Pankrotiavaldus

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 4
Liitunud: 27 Jaan 2011, 20:53

Pankrotiavaldus

28 Jaan 2011, 01:09

Tere
Kõigepealt tahan teid tänada väga tänuväärse teenuse eest tasuta õigusabile ja loodan, et inimesed tõesti ka saavad abi. Teile aga soovin edu, kannatust ja mõistmist.
Püüdsin Teie olemasolevast infost saada vastuseid küsimustele, kuid ikka jäi mingi oluline info leidmata.
Tean, et õigusabi on väga kallis lõbu ja seetõttu pean kindlalt teadma milliste summadega arvestada, kui asju hakata ajama kohtu kaudu.

1. Kas pankrotiavalduse tööandja vastu saab esitada ka kaks töötajat ühiselt, kui ühe töötaja nõue on ca 30 000 EEK ja teisel ca 150 000?
2. Kui riigilõiv on 6000 EEK kas siis peab pankroti taotleja arvestama veel ka mingite teiste väljaminekutega? (Näiteks pankrotihalduri tasu. Kes selle maksab?)
3. Kui suurt juriidilist jõudu omab Töövaidluskomisjoni otsus, millel on märge, et kuulub täitmisele (kas see on sama, mis kohtuotsus)?
4. Millised võimalused on töötajal oma raha kätta saada? Töötajal on Töövaidluskomisjoni otsus; kohtutäituri sundnõue ja tööandjale tähitud kirjaga saadetud pankrotihoiatus. Kas nende dokumentide alusel on võimalik esitada pankrotiavaldust? Kas töötaja on teinud kõik omalt poolt võimaliku? Milline dokument peab tõendama, et töötaja on kasutanud kohtutäituri teenust?
5. Kui kaua kestavad pankroti väljakuulutamise või siis raugemise kohtulood?


Väike kokkuvõte pikast loost.
Töötaja soovis lahkuda töölt TLS § 82 alusel mais 2009. Tööandja ignoreeris töötaja korduvaid kirjalikke avaldusi ja töölepingut ei lõpetanud, misjärel juunis 2009 esitas töötaja avalduse Töövaidluskomisjonile saamata töötasu, lõpparve ja tööraamatu kinnipidamise eest hüvitise nõudes. Sel hetkel oli ettevõte veel toimiv. Tööandja osavate juriidiliste nõksudega venis töövaidlus septembrisse 2009, kus Töövaidluskomisjon mõistis tööandjalt töötaja kasuks 30 000 EEK. Kumbki pool kohtu kaudu otsust ei vaidlustanud.
Ettevõte oli selleks ajaks sisuliselt oma töö lõpetanud ja kõik arved arestitud. Ettevõtet ei likvideeritud, ega kuulutatud välja pankroti. Ettevõte tiksub tänaseni.
2010. aasta alguses andis töötaja materjalid kohtutäiturile võla sissenõudmiseks. Vaatamata ca pool aastat kestnud regulaarsele suhtlemisele kohtutäituriga jäi nõue täitmata, sest kõik ettevõttele kantud summad võttis pank oma võla katteks.
Juunis 2010 saatis töötaja tööandjale nii tähitult kui ka tavalise kirjaga teate, et nõude mittetasumisel esitab ta tööandja vastu kohtule pankrotiavalduse.
Paari nädala möödudes helistas tööandja töötajale ja tundis huvi kas töötaja ei taha kätte saada oma tööraamatut. Töötaja pankrotiavalduse kirja peale kostis tööandja, et töötajal pole mõtet rabeleda, sest tööandja likvideerib ettevõtte juulis-augustis nagunii ja ka siis on töötajal võimalik Töötukassa kaudu omad raha kätte saada.
Millalgi juulis/augustis müüs tööandja oma firma ära Läti kodanikule, kuid sisuliselt tegeleb ise sellega seniajani edasi. Detsembris 2010 helistas töötaja tööandjale, et kätte saada oma tööraamat ja täpsustada ettevõtte likvideerimise juttu. Tööandja sõnul pidi ettevõte nüüd likvideeritama jaanuaris 2011. Tänase päevani ei ole likvideerimisest teada midagi.
Töötaja on kursis, et tööandja venitab tahtlikult ettevõtte likvideerimisega kuni tema päevavalgust kartvad lepingud aeguvad.
Teistel võlanõudjatel pole mõtet pankrotiavaldus esitada, sest surm ei võta ka sealt kust võtta ei anna.

Postitusi: 1237
Liitunud: 01 Veebr 2011, 14:28

Re: Pankrotiavaldus

22 Veebr 2011, 13:51

1) Pankroti avalduse saab esitada 2 töötajat ühiselt.
Pankrotiseaduse § 11. Deposiit ajutise halduri tasu ja kulutuste katteks.
Kohus võib määrusega kohustada pankrotiavalduse esitanud võlausaldajat tasuma ajutise halduri tasu ja kulutuste katteks kohtu deposiiti kohtu määratud rahasumma, kui on alust eeldada, et pankrotivara selleks ei jätku. Määruse peale võib pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja esitada määruskaebuse.
2) Pankrotihalduri tasud arvestatkse juba sissenõutavatest summadest, mis on konkreetne summa.
3) Võimalus raha tagasi saada on üsna suur.
4) Töövaidluskomisjoni otsuse saate pankrotiavaldusele lisada.
5) Täituri teenuse kohta peate esitama kohtule täiturile tehtud avalduse.

Vasta