Otsing leidis 1813 vastet

14 Jaan 2021, 18:57
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Kas naaber saab ehitada kuuri katus üle meie aeda?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 47

Re: Kas naaber saab ehitada kuuri katus üle meie aeda?

Tere Kui kaugel peab ehitis krundi piirist olema, ei ole seadusandlikult sätestatud. Võimalikud on kaotse piiril paiknevad ehitised ja rajatised kui mõlema kinnistu omanikud sellega nõus on. Asjaõigusseaduse § 148 lg 3 kohaselt võib naaberkinnisasja omanik nõuda ehitajalt oma kinnisasja piiridesse u...
14 Jaan 2021, 18:50
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Kasutuskord/ Tehingu takistamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 44

Re: Kasutuskord/ Tehingu takistamine

Tere Kogu lepingut tuleb vaadata tervikuna. Kui lepingus on märgitud plaan selle lahutamatu osana, see nii ka on. Kui nüüd ostja on tehingus eksituses olnud ja tegelikult ostetud ese lepingu tingimustele pindalalt ei vasta, on ostjal õigus oma õigusi kaitsta. Eelkõige võiks siin soovitada hinna alan...
14 Jaan 2021, 18:43
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Trepikoda kaasomad
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 63

Re: Trepikoda kaasomad

Tere Maja kandvad konstruktsioonid, katused, vahelaed, välisaknad, keskküte, trepikojad, majaalune krunt on kõigi korteriomanike ühises kasutuses ja need kuuluvad kõigile korteriomanikele kaasomandina vastavalt nende korteri üldpinna suurusele. Kaasomandi esemele vajalikud kulud kaetakse eelnevalt k...
14 Jaan 2021, 10:51
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: kinnisvara müügilt tulumaksu tasumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 51

Re: kinnisvara müügilt tulumaksu tasumine

Tere Maksuvabastus kehtib siin sel juhul, kui päritud vanematekodu hakatakse kasutama oma tegeliku elukohana ehk siis maksuvabastuse saamisel ei ole sätestatud eraldi tingimust sellele, kuidas see elukoht on saadud, kas pärandusena, kingitusena või on see ostetud – kui vanematekodu kasutati kuni müü...
13 Jaan 2021, 22:15
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Ise pikeneva lepingu legaalsus (inkasso)
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 48

Re: Ise pikeneva lepingu legaalsus (inkasso)

Tere Lepingus on võimalik tähtajalise lepingu pikenemises kirjeldatud viisil kokku leppida. See annab võimaluse mõlemale poolele koostööd sobivusel takistusteta jätkata või mittesobivusel teada anda, et jätkumist ei soovita. Kahjuks saab soovitada siiski kõik lepingud, millele allkiri antakse, läbi ...
13 Jaan 2021, 22:09
Foorum: Muud küsimused
Teema: Korteriühistu asutamine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 91

Re: Korteriühistu asutamine

Tere Korteriühistu tegevuse alused on sätestatud korteriomandi- ja korteriühistuseaduses (https://www.riigiteataja.ee/akt/109102020005?leiaKehtiv) Juhatuse liikmete valimise õiguslik regulatsioon tuleneb mittetulundusühingute seaduse paragrahvist 22 (11): isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valit...
10 Jaan 2021, 22:41
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kingitud raha.
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 111

Re: Kingitud raha.

Tere Pereliikmete vahel kingitud raha maksustamisele ei kuulu. Samuti ei moodustud abielu jooksul tasuta käsutuse (kinkimine, pärimine) teel saadud varast abikaasade ühisvara, vaid see jääb selle abikaasa lahusvaraks, kellele kinge tehti. Maksuhaldur võib pistelise kontrolli käigus pangakontole laek...
10 Jaan 2021, 22:35
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Võla aegumine
Vastuseid: 11
Vaatamisi: 3952

Re: Võla aegumine

Tere Maksuvõlg ja tsiviilnõue ei ole samad asjad, ehkki mõlemat saab sundtäitmisele pöörata. Maksuvõlg on võlgnevus riigi ees maksude, maksuintresside või muude maksuhalduri (Maksu- ja Tolliameti) sissenõutavate rahaliste kohustuste näol. Menetlus on reguleeritud maksukorralduse seadusega ja aegumis...
05 Jaan 2021, 22:36
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Abiellumine välismaalasega Eestis.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 102

Re: Abiellumine välismaalasega Eestis.

Tere Kui abielu sõlmitakse Eestis, toimub see lähtuvalt Eesti õigusest, sõltumata abielluja kodakondsusest ja elukohariigist. Abielu sõlmimiseks peavad mees ja naine esitama ühise kirjaliku avalduse perekonnaseisuasutuses, notari juures või vaimuliku juures, kellel on õigus abielu sõlmida. Lisaks ta...
05 Jaan 2021, 22:29
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Naabri liha suitsutamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 84

Re: Naabri liha suitsutamine

Tere Kui naabrid omavahel olukorrale lahendust ei leia, võib olla otstarbekas pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. Kohalikel omavalitsustel on kehtestatud heakorraeeskirjad, mis sageli reguleerivad ka tegevust kinnistutel. Heakorraeeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korraldus...