Töölepingu lõpetamine katseajal

Foorumi reeglid
Foorumi sihtgrupiks füüsilised isikud.
Küsimusi saab esitada ainult id-kaardiga.
Küsimuste esitamisel kuvatakse Teie ees- ja perekonnanimi.
Küsimustele vastatakse 1 tööpäeva jooksul.
Küsimustele ja vastustele ei saa esitada kommentaare.
Ebasobivad postitused kustutatakse.
Vasta
Postitusi: 3
Liitunud: 20 Nov 2022, 11:04

Töölepingu lõpetamine katseajal

20 Nov 2022, 11:34

Tere, mind kutsuti tuttava kaudu tööle, et sinu oskusi oleks vaja ja loome sulle uue töökoha, olin 4 kuulise katseajaga tööle võetud. Tööandja igati rahul minu tööga, kiitis kui tubli, lubas kodukontoris tööd teha ja paar korda nädalas kontoris. Nüüd üllatuseks (ise mainisin, see töö saab ju ühel hetkel otsa), võttis tööandja sellest kinni ja leidis, et lihtsam tööleping enne katseaja lõppu lõpetada. Ettevõttel on ka ilmselt maj.raskused, sest osa partnerlepinguid on üles öeldud (siseinfo), minule seda mainitud ei ole. Tööandja teavitas suuliselt, et kuna töö saab tõesti otsa ja sa tegid päris kiiresti, siis ilmselt tulevikus võimalik, et kasutame sinu teenuseid paar korda aastas läbi sinu ettevõtte (minu mikroettevõte on pausil, kuniks olin töölepinguga tööl). Küsisin, et mis siis vallandamise põhjus? Vastas tööandja "Ära võta seda vallandamisena, vaid nagu sa ka ise mainisid saab ring täis ja töö otsa ja ilmselt ka tervislik põhjus" Töölepingu lõpetamise põhjuse pidi märkima "tervislik põhjus", samas kuna olin 77 tööpäeva ja sellest siis (5+2+4p) =11p haiguslehel (covid, mis enamusel oli ja kõrva-hambavalu ja jalavalu). Minu küsimus, kas see lõpetamise klausel "Tervislikel põhjustel" on õigustatud? Tegelik põhjus ma tean, et ei ole tööd anda ja minu töö saab ka keegi teine tehtud. MIllised on minu õigused hüvitise saamisel? Tööleping lõppeb 30 nov. Millele tähelepanu pöörata ja alla kirjutada, millised on hüvitised, lõpetamise otsus? Mina tänan.

Postitusi: 2729
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Töölepingu lõpetamine katseajal

21 Nov 2022, 14:10

Tere

TLS § 88 lg 1 p 1 kohaselt saab tööandja töötajaga töösuhte üles öelda erakorraliselt juhul, kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine terviseseisundi tõttu). Töövõime vähenemist terviseseisundi tõttu eeldatakse, kui töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul. Seega tööandja võib töösuhte TLS § 88 lg 1 p 1 alusel üles öelda kahel juhul, mis on järgmised:
1) töötaja on viibinud vähemalt neli kuud haiguslehel. Neli kuud ei pea olema järjestikused, vaid võib ka summeerida viimase aasta jooksul haiguslehel oldud aegu (haiguslehte tuleb kindlasti eristada hoolduslehest). Antud põhjusel töölepingu ülesütlemisel on eelduseks töötaja pikemaajaline viibimine haiguslehel ülesütlemisavalduse kättesaamise hetkel;
2) töötajal on arstitõend (võib olla nii perearsti kui töötervishoiuarsti tõend), mille kohaselt on töötajale teatud töö tegemine vastunäidustatud.
Kui tööandjal ei ole võimalik anda töötajale tööd, mis sobiks tema tervisega, siis võib tööandja töösuhte üles öelda TLS § 88 lg 1 p 1 alusel.
Riigikohus on selgitanud (otsus nr 3-2-1-172-14), et kui tööandja ütleb töölepingu TLS § 88 lg 1 p 1 alusel erakorraliselt üles töötaja töövõime vähenemisel terviseseisundi tõttu, on ta üldjuhul kohustatud järgima TLS § 97 lg-s 2 sätestatud etteteatamistähtaegu.
Kui tööandja esitab töötajale ülesütlemisavalduse tervislikel põhjustel, loetakse ülesütlemise aluseks TLS § 88 lg 1 p 1, mis annab töötajale õiguse taotleda töötuskindlustushüvitist.
Siiski võib kirjeldatud olukorras asuda seisukohale, et tervislikud põhjused on näilik alus ja tegelikult on tegemist majanduslike põhjustega. Nüüd tuleb Teil kaaluda kas jätta lepingu lõpetamise alus vaidlustamata või vaidlustada ülesütlemine.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Postitusi: 3
Liitunud: 20 Nov 2022, 11:04

Re: Töölepingu lõpetamine katseajal

21 Nov 2022, 14:49

Tere, Tänan vastamast. Mina isiklikult ei näe siin "tervisliku põhjust" (4 kuulisest katseajast jäi puudu 1 kuu, kokku 77 tööpäevast 11 tööpäeva haiguslehel ei ole vist argument). Pigem kumab ikkagi põhjusena tööpuudus ja maj. seis, mugav "varjatud koondamine" ilma tasu maksmata, mis ei tundu õige. Minu jaoks tuli see väga ootamatuna, kuna tööga oldi väga rahul ja töötulemused head, kuna meil on tegemist avatud kontoriga, siis haldurina suheldes klientidega küsis nii mõnigi "Mis lärm teil seal on?" Eelistasin kodukontorit, mida ka tööle tulles palusin ja pikapeale ka võimaldati, see on tore ja tulemused rääkisid ka enda eest. Kuna mul on aega käesoleva kuu lõpuni (7 tp), siis kuidas oleks õigem ja mida teie soovitate kuidas toimida? Kas ma saan täiendavalt ise midagi tööandjalt küsida (uute/vanade) tööülesannete kohta või kuidas? Kas ja millele alla kirjutada või hilisemlat vaidlustada?
Kui ikkagi pannakse põhjuseks tervislik seisund? Kuidas toimub töötasu väljamksmine viimase kuu eest?

Postitusi: 3
Liitunud: 20 Nov 2022, 11:04

Re: Töölepingu lõpetamine katseajal

21 Nov 2022, 15:57

Sain tööandjalt täna kirjaliku teate, kuidas edasi? Millised on minu õigused?

Töölepingu ülesütlemiseks katseajal


XXX OÜ ütleb üles Teiega XX.XX. 2022.a. sõlmitud töölepingu TLS § 86 lg 1 alusel, katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu.

TLS § 10 1 kohaselt on katseaja eesmärgiks hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. Tööandja põhjendab katseaja eesmärgi mittetäitmist järgnevalt: Tööandjana ootasime Teilt aktiivsekt kliendisuhete loomist, arendamist ja hoidmist (vastavalt töölepingu p. 2.1.2) ja ülesannete teostamist Tööandja kontoris (vastavalt töölepingu p. 2.2). Teie tervisliku seisundi ja kontoris mitte-töötamise soovi tõttu on eelnimetatud ootused jäänud täitmata, mistõttu leiame, Teie isikuomadused ei vasta meie ootustele.
Eeltoodu alusel leiame, et töösuhte jätkamine ei ole XXX OÜ huve arvestades võimalik. TLS § 96 kohaselt võib töölepingu katseajal üles öelda vähemalt 15-kalendripäevase etteteatamistähtajaga.
XXX OÜ teatab, et ütleb Teiega XX.XX. 2022.a. sõlmitud töölepingu üles TLS § 86 lg 1 alusel, katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu selliselt, et Teie viimane tööpäev on XX.11.2022. Lõpparve kannab XXX OÜ Teie arveldusarvele hiljemalt töölepingu kehtivuse viimasel päeval.

Postitusi: 2729
Liitunud: 11 Apr 2017, 12:26

Re: Töölepingu lõpetamine katseajal

23 Nov 2022, 00:30

Tere

Tööandjal tuleb töölepingu ülesütlemise korral katseajal ülesütlemist põhjendada ja jälgida, et see ei oleks vastuolus katseaja eesmärgiga. Katseaeg annab tööandjale kaalutlusõiguse hinnata katseajal oleva töötaja võimekuse ja suutlikkuse vastavust tööandja huvile (st kas töötaja sobib kokkulepitud tingimustel tööd tegema) (Riigikohtu otsus nr 2-16-9199/37). Tööandja peab töölepingu ülesütlemist katseajal põhjendama ehk nimetama põhjused, miks töötaja ei sobi tegema kokkulepitud tööd. Hinnangu andmisel selgitab tööandja, miks töötaja ei vasta tehtavale tööle tervise, teadmiste, oskuste, võimete või isikuomaduste poolest.
Kaugtöö tegemineei saa olla põhjuseks, eriti kui seda tehti kokkuleppel ja töötulemused olid head ning tööandja ei teinud ühtegi märkust katseaja jooksul.
Töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks tuleb pöörduda 30 kalendripäeva jooksul ülesütlemisavalduse saamisest töövaidlusorganisse (töövaidluskomisjoni või kohtusse). Oluline on tähele panna, et tähtaeg hakkab kulgema ülesütlemisavalduse kättesaamisest mitte töölepingu lõppemisest. Kui töövaidlusorgan tuvastab, et töölepingu ülesütlemine on ebaseaduslik või vastuolus hea usu põhimõttega ning vähemalt üks pooltest taotleb lepingu lõpetamist, siis loetakse leping ülesütlemisega lõppenuks. Viidatud juhul peab tööandja ebaseadusliku ülesütlemise eest maksma töötajale hüvitist 3 kuu keskmise töötasu ulatuses. Töövaidlusorgan ei ole seotud töötaja küsitud hüvitise summaga ning võib seda suurendada või vähendada.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist

Vasta