1. leht 1-st

Töötasu vähendamine

Postitatud: 29 Apr 2014, 15:38
Tere, meil on tööl selline olukord, kus osad tellimused olevat ära jäänud ja nüüd ei saa tööandja maksta nii nagu töölepingus ettenähtud ja tahetakse palka alandada. Kas on õige, et kes ei ole nõus töötasu vähendamisega, võidakse ära koondada?

Re: Töötasu vähendamine

Postitatud: 29 Apr 2014, 22:25
Tere,

Esmalt tuleb märkida, et töölepingut, sh töötasu saab muuta ainult poolte kokkuleppel.

Kui aga tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd, võib ta töötasu kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul vähendada mõistliku ulatuseni, kuid mitte alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära, kui kokkulepitud töötasu maksmine oleks tööandjale ebamõistlikult koormav. Sel juhul töötajal on õigus keelduda töö tegemisest võrdeliselt töötasu vähendamisega. Töötasu vähendamise protseduuri ja töötaja õigusi vt lisaks TLS § 37 (https://www.riigiteataja.ee/akt/122122012030).

Tööandja võib töölepingu erakorraliselt koondamise tõttu üles öelda siis, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul.

Lugupidamisega
SA Õigusteenuste Büroo