Kolletiivleping

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 13
Liitunud: 16 Veebr 2011, 10:44

Kolletiivleping

04 Dets 2014, 15:13

Tere!
Olime tööl gümnaasiumis-koolis kus on sõlmitud kollektiivleping 13.02.2014 ja on kehtiv üks aasta. 1.augustist muudeti gümnaasiumi tegustemsie vormi ja eraldati põhikool ja gümnaasium. Tööandjaks ikka vallavalitsus ja kõik töötajad jäid samaks, samadele töökohtadele, muudeti ainult töölepingut seetähendab oleme tööandjaks on nüüd põhikooli. Minu küsimus kas kollektiivleping on kehtiv nüüd ka meile edasi või on see kehtiv ainult gümnaasium osale?

Palun võimalikult kiiret vastust!

Postitusi: 4030
Liitunud: 18 Apr 2011, 17:06

Re: Kolletiivleping

08 Dets 2014, 16:51

Teie küsimusele on keeruline vastata lepingu sisu nägemata.
Eelkõige tuleb lähtuda sellest, kuidas on pooled lepingu sõlmimisel kokku leppinud lepingu rakendamise tingimustes.
Leping kindlasti kehtib ka käesoleval ajal, kuid küsimus on selles, kellele see kollektiivleping kohaldub. Kui poolte vahel on erimeelsused lepingu ulatuse küsimustes, tuleb alustada läbirääkimisi lepingu muutmiseks ja täpsustamiseks ehk eelkõige omavahel suhelda.

Kollektiivlepingu seaduse § 11 lõike 4 kohaselt ettevõtte või selle organisatsiooniliselt iseseisva osa üleminekul ühelt isikult teisele läheb kollektiivleping üle ettevõtte omandajale. Ettevõtteks käesoleva seaduse tähenduses loetakse ka majandusüksust, mis ei kuulu ettevõtjale, samuti asutust ja muud organisatsiooni. See säte kinnitab Teie poolt viidatud kollektiivlepingu kehtivust.
KLS § 11 lg 6 kohaselt kollektiivlepingu tähtaja möödumisel loetakse, et kollektiivleping on muutunud tähtajatuks, kui kumbki kollektiivlepingu pool ei teata vähemalt kolm kuud enne kollektiivlepingu tähtaja möödumist kirjalikult teisele poolele, et ta ei soovi lepingu pikenemist. Kollektiivlepingu tähtajatuks muutumise korral on pooled kuni uue kollektiivlepingu sõlmimiseni või kollektiivlepingu lõppemiseni selle ülesütlemise tõttu kohustatud täitma kollektiivlepingu tingimusi. Tähtajatu kollektiivlepingu võib kumbki lepingupool üles öelda, teatades sellest teisele poolele ette vähemalt kuus kuud. Alates kollektiivlepingu ülesütlemisest teatamisest lõpeb kollektiivlepingust tulenev töörahu pidamise kohustus.


Vastas Meeli Miidla-Vanatalu.

Vasta