1. leht 1-st

tähtajatu töölepingu muutmine tähtajaliseks

Postitatud: 16 Veebr 2011, 12:14
Tere.
Töötaja asus tööle tähtajatu töölepinguga. 9 kuu möödumisel töösuhte algusest, otsustas tööandja ühepoolselt muuta töölepingu tähtajaliseks (ajutiselt puuduva töötaja asendamine). Tööandja põhjenduseks oli, et töötajaid on liialt palju tööle võetud ja viimasena tööle asunud tähtajatu töölepinguga töötajaga muudetakse leping tähtajaliseks. Tööleping sõlmiti tagantjärgi, tööle asumise kuupäevaga, st. nüüd on töötajal 2 ühe kuupäevaga sõlmitud töölepingut (tähtajatu ja tähtajaline), kusjuures lepingute formaat on erinev (esimene on vanemas formaadis). Tähtajaliselt sõlmitud lepingus on kirjas - ajutiselt puuduva töötaja asendamine. Ei ole asendatava nime, ega ajutise puudumise põhjust. Kuidas peaks käituma ja missugusest töölepingust lähtuma?

Re: tähtajatu töölepingu muutmine tähtajaliseks

Postitatud: 17 Veebr 2011, 18:14
Töötaja peaks lähtuma asjaolust, et tegemist on sama töösuhte raames (pooled ühed ja samad ning lepingu ese sama) sõlmitud teise töölepinguga, mis on TLS § 2 alusel tühine (vähemalt tähtajalisuse osas).

Alustuseks tuleks pöörduda tööandja poole ja juhtida tema tähelepanu eeltoodud asjaolule ning selgitada, et töötaja hinnangul kehtib esimene tööleping.

Kui tööandja sellele ei reageeri, siis võib oodata ära teise lepingu tähtaja saabumise, nõuda tööd esimese lepingu alusel ning kui tööandja tööd ei võimalda, siis esitada nõue töövaidlusorganile (töövaidluskomisjon või kohus) tähtajaliselt lõppenud lepingu tühisuse tuvastamiseks (tehingu tühisus TsÜSi alusel) ja esimese lepingu täitmise nõudes koos hüvitise nõudega TLS § 108 alusel.