Otsing leidis 2234 vastet

10 Nov 2021, 22:17
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Vara juurdekasvu tasaarvestus. Kuidas jagada?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 456

Re: Vara juurdekasvu tasaarvestus. Kuidas jagada?

Tere Abielus olnud pärandaja vara välja selgitamiseks tuleb esmalt abikaasade ühisvara jagada sarnaselt lahutusega. Nii jagatakse abielu kestel omandatu abikaasade vahel võrdselt. Abielu jooksul vähem teeninud abikaasa saab teiselt abikaasalt nõuda rahas (mitte esemetes) poolt selle vara väärtusest,...
10 Nov 2021, 22:09
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Veekahjud alumisele naabrile radiaatorist tulevast veest.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 382

Re: Veekahjud alumisele naabrile radiaatorist tulevast veest.

Tere Üldreegel on, et radiaatorid on küttesüsteemi osa, küttesüsteem aga omakorda korteriomanike kaasomand, mida majandatakse korteriühistu kaudu. Seega, üldjuhul, peaks lekke eest vastutama korteriühistu. Kuna aga kirjutate, et tegelikult tekkis kahju üürniku oskamatu tegevuse tagajärjel ja lisatud...
10 Nov 2021, 22:03
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: pankrot voi volgade umberkujundamine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 557

Re: pankrot voi volgade umberkujundamine

Tere Esmalt soovitan Teil pöörduda võlanõustaja poole. Võlanõustaja aitab teil olemasolevad kohustused üle vaadata ja annab juhiseid, kuidas edasi minna ning mida teha. Ta on abiks maksegraafikute koostamisel ning tutvustab teile teie õigusi ja kohustusi, et tulevikus ei tekiks uusi võlgnevusi. Vaja...
09 Nov 2021, 21:37
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Mis on nôude jääk
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 563

Re: Mis on nôude jääk

Tere

Küsimuses kirjeldatust võib asuda seisukohale, et nõude jääk on tõepoolest summa, mis on veel tasuda. Kõige täpsema informatsiooni saate siiski pöördudes konkreetse täitemenetlust läbi viiva kohtutäituri poole, soovitan pöörduda e-kirja teel.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
05 Nov 2021, 23:57
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: töölepingu lisa
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 313

Re: töölepingu lisa

Tere Töölepingut ja selle tingimusi saab muuta vaid poolte kokkuleppel. Kui lepingule on vormistatud lisa, millega on mõned tingimused muudetud, kehtivad lisas nimetatud tingimused ja muus osas algne leping. Kui tööandja soovib kehtivaid tingimusi muuta, teeb ta töötajale ettepaneku töölepingu tingi...
05 Nov 2021, 01:14
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: elatisnôude lôppemine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 235

Re: elatisnôude lôppemine

Tere Täitemenetlust viiakse läbi sissenõudja (lapse) avalduse alusel ja täitedokumendis (kohtuotsuses) märgitud ulatuses. 2010 aastal lõppenud ülalpidamiskohustust saab sisse nõuda vaid juhul, kui nõude lõppemise ajaks oli jäänud tätmata kohustusi ja sissenõudja nende sissenõudmist soovib. Lisaks ae...
05 Nov 2021, 01:04
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: töö tegemise tegelik asukoht
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 226

Re: töö tegemise tegelik asukoht

Tere Töö tegemise kohaks määratakse koht, mis on töösuhtega kõige rohkem seotud. Eeldatakse, et töö tegemise koht lepitakse kokku kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega, kuid seadus võimaldab kokku leppida ka kitsamas või laiemas töö tegemise kohas. Töölepingu seadus näeb ette, et töö tegemise koht ...
05 Nov 2021, 00:57
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Ostu-müügilepingust taganemine.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 229

Re: Ostu-müügilepingust taganemine.

Tere Teie probleemi kirjeldusest võib järeldada, et olete müügieseme omaduste, sealhulgas küttesüsteemi kohta tõest informatsiooni andnud ja tõenäoliselt ka müügihinda alandanud. Seega võib asuda seisukohale, et tegemist ei saa olla lepingutingimustele mittevastava müügiesemega. Kõiki asjaolusid arv...
03 Nov 2021, 23:08
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Pärimine ilma pärimistunnistuseta
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 211

Re: Pärimine ilma pärimistunnistuseta

Tere Pärimismenetluse algatamiseks esitab pärija, pärandaja võlausaldaja, annakusaaja või muu pärandvara suhtes õigusi omav isik notarile vastava notariaalselt tõestatud avalduse. Seega võib avalduse pärimismenetluse alustamiseks esitada ka muu pärandvara suhtes õigusi omav isik, näiteks pärandaja v...
02 Nov 2021, 22:30
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üürnik ja reservfond
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 276

Re: Üürnik ja reservfond

Tere Eluruumi üürilepingu korral peab üürnik mõistlikus, proportsionaalses ja ettenähtavas ulatuses kandma hoone korrashoiu- ja parenduskulud üksnes juhul, kui selles on lepingu sõlmimisel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku lepitud. Reservfondi maksed on suunatud hoone korrashoiule ja...