööl. Kas sellise graafikuga on tagatud töötajale tervisekaitse ületöötamise eest (TLS § 46 lg 3)? Tänan,

Postitusi: 1593
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Töögraafik.

28 Veebr 2018, 20:54

Tere,

TLS § 46 lõike 3 alusel võivad töötaja ja tööandja kokku leppida täiendavas ületunnitöö tegemises. Täiendav ületunnitöö on töötamine üle TLS § 46 lõikes 1 kehtestatud tööajapiirangu, st töötamine keskmiselt üle 48 tunni seitsmepäevase vahemiku kohta neljakuulise arvestusperioodi jooksul. Täiendavat ületunnitööd võib teha vaid poolte kokkuleppel. Absoluutne tööaja ja ületunnitöö piirang kokku on keskmiselt 52 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta neljakuulise arvestusperioodi jooksul. Viidatud tööaja piirangut ei ole lubatud ületada ka siis, kui töötaja on ise nõus rohkem töötama. Töötaja kaitse täiendava ületunnitöö eest on TLS kohaselt lisaks piirmäärale tagatud:
• kohustusega leppida eraldi kokku täiendava ületunnitöö tegemises;
• õigusega öelda kokkulepe igal ajal põhjuseta üles kahenädalase etteteatamistähtajaga ja
• keeluga sõlmida täiendav ületunnitöö kokkulepe, kui see on töötajale ebamõistlikult kahjustav (sealhulgas tervist kahjustav)
Töötaja kaitse eesmärgil on seaduses põhimõte, mille kohaselt on töötajal õigus keelduda täiendavast ületunnitööst etteteatamistähtaega järgimata, kui ületunnitöö tegemine on kahjulik tema tervisele, tööandja ei täida tööohutuse ja -tervishoiunõudeid või ei järgi tööaja piiranguid (tls § 46 lõige 4). Samadel põhjustel on täiendava ületunnitöö tegemist õigus
keelata või seda piirata tööinspektoril. Töötaja kaitse, aga ka järelevalve võimaldamise eesmärgil on tööandja kohustatud pidama eraldi arvestust täiendavat ületunnitööd tegevate töötajate üle (tls § 46 lõige 5).

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta