Otsing leidis 2103 vastet

02 Juul 2021, 21:14
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Juriidiliselt isikult ostetud kasutatud sõiduk
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 32

Re: Juriidiliselt isikult ostetud kasutatud sõiduk

Tere Tegemist on olukorraga, kus olete ostnud lepingutingimustele mittevastava sõiduki. Müüja vastutab mittevastavuse eest juhul, kui ta sellest teadis või teadma pidi. Seega soovitan igal juhul pöörduda juristi poole ja koostöös juristiga selgitada välja kas tegemist on mittevastavusega, millest mü...
01 Juul 2021, 21:50
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kommunaalkulude jaotus vastavalt seadusele
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 47

Re: Kommunaalkulude jaotus vastavalt seadusele

Tere Seadusest tulenevalt on majanduskulude katsmise jaotuse aluseks kaasomandi osa suurus (KrtS § 40 lg-s 1). Kaasomandi osa suurus ei väljendu mitte ruutmeetrites vaid on suhtarv, näiteks 1/10, nii nagu on omandi suurus kantud kinnistusregistrisse. Nimetatud suhtarv peaks olema ka majanuskulude ja...
01 Juul 2021, 21:39
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Kohtutäituri kulud
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 43

Re: Kohtutäituri kulud

Tere Kui täitemenetlus on alustatud, on kohtutäituril õigus nõuda menetluse alustamise tasu. Kohtutäituri põhitasule on tal õigus proportsionaalselt täitemenetluses rahuldatud nõudega. Kui täitemenetluses nõuet ei rahuldatud ei saa olla kohtutäituril ka põhitasu nõuet. Lugupidamisega Tiina Mölder ju...
01 Juul 2021, 21:36
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Erikasutuskord korteriomandi juurde kuuluva kaasomandis oleva maa osas
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 319

Re: Erikasutuskord korteriomandi juurde kuuluva kaasomandis oleva maa osas

Tere Nagu varem märgitud, ei muuda kasutuskord omandit vaid kasutuskorraga lepitakse vaid kokku, millist konkreetset osa ühises asjas kasutatakse ühiselt ja millist kasutab kumbki kaasomanik ainuisikuliselt. Kuna maja alune maa paikneb hoone all, kus asuvad mõlema kaasomaniku korteriomandid, on see ...
01 Juul 2021, 21:28
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kaasomandi ost
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 32

Re: Kaasomandi ost

Tere Esmalt soovitan Teil teha teisele kaasomanikule ettepanek kaasomandi lõpetamiseks kohtuväliselt.Nendele kaasomanikele, kes jäävad kaasomandi osast ilma, tuleb AÕS § 77 lg 2 alusel tagada kohene ja õiglane hüvitis. Riigikohus on selgitanud, et AÕS § 77 lg-st 2 ei nähtu üheselt, mida tähendab kaa...
30 Juun 2021, 05:25
Foorum: Muud küsimused
Teema: MTÜ juhatuse esimehe valimine vana esimehe juhatusest lahkumise tõttu
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 42

Re: MTÜ juhatuse esimehe valimine vana esimehe juhatusest lahkumise tõttu

Tere Seadus ei käsitle juhatuse esimeest kuidagi eriliselt teistest juhatuse liikmetest vaid räägib juhatusest üldiselt. Nii näiteks on sätestatud, et üldkoosoleku kutsub kokku juhatus ja et igal juhatuse liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikide tehingute tegemisel. Seega saab seaduse ...
30 Juun 2021, 05:12
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Kinkeleping
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 27

Re: Kinkeleping

Tere Kui kinnisasi on soetatud abielu ajal, kuulub see abikaasadele ühiselt vaatamata sellele, et on registreeritud vaid ühe abikaasa nimele. Kuna vanaema ja vanaisa abikaasade ühisvara on jagamata, ei saa vanaisa oma osa võõrandada. Et vanaisa saaks müüa või kinkida oma osa abikaasade ühisvarast ja...
30 Juun 2021, 05:01
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Krunitde vaheline rajatav tee (mõttelise osaga)
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 31

Re: Krunitde vaheline rajatav tee (mõttelise osaga)

Tere Teie küsimusest võib järeldada, et moodustatud on eraldi kinnisasi teealune maa, mis kuulub krundiomanikele ühiselt ja on selliselt kantud ka kinnistusraamatusse. Tekkinud on kaasomand kindlaks määratud mõtteliste osade suurustega. Küsimusest jääb arusaamatuks kas lisaks oma krundile müüdi Teil...
28 Juun 2021, 21:34
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Tere.minul küsimus täitemenetluse kohta.
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 86

Re: Tere.minul küsimus täitemenetluse kohta.

Tere Täitemenetluse seadustiku kohaselt ei arestita tõepoolest sisetulekut, kui see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust. Siiski on võimalik arestida sisetulek suuremas ulatuses, kui sundtäitmisel on lapse elatsiraha nõue. Samuti on võimalik juhul kui sissenõude pööramine võlgnik...
28 Juun 2021, 07:24
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kahjuga seotud küsimus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 52

Re: Kahjuga seotud küsimus

Tere Korteriomandi omanik võib vastutada teisele korteriomandi omanikule tekkinud kahju eest ka juhul, kui kahju tekkis korteriomanike kaasomandis olevast seadmest. Kaasomanikel on ühine üldine kohustus tagada, et kaasomandiese oleks sellises korras, millest ei tekiks kellelegi kahju. See kohustus h...