lisatöö ja selle tasustamisest keeldumine

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 1
Liitunud: 14 Veebr 2011, 22:31

lisatöö ja selle tasustamisest keeldumine

14 Veebr 2011, 22:34

Riiklikus teatris toimub lisaks põhitegevusele (etenduste ettevalmistamine, väljatoomine, etendamine jne) ka erinevaid rendiüritusi. Seni on tehnilistele töötajatele makstud rendiürituste teenindamise eest kindlat tunnipalka lisaks põhipalgale.
Kõik on sellega rahul ja kuni käesoleva aastani ei ole probleeme esinenud. Viimasel ajal on aga hakatud töötajaid survestama, et nad peavad tegema rendiüritusi (suvalised peod, firmaüritused, parteiüritused, telesaadete võtted) tasuta. Teatri juhtkonna põhjendus on, et justkui ei tule töötajatel töötunnid kokku.
Lepingu ja ametijuhendi järgi ei ole töötajatel kohustust teha teatriväliseid üritusi. Lisatöö tunnitasu kohta otsest käskkirja ei ole, aga eksisteerib suusõnaline kokkulepe tasu osas, millest on ka seni kinni peetud.

Kuivõrd võib teatri juhtkond töötajaid survestada ja sundida tegema tasuta lisatöid? Ja kuivõrd on neil õigus tasuta tööst keeldumise korral töötajaid vallandada?

Postitusi: 1237
Liitunud: 01 Veebr 2011, 14:28

Re: lisatöö ja selle tasustamisest keeldumine

16 Veebr 2011, 10:21

Üldine reegel on selline, et kui tööandjal ei ole enam tööd anda terveks tööpäevaks (eelduslikult 8 tunniks päevas/ 40 tundi nädalas), siis sellisel juhul sätestab Töölepinguseadus (TSL) töömahu vähenemisese. Kui tööd ei jätku, siis tuleb kas kokkuleppel muuta töölepingut ning jätkata töötamist osalise tööaja ja osalise töötasuga või teha täistööaja saavutamiseks ning kokkulepitud töötasu saamiseks seda tööd, millist tööandja palub teha. Kui kokkulepet ei saavutata, võib tööandja koondada ehk siis töölepingu erakorraliselt ülesöelda.

Töötaja selgitab, et tal on töölepingus kirjas, et ei või teha teatrivälist tööd ja seetõttu ei soovi töötaja teha nö renditöid. Kuid jälle - kuna pole teada, kuidas tegelikult on ametijuhendis või töölepingus täpselt kokku lepitud, ei ole võimalik ühest vastust anda. Nimelt võib teatrivälise töö all mõelda kahte erinevat asja:
1) töötaja avalduses märgitud renditöö on teatriväline töö selles tähenduses, et tegemist ei ole teatri ehk tööandja enda poolt kavandatud üritusega;
2) teatriväline töö on see töö, millist tehakse teise tööandja juures eraldi lepingu alusel ja millist reeglina ei või oma tööaja sees teha.

Teater peab ise teenima tulu, seega tundub, et teatris tehtav töö jaguneb kaheks:
1) etendused ja üritused, millised korraldab teater ning saab piletitulu;
2) teatrimaja üürimisel saab üüritulu, kus teater on üürilepingu sõlmimisel lubanud üüri eest ka teatud tehnilist- ja tugiteenust.

Töötaja küsimusest ei selgu, et kas tema töö sisu on ametijuhendis otsesõnu seotud ainult teatri enda poolt korraldatud üritustel ja etendustel töö tegemisega või mitte.
Mulle tundub, et töötajal pole võimalik vastu vaielda. Kui varem sai tööandja üüritulu arvel lisatasu maksta, on hea, kuid kui nüüd ei ole enam majanduslikult võimalik, siis nii see on.

Võid töötajale vastata, et see küsimus vajab põhjalikumat analüüsi (võid viidata andmetele, mis puuduvad) ega ole seetõttu võimalik sisuliselt õigesti vastata. Võid lisada ka üldise reegliga lause.

Vasta