Otsing leidis 2177 vastet

12 Okt 2021, 22:25
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: tööotsingul minu pilt, Kuidas toimetada?
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 34

Re: tööotsingul minu pilt, Kuidas toimetada?

Tere

Ka suusõnaliselt antud nõusolekut saab tagasi võtta. Soovitan siiski pöörduda e-kirjaga tööandja poole ja anda teada, et soovite enda foto kasutamiseks antud nõusoleku tagasi võtta.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
11 Okt 2021, 21:00
Foorum: Mida teha, kui pean kohtusse pöörduma?
Teema: Kui kohtutäitur ei vasta meilidele
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 27

Re: Kui kohtutäitur ei vasta meilidele

Tere Kohtutäitur on kohustatud vastama menetlusosalise esitatud avaldustele ja selgitustaotlustele, kui need on seotud kohtutäituri menetluses oleva täiteasjaga, sealhulgas kohtutäituri poolt lõpetatud täiteasjaga ning isikul on õigus antud täiteasja raames kohtutäiturilt infot saada. Siiski võivad ...
11 Okt 2021, 20:53
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: tööotsingul minu pilt, Kuidas toimetada?
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 34

Re: tööotsingul minu pilt, Kuidas toimetada?

Tere

Isikuandmete töötlemiseks, sealhulgas foto avaldamiseks, peab olema küsitud nõusolekut, mida eeldatavasti ongi tehtud. Samas on võimalik juba antud nõusolek ka tagasi võtta (nt saates e-kirja nõusoleku tagasivõtmiseks).

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
11 Okt 2021, 20:46
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Abielulahutus välismaalasest
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 18

Re: Abielulahutus välismaalasest

Tere Tõele vastab arusaam, et kui pooled omavahel kokkulepet ei saavuta, tuleb pöörduda kohtu poole. Kohtumenetlusega seonduv, sealhulgas kohtualluvus, on reguleeritud tsiviilkohtumenetluse seadusega. Riigilõivu suurus riigilõivuseadusega. Samuti on seadusega kehtestatud kohtule esitatavatele dokume...
11 Okt 2021, 20:40
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: töötaja palk saamata
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 14

Re: töötaja palk saamata

Tere Töösuhteid reguleerib Eesti Vabariigis töölepingu seadus. Seaduses on tööandja ühe põhikohustusena kirjas ka kohustus maksta töö eest tasu. Kui tööandja oma lepingust tulenevaid kohustusi ei täida, on võimalik pöörduda avaldusega töövaidluskomisjoni. Kui aga isik ise enda õiguste eest seista ei...
11 Okt 2021, 20:36
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Üürilepingu lõpetamine üürniku soovil
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 42

Re: Üürilepingu lõpetamine üürniku soovil

Tere Võlaõigusseaduses on sätestatud, et tähtajaline üürileping lõpeb tähtaja möödumisega, kui lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud. Tähtajalise üürilepingu pikenemise kohta on märgitud järgmist: Kui pärast üürilepingu tähtaja möödumist jätkab üürnik asja kasutamist, loetakse, et üürilep...
11 Okt 2021, 20:27
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Töötajate isikuandmed
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 15

Re: Töötajate isikuandmed

Tere

Tööandjal on õigus oma tööd korraldada ja tööülesandeid jagada ettevõtte vajaduse ja oma äranägemise järgi. Loomulikult tuleb sealjuures tagada, et töökohustusi täites teatavaks saanud isikuandmeid seadusevastaselt ei kasutataks.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
07 Okt 2021, 16:22
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Millal algab aegumise nõue
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 56

Re: Millal algab aegumise nõue

Tere Jõustunud kohtulahendiga tunnustatud nõude , kui selleks on kahju õigusvastasest tekitamisest tulenev nõue või kriminaalmenetluse raames tsiviilhagiga esitatud nõue, on nõude täitmise aegumistähtaeg 20 aastat. Jõustunud kohtulahendiga tunnustatud nõude või muust täitedokumendist tuleneva nõude ...
06 Okt 2021, 11:08
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: pensionist kinnipidamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 28

Re: pensionist kinnipidamine

Tere Riiklikust pensionist kinnipidamist reguleerib riikliku pensionikindlustuse seaduse (RPKS) § 47, mille lõike 1 punkti 1 järgi võib riiklikust pensionist teha kinnipidamisi täitemenetluse seadustiku alusel täitmisele kuuluva lahendi alusel. Riiklikust pensionist kinnipeetav osa arvutatakse RPKS ...
04 Okt 2021, 20:37
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Kinnistu turuhinna tõestamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 69

Re: Kinnistu turuhinna tõestamine

Tere Kaasomanike kokkuleppel on võimalik kaasomandi lõpetamise kohta tehtud kohtulahendi täitmine ka täitemenetluse väliselt, st eraõiguslikul alusel (AÕS § 641, § 74 lg 1, § 119 lg 1, § 120 lg 1). Seda on võimalik teha ka pärast täitmisteate teisele kaasomanikule kättetoimetamist vabatahtliku täitm...