Otsing leidis 2103 vastet

26 Juun 2017, 06:25
Foorum: Muud küsimused
Teema: 2 korda müümine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1038

Re: 2 korda müümine

Tere Kinnisasjad on maa koos selle oluliste osadega (sellega alaliselt seotud ehitised nt krunt ja sellel asuv maja, ka puurkaev) ning päraldistega. Piir külgnevate maatükkide vahel määratakse plaanide ja piirimärkidega seaduses sätestatud korras. Seega tuleb antud juhul vaadata, kelle kinnistu piir...
26 Juun 2017, 05:57
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: päriate ring
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2125

Re: päriate ring

Tere Ema järelt pärivad poeg ja tütar võrdsetes osades (kui pärimine toimub seaduse järgi) või testamendis näidatud osades (kui on tehtud testament). Surnud poja järelt pärivad tema pärijad. Kui ei ole tehtud testamenti, päritakse seaduse järgi. Seadusjärgseteks pärijateks on pärandaja abikaasa ja s...
22 Juun 2017, 05:27
Foorum: Muud küsimused
Teema: KÜ Aasta aruanne. Allkirjastamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2114

Re: KÜ Aasta aruanne. Allkirjastamine

Tere Kui Teie ühingu põhikirjast ei tulene teisiti siis tõepoolest Mittetulundusühingute seadus § 36 lg 1 kohaselt Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Majandusaasta aruanne kiidetakse heaks ja vormistatakse vastavalt raamatupid...
22 Juun 2017, 05:18
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ vahendite kasutamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1400

Re: KÜ vahendite kasutamine

Tere Vastus Teie küsimusele sisaldub KÜ põhikirjas. Korteriühistuseaduse § 2 lg 1 tulenevalt luuakse korteriühistu eesmärgiga korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõttelist osa ühiselt majandada ja korteriühistu liikmete ühiseid huve esindada. Teekatte parandamine võib neid eesmär...
19 Juun 2017, 09:32
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kahjuhüvitise kompenseerimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1351

Re: Kahjuhüvitise kompenseerimine

Tere Esmalt tuleb lähtuda Teie KÜ põhikirjast, et mõista millisel organil on pädevus sedasorti otsuseid vastu võtta. Teatud tingimustel võib olla selline hüvitamine õiguspärane. Seda eelkõige juhul kui kostjal on selline nõue ühistu vastu. See võib olla juhul, kui kostja rikkumine oli põhjustatud ko...
19 Juun 2017, 09:15
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Kaasomaniku varaline vastutus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1947

Re: Kaasomaniku varaline vastutus

Tere Teie küsimuses, mis saab siis kui tütrega juhtub kõige hullem, tuleb vaadata pärimisseaduses sätestatut. Kui Teie tütar ei ole koostanud testamenti ega pärimislepingut, toimub pärimine seaduse järgi. Seadusjärgsed esimese järjekorra pärijad on pärandaja alanejad sugulased (alaealine laps). Vane...
19 Juun 2017, 08:46
Foorum: Muud küsimused
Teema: Vajame abi õppemaksu tasumise küsimuses
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1169

Re: Vajame abi õppemaksu tasumise küsimuses

Tere Pooltevahelisi võlasuhteid reguleerib Võlaõigusseadus (VÕS). VÕS § 11 lg 1 kohaselt võib lepingu sõlmida suuliselt, kirjalikult või mis tahes muus vormis, kui seaduses ei ole sätestatud lepingu kohustuslikku vormi. Kui Teie ja kooli vahel ei ole sõlmitud mingisugust kirjalikku lepingut õppima a...
19 Juun 2017, 08:12
Foorum: Muud küsimused
Teema: Rahatrahvi asendamine ÜKT-ga
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1537

Re: Rahatrahvi asendamine ÜKT-ga

Tere Määratud rahatrahvid tuleb tasuda väärteootsusel märgitud tähtajaks, üldjuhul on inimesel tasumiseks aega 15 kalendripäeva otsuse tegemisest. Kui selle ajaga rahatrahvi ei tasuta, saadab infosüsteem tasumata rahatrahvi nõude automaatselt ilma lisahoiatuseta kohtutäiturile ja kohtutäitur alustab...
19 Juun 2017, 07:26
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: hooneühistu osa pärandamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1756

Re: hooneühistu osa pärandamine

Tere Kui inimene sureb, lähevad tema vara, õigused ja kohustused üle pärimise korras. Pärimise aluseks on seadus või pärandaja viimne tahe (testament või pärimisleping). Pärimismenetluse algatamiseks võib avalduse esitada üks kõik millisele Eesti notarile. Avalduse saab esitada pärast seda, kui isik...
19 Juun 2017, 07:02
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Laste elutingimused
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1388

Re: Laste elutingimused

Tere PKS §-s 124 sätestatud isikuhooldus tähendab vanema jaoks nii õigust kui ka kohustust tagada lapse igakülgne heaolu ja tema füüsiline ja psüühiline areng. Isikuhooldus hõlmab nii faktilist hoolitsust ja eluvajaduste katmist (toit, eluase, riided, tervishoid), kasvatamisega seotud küsimusi (sh h...