Otsing leidis 2234 vastet

24 Nov 2021, 22:05
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: kohtuotsuse edasikaebamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 23

Re: kohtuotsuse edasikaebamine

Tere Kahjuks ei ole võimalik ilma õigusharu teadmata Teile soovitusi anda. Kui tegemist on esimese astme kohtu otsusele kaebuse esitamisega, leiate kindlasti sobiva juristi Hugo.legal juristide hulgast https://hugo.legal/juristid Kui aga kaebust on vaja esitada Riigikohtusse, tuleb Teil valida esind...
23 Nov 2021, 21:53
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Pank ja kohtutäitur
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 51

Re: Pank ja kohtutäitur

Tere Kindlasti ei saa täitemenetluses sundtäitmise korras sisse nõuda rohkem, kui kohtu otsusega on välja mõistetud. Miks kontole on arest seatud suuremas ulatuses, ei oska kahjuks ilma panga vastust nägemata kommenteerida. Et kõiki asjaolusid saaks arvesse võtta ja panga ning ka kohtutäituri selgit...
22 Nov 2021, 22:24
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Varjatud puudused
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 42

Re: Varjatud puudused

Tere Asja vastavus lepingutingimustele on tehingu üks olulisemaid elemente, kuna ostja sõlmib lepingu vaid eeldusel, et talle antakse üle varasemalt kokkulepitud ning soovitud omadustele vastav kaup. Seega järeldub, et üksnes asja lepingutingimustele vastavuse korral on müüja täitnud müügilepingu nõ...
22 Nov 2021, 22:13
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Varjatud puudus seoses elektrisüsteemiga
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 51

Re: Varjatud puudus seoses elektrisüsteemiga

Tere Müüja vastutusele on aluseks asja lepingutingimustele mittevastavus. Mittevastavus on küsimuse püstitusest tulenevalt olemas. Müüja vastutus lepingutingimustele mittevastava ehk puudusega asja müümisel realiseerub ostja võimaluses kasutada õiguskaitsevahendeid. Kohustuse rikkumise korral võib k...
22 Nov 2021, 22:03
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: võlanõude aegumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 50

Re: võlanõude aegumine

Tere Avalduse täitemenetluse lõpetamiseks aegumise tõttu võib esitada ka kohtule. Avaldus tuleb esitada maakohtule, mille tööpiirkonnas täitemenetlus toimub. Kohus vaatab esitatud avalduse läbi hagita menetluse korras. Avalduse vorm on leitav https://www.kohus.ee/dokumendid-ja-vormid/avaldus-taiteme...
22 Nov 2021, 21:21
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärandaja kadunud pikka aega,mida teha.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 41

Re: Pärandaja kadunud pikka aega,mida teha.

Tere Kui isik on teadmata kadunud, ei saa teda kohe surnuks tunnistada vaid esmalt tuleb kohtus tuvastada tema teadmata kadumise fakt. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 19 lg 1 kohaselt võib kohus teadmata kadunud isiku huvitatud isiku taotlusel surnuks tunnistada, kui viie aasta jooksul ei ...
17 Nov 2021, 22:31
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Uue detailplaneeringu koostamise õiguspärasus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 57

Re: Uue detailplaneeringu koostamise õiguspärasus

Tere Planeerimisseadus (PlanS) sätestab, et detailplaneeringud koostatakse lähiaastatel elluviimiseks (PlanS § 124 lg 2). Juhul, kui planeeringuala või elluviimise olulised asjaolud on muutunud, näevad nii planeerimisseadus kui ka ehitusseadustik ette erinevad toimimisviisid. Nendeks on: • Detailpla...
17 Nov 2021, 21:23
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Kohustustest vabastamise menetlus ja korteriühistu juhatuse esimees
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 59

Re: Kohustustest vabastamise menetlus ja korteriühistu juhatuse esimees

Tere PankrS § 91 lg 1 kohaselt võib kohus keelata füüsilisest isikust võlgnikul tema pankroti väljakuulutamisest kuni pankrotimenetluse lõpuni olla ettevõtja, juriidilise isiku juhtorgani liige, juriidilise isiku likvideerija ega prokurist. Kohustustest vabastamise menetlus ei ole osa pankrotimenetl...
16 Nov 2021, 22:00
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Kaasomandi lõpetamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 64

Re: Kaasomandi lõpetamine

Tere Hüvitise tasumise tõendamise koormus lasub Teil. Kui kostja kinnitust ei saada, võib Teil olla võimalik hüvitise maksmist tõendada näiteks pangakonto väljavõttega. Kui registripidaja seda võimalikuks ei pea, soovitan küsida otse registripidajalt millist dokumenti nad aktsepteerivad. Lugupidamis...
16 Nov 2021, 21:40
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Küsimus üürilepingu rikkumise kohta, lemmiklooma pidamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 37

Re: Küsimus üürilepingu rikkumise kohta, lemmiklooma pidamine

Tere Tähtajatu üürilepingu võib üles öelda korraliselt, teatades sellest ette vähemalt kolm kuud. Sel juhul ei pea ülesütlemist põhjendama. Samuti võib lepingu üles öelda erakorraliselt, sel juhul ei pea ülesütlemisest ette teatama, ent ülesütlemist tuleb põhjendada ja põhjus peab olema mõjuv. Põhju...