Otsing leidis 2103 vastet

25 Juun 2021, 14:59
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Inkasso küsib rohkem raha
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 56

Re: Inkasso küsib rohkem raha

Tere Kui nõude põhisumma või viiviste suurus jääb arusaamatuks, küsige selle kohta kindlasti selgitust ja arvutuskäiku. Inkassofirmal ei ole mõistlik sellisest selgitusest keelduda, sest kohtuvaidluse korral tuleks need andmed niikuinii esitada. Nõue peab tervikuna olema selge, arusaadav ja tõendatu...
22 Juun 2021, 15:52
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
Vastuseid: 8
Vaatamisi: 1932

Re: Otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Tere Siin soovitan lähtuda samadest põhimõtetest, mis kontaktkoosolekul. Kes kirjale ei reageeri, koosolekul ei osale. Nii võib jääda vajalik kvoorum kokku saamata ja üldkoosolek ei ole üldse otsustusvõimeline. Seaduses on märgitud, et kui seaduses või korteriühistu põhikirjas on ette nähtud häälte ...
22 Juun 2021, 15:23
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: suvel kütmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 52

Re: suvel kütmine

Tere Esmalt soovitan Teil välja selgitada, mis on tinginud kirjeldatud tegevuse. KÜ majandamine toimub majanduskava alusel, mis on üldkoosoleku poolt kinnitatud. Kui suvine kütmine on majanduskavas sees, on seda tõenäoliselt ka üldkoosolekul arutatud ja selgitatud. Asjaoludest ja põhjendustest sõltu...
22 Juun 2021, 15:15
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Mul on õiguslik küsimus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 85

Re: Mul on õiguslik küsimus

Tere Sellist lepingut, mis vabastaks ühe abikaasadest kohustustest panga ees ei ole kahjuks ilma panga nõusolekuta võimalik sõlmida. Omavahelistes suhetes võite leppeid teha ja need võivad omavahelistes suhetes ka siduvad olla, ent ilma pnga nõusolekuta ei ole need siduvad pangale ja pangale jääb õi...
21 Juun 2021, 19:05
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elukaaslased ja elukoha müük
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 75

Re: Elukaaslased ja elukoha müük

Tere Vabaabielulises kooselus, erinevalt abielust, ühisvara ei moodustu. Mõlemale elukaaslasele kuuluvad esemed, mis on tema omandis. Ka kohtud on varasemalt leidnud, et kui pooled soovinuks abielust tulenevaid tagajärgi, sealhulgas ühisvara moodustumist, saanuks nad seda saavutada abielludes. Siisk...
18 Juun 2021, 11:49
Foorum: Muud küsimused
Teema: Osaühingu põhikiri
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 65

Re: Osaühingu põhikiri

Tere Kui mitu häält osanikul otsuste tegemisel on, on seadusandja jätnud põhikirjaga määrata. Äriseadustik (§ 169) ütleb, et osaniku häälte arv peab olema võrdeline tema osa suurusega ja osa iga üks sent annab ühe hääle, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Seega, vaid juhul kui põhikirjas jä...
18 Juun 2021, 10:04
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Varjatud puuduse ning pretensioonide esitamine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 120

Re: Varjatud puuduse ning pretensioonide esitamine

Tere

Teie poolt jätkuküsimuses nimetatud asjaolud soovitangi välja selgitada individuaalse nõustamise käigus. Oluline on, millal Te puuduse esinemisest teada saite või sellest teada saama pidite. See aga sõltub asjaoludest, mida foorumis on võimatu hinnata.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
17 Juun 2021, 15:19
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Varjatud puuduse ning pretensioonide esitamine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 120

Re: Varjatud puuduse ning pretensioonide esitamine

Tere Ostetud asi peab vastama lepingutingimustele. VÕS § 217 lg 1 kohaselt peab üleantud asi vastama lepingutingimustele. Ostjale üleantav asi peab vastama lepingutingimustele, eelkõige koguse, kvaliteedi, liigi, kirjelduse jne osas. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüja...
16 Juun 2021, 22:40
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: puukuuride remontimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 82

Re: puukuuride remontimine

Tere Eelduslikult ei puuduta küsimus ühte eraldiseisvat puukuuri, mis kuulub mõne eriomandi koosseisu, vaid nn ühise kuuriga, millest on igal korteriomanikul kasutada boks. Sel juhul on tegemist kaasomandi esemega, mida valitsetakse majanduskava alusel korteriühistu kaudu, kui üldkoosolekul ei ole o...
15 Juun 2021, 17:18
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elukaaslasega vara jagamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 122

Re: Elukaaslasega vara jagamine

Tere Teie küsimusest võib järeldada, et maja kuulub Teile kaasomandi alusel, ehk olete kaasomanikud. Teile saab soovitada kaasomandi lõpetamist. Asjaõigusseadus § 76 lg 1 kohaselt on kaasomanikul õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist ja § 77 lg 2 kohaselt, juhul kui kaasomanikud ei saavuta kok...