Otsing leidis 2103 vastet

07 Juul 2021, 11:22
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Kohtutäitur
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 60

Re: Kohtutäitur

Tere Informatsiooni oma kohustuse suuruse, selle täitemenetluses täitmise ja jäägi kohta saate kohtutäiturilt. Menetlusosalisel on õigus tutvuda täitetoimikuga. Maksegraafikut saab kohtutäitur sõlmida vaid sissenõudja nõusolekul. Nimetatud küsimuses puudub kohtutäituril otsustusõigus. Et aga olla ki...
06 Juul 2021, 21:37
Foorum: Muud küsimused
Teema: Vallasvara
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 42

Re: Vallasvara

Tere Enne mistahes toimingu tegemist tuleb lõpule viia pärimine. Välja tuleb selgitada vanaema pärijad ning viia läbi menetlus pärimistunnistuse väljastamiseni. Kuna maa erastamise aeg on möödas ja kui varasemalt ei ole tähtaegselt erastamiseks avaldust esitatud, saab hoone omaniku kasuks seada hoon...
06 Juul 2021, 21:30
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elatisraha ja lapse suhtluskord
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 54

Re: Elatisraha ja lapse suhtluskord

Tere Elatisraha makstakse lapsele ning see on mõeldud lapse eluvajaduste katmiseks. Lapse ülalpidamise kohustus on mõlemal vanemal. Tavapäraselt annab vanem, kellega laps koos elab, lapsele ülalpidamist vahetust ja lahus elav vanem täidab oma kohustust raha makstes. Kui aga laps viibib mingi osa aja...
06 Juul 2021, 21:05
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kortermaja rõdu
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 79

Re: Kortermaja rõdu

Tere Maatükk ja kõik füüsiline, mis on selle maatüki küljes kinni, on kaasomand ning selle eest peab hea seisma korteriomanike poolt valitud valitseja või asutatud korteriühistu. KrtS § 12 lg 1 sätestab põhimõtte, mille kohaselt teostavad korteriomanikud oma korteriomandist tulenevaid õigusi ja täid...
05 Juul 2021, 21:29
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Rõdudel suitsetamine
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 1695

Re: Rõdudel suitsetamine

Tere Rõdudel suitsetamist seadus ei reguleeri. Siin tuleks siiski lähtuda korteriomanike õigustatud huvidest. Ja lähtuma põhimõttest, et korteriomanikud peavad omavahelistes suhetes, samuti suhetes korteriühistuga järgima hea usu põhimõtet ja arvestama üksteise õigustatud huve. Ühelt poolt on mittes...
05 Juul 2021, 21:22
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: elatisabi
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 44

Re: elatisabi

Tere Elatist tuleb maksta kohtuotsuses märgitud määras ja kestvusega. Kui makstakse kohtuväliselt, tuleb täisealise lapse puhul sõlmida vanemal lapsega elatise suuruse osas kokkulepe. Täisealise isiku puhul eeldatakse, et isik hangib endale sissetulekut ja katab oma ülalpidamiskulud ise ning perekon...
02 Juul 2021, 21:48
Foorum: Muud küsimused
Teema: Korteriühistu arve esitamine.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 37

Re: Korteriühistu arve esitamine.

Tere Teie küsimusest jääb arusaamatuks, kes on see korteriühistu, kes kasutaja loomist nõuab. Korteriühistu kõrgeim võimukandja on korteriomanike üldkoosolek, kus saab otsustada milliseid kanaleid pidi arved liikmeteni toimetatakse. Üldkoosoleku otsus on liikmetele täitmiseks kohustuslik. Kui tegemi...
02 Juul 2021, 21:34
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kaasomandi muutmine korteriomandiks
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 38

Re: Kaasomandi muutmine korteriomandiks

Tere

Kirjeldatud ehitustegevuse tulemusena on tõenäoliselt muutunud korteriomanike mõtteliste osade suurus kaasomandi esemes. Seega on vajalik muudatused vormistada notariaalselt, et ka kinnistusregistris oleksid korrektsed andmed.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
02 Juul 2021, 21:32
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Europargi leppetrahvid
Vastuseid: 17
Vaatamisi: 2802

Re: Europargi leppetrahvid

Tere Teie küsimusele vastamiseks peaks analüüsima Teile esitatud nõuet koos sellele lisatud tõestusmaterjaliga. Foorumi tingimustes saab selgitada siiski vaid üldiseid põhimõtteid. Kui vajate abi konkreetse olukorra lahendamisel, soovitan pöörduda individuaalsele nõustamisele registreerudes veebileh...
02 Juul 2021, 21:29
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Õueala kasutamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 49

Re: Õueala kasutamine

Tere Igal korteriomanikul on õigus kasutada kaasomandi eset selle otstarbe kohaselt. Korteriomanik võib nõuda, et eriomandi ja kaasomandi eset kasutataks seaduse ning korteriomanike kokkulepete ja korteriühistu põhikirja kohaselt. Kui eriomandi ja kaasomandi eseme kasutamine on reguleerimata, lähtut...