Otsing leidis 2177 vastet

21 Sept 2021, 18:02
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Puuduv üürileping
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 67

Re: Puuduv üürileping

Tere Seaduses on kirjas, et kui pärast üürilepingu tähtaja möödumist jätkab üürnik asja kasutamist, loetakse, et üürileping on muutunud tähtajatuks, kui üürileandja või üürnik ei avalda teisele lepingupoolele kahe nädala jooksul teistsugust tahet. Seega on Teie üürileping muutunud tähtajatuks ja Tei...
20 Sept 2021, 19:57
Foorum: Muud küsimused
Teema: Õpetaja käitumine koolis
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 65

Re: Õpetaja käitumine koolis

Tere Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 74 lg 3 kohaselt määratakse koolitöötajate, sealhulgas õpetaja, õigused, kohustused ja vastutus kindlaks kooli põhimääruse, tööandja kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga. Seadusandja ei ole otseselt õpetajale kohast käitumist õigusa...
16 Sept 2021, 18:04
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Kaasomandis oleva pärandvara müük
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 115

Re: Kaasomandis oleva pärandvara müük

Tere

Kui soovite ise kaasomandi eset omandada tuleks kohtus taotleda kaasomandi lõpetamist viisil, et omand saab Teile ja teisele kaasomanikule hüvitatakse omandi kaotus rahas, makstes selleks õiglase rahasumma. Võib taotleda ka kaasomanikevahelist enampakkumist.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
15 Sept 2021, 18:25
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Kaasomandis oleva pärandvara müük
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 115

Re: Kaasomandis oleva pärandvara müük

Tere Seadusest tulenevalt kasuatakse ja käsutatakse kaasomandis olevat vara kokkuleppel. Kui kokkuleppele ei Saada, tuleb pöörduda kohtusse. Kui kohus lõpetab kaasomandi avalduse esitaja nõudel kaasomandi eseme müügiga, jagatakse müügi tulem vastavalt kaasomaniku mõttelise osa suurusele kaasomandist...
15 Sept 2021, 18:19
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ jäätmemaja ehitamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 79

Re: KÜ jäätmemaja ehitamine

Tere Jäätmemaja ehitus on pigem kaasomandi eseme ajakohastamine. Kaasomandi eseme ajakohastamiseks, sealhulgas energiatõhususe suurendamiseks, selliste vajalike muudatuste tegemise, millega ei muudeta eriomandi eseme otstarvet ega kahjustata muul viisil ülemääraselt ühegi korteriomaniku õigustatud h...
15 Sept 2021, 17:58
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Veeuputusest tingitud probleem naabriga
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 72

Re: Veeuputusest tingitud probleem naabriga

Tere Kahju tekkimisest tuleb teada anda mõistliku aja jooksul selle tekkimisest arvates. Nõue aegub kolme aasta jooksul. Lisaks sellele, et tegemist on ühe korteri põranda ja teise korteri laega, on vastav majaosa ka vahelagi kahe korteri vahel. Vahelaed, nagu ka kõik muud hoone konstruktsiooni osad...
15 Sept 2021, 17:52
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Kohustusliku metoodika kehtivus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 91

Re: Kohustusliku metoodika kehtivus

Tere Kui õigusakt, mille alusel on mingi regulatsioon kehtestatud, on kehtetu, on kehtetu ka vastav regulatsioon. Siiski võib eeldada, et kehtetu regulatsiooni asemel on kehtestatud uus redaktsioon ja metoodika võib olla seetõttu jäänud kehtima. Kahjuks ei ole foorumi tingimustes küsimusele konkreet...
13 Sept 2021, 16:27
Foorum: Muud küsimused
Teema: Hooneregitrisse jäänud esitamata
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 65

Re: Hooneregitrisse jäänud esitamata

Tere Teie küsimusest võib mõista, et tehing kinnisasjaga on notariaalselt vormistatud, ent vastav kanne on tegemata. Sel juhul tuleb Teil esitada kinnistamisavaldus, mida saab teha elektrooniliselt. Digitaalselt allkirjastatav kinnistamisavaldus tuleb koostada ja esitada kinnistusosakonnale kinnistu...
10 Sept 2021, 15:39
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Korteri jagamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 110

Re: Korteri jagamine

Tere Vara jagamise juures on oluline nii omanike osa suurus ühisest varast, ühise omandi tekkimise alused, omanike omavahelised õigussuhted kui teatud juhtudel ka panus vara soetamisse. Kuna vastus sõltub mitmetest asjaoludest, mis ei ole vastajale teada ja mida foorumi tingimustes välja selgitada e...
10 Sept 2021, 15:29
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Töölepingu ülesütlemine TLS § 88 lg 1 p 3
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 88

Re: Töölepingu ülesütlemine TLS § 88 lg 1 p 3

Tere Töölepingu seadus annab tööandjale võimaluse tööleping üles öelda töötajast tuleneval mõjuval põhjusel. Viidatud TLS § 88 lg 1 p 3 on selgesõnaliselt sätestatud: on hoiatusest hoolimata eiranud tööandja mõistlikke korraldusi või rikkunud töökohustusi. Seega eeldab sätte rakendamine eelneva hoia...