tööandja kinnipidamised töötasust

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 09 Mär 2016, 16:10

tööandja kinnipidamised töötasust

09 Mär 2016, 16:21

Tere,

Palgapäeval sain palka vähem kui töölepinguga on ette nähtud. Tööandja kirjutas selgitusesse "18 tp/ 2 hp". Veebruaris oli üks maksustav riigipüha, mis arvesse ei ole võetud.
Mina tegelikult haiguslehel ei olnud ja kõik tööpäevad olin tööl.
Selline olukord tekkis sellepärast, et mina see kuu jooksul tegelesin isikliku asjaga töö kõrval (minu elukaaslase sai intensiivravi haiglasse, tal on väga raske haigus, ja kuna ei olnud kõrval keegi, palus mind aidata). Seletasin tööandjale, mõtlesin puhkusele selleks ajaks minna aga leppisime kokku, et teen tööd ära, siis lähen. Kuna töömaht oli täidetud, eraelu probleemid said ka lahendatud. Kui mina olin tööl vähem, siis õhtuti töötasin kauem. Lõpuks kuu töömaht oli täidetud ning tööülesanded ära tehtud.

Palgast kinnipidamisest tööandja ei öelnud sõnagi, lihtsalt kandis palga vähem kui töölepinguga on ette nähtud. Mingi arvutuskäiku ka ei seletanud ja minu küsimusele, miks ta nii arvab ja arvutab vastas: "Jah kunas su tegemised ja tööl käimised olid nii". Sellega maksmata jäi ka riigipüha. Kui ma ütlesin seda, vastas ta Skype's nii: ":(" .

Asi on põhimõttes. Kas tööandjal on õigus iseseisvalt arvutada mulle haiguslehe või ette teavitamata palgast maha võtta? Mis selles olukorras on võimalik teha?
Ette tänades.

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: tööandja kinnipidamised töötasust

11 Mär 2016, 19:53

Töölepingu seaduse läbiv põhimõte on, et tasu tuleb maksta töö eest ning lisaks nendel juhtudel kui töötaja on töötegemiseks valmis, aga tööandja ei võimalda töötamist või esinevad muud juhud, kui seadus kohustab töötasu säilitama või maksma keskmist töötasu.
Töölepingu seaduse § 28 lõike 2 kohaselt on tööandja muuhulgas kohustatud andma töötaja nõudmisel andmeid temale arvutatud ja makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta ning muid töötajat või töösuhet iseloomustavaid teatisi. Seega kui olete kirjalikult pöördunud tööandja poole veebruarikuu töötasu arvestuse saamiseks, siis tööandja on kohustatud need andmed teile ka kirjalikult esitama ning selgitama arvestuse käiku.
Riigipüha päeva eest tuleb tööandjal maksta töötasu vaid juhul, kui sel päeval tööd tegite ning sel juhul seadusest tulenevalt lausa kahekordset töötasu. Kui te aga 24. veebruaril tööd ei teinud, siis selle päeva eest töötasu ka ei maksta.
Kalendaarseid tööpäevi oli käesoleva aasta veebruaris kokku 20. Kui nendel päevadel tööd tegite, siis on õigus ka töötasu saada. Samas kirjutate, et viibisite perekondlikel põhjustel tööst eemal. Kuidas te tööandajaga eemal viibitud aja osas kokku leppisite? Kui leppisite kokku, et viibite tavapärasel tööajal tööst eemal, kuid täidate tööülesanded hiljem ja olete seda ka teinud, siis tuleb tööandajal ka tavapärast töötasu maksta.
Aga kui viibisite tööst eemal, paludes tööandjal end ajutiselt tööülesannetest vabastada ning samas te ei leppinud kokku muul ajal töö tegemises, siis võib tööandja arvestada eemalviibitud aega kui tasustamata vaba aega ehk maksta tegelikult tööl viibitud aja eest (sellest võib ollagi tingitud 2 tööpäeva tasustamata jätmine).
Seega on antud juhul väga oluline, millest te tööandajaga ikkagi enne töölt eemalviibimist kokku leppisite. Kui olete veendunud, et kokkulepe oli selge ning töö on tehtud ja teil on õigus saada töötasu vähemalt 20 tööpäeva eest (+ võimalik riigipühal töötamine), siis saate esitada tööandjale nõude vähem makstud töötasu väljamaksmiseks. Kui tööandja sellega ei nõustu, saate esitada sama nõude avaldusena töövaidluskomisjoni või hagiavaldusena kohtusse.
Ka töövaidlusorgan hakkab vaidluse käigus hindama, milline oli poolte kokkulepe, tegelik tahe ning kas Te tegite tööandja heaks tööd kokkulepitud tingimustel ja ajal, seega muutub oluliseks ka oma väidete tõendamine.
Teie kirjast jääb mulje, et Teile endale töövõimetuslehte sel perioodil väljastatud ei olnud, seega ei saa tööandja ka tasuda töövõimetuse eest või vähendada töötasu nii nagu töövõimetuslehe korral.
Kokkuvõttes:

1. Paluge tööandjalt veelkord kirjalikult täpsustust, kuidas kujunes Teie veebruarikuu töötasu ning

2. Esitage nõue vähem saadud töötasu väljamaksmiseks, kui peate seda õigeks.

3. Kui tööandja poole pöördumine ei aita, saate pöörduda vähem makstud töötasu nõudes töövaidluskomisjoni või kohtusse.
Lisaks soovitan lugeda Tööinspektsiooni brošüüre:
Rahalised nõuded töösuhetes http://www.ti.ee/fileadmin/user_upload/ ... suhtes.pdf ja Töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis
http://www.ti.ee/fileadmin/user_upload/ ... sjonis.pdfVastas Meeli Miidla-Vanatalu.

Vasta