Otsing leidis 1751 vastet

06 Nov 2020, 19:20
Foorum: Muud küsimused
Teema: OÜ osanik
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 89

Re: OÜ osanik

Tere Tänan Teid esitatud küsimuse eest. Äriseadustiku § 166 on sätestatud osaühingu osaniku õigus teabele. Nimelt on osanikel õigus saada juhatuselt teavet osaühingu tegevuse kohta ja tutvuda osaühingu dokumentidega. Juhatus võib keelduda teabe andmisest ja dokumentide esitamisest, kui on alust eeld...
06 Nov 2020, 19:08
Foorum: Muud küsimused
Teema: KÜ majandamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 84

Re: KÜ majandamine

Tere Tänan Teid esitatud küsimuse eest. Vastus Teie küsimusele peitub üldkoosoleku otsuses, millega kinnitati majanduskava. Majanduskavaga lepitakse kokku kõik korteriühistu tulud ja kulud, tegemist on nii-öelda ühistu eelarvega, mille koostab juhatus ja kinnitab üldkoosolek. Juhatusel on pädevus to...
31 Okt 2020, 20:13
Foorum: Muud küsimused
Teema: annetus eraisikult eraisikule
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 91

Re: annetus eraisikult eraisikule

Tere Eraisiku jaoks ei ole teise eraisiku või juriidilise isiku tehtavad kingitused ja annetused maksustatavad. Kui kingituse teeb juriidiline isik, peab ta ise sellelt tulumaksu maksma ning eraisiku juures seda teist korda ei maksustata. Maksuamet võib teostada pistelist kontrolli ja kui Teie konto...
31 Okt 2020, 20:06
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Probleem eraisikult ostetud sõidukiga
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 95

Re: Probleem eraisikult ostetud sõidukiga

Tere Lepingust taganemiseks ei ole vajalik suhelda telefoni teel. Avaldus tuleb esitada e-posti teel või kui meiliaadress ei ole teada, kirjalikult. Sel juhul soovitan kasutada tähitud postiga saatmist. Oluline on, et saate hiljem vajadusel tõendada, et olete avastatud puudustest teada andnud ja tag...
31 Okt 2020, 20:03
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Probleem eraisikult ostetud sõidukiga
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 77

Re: Probleem eraisikult ostetud sõidukiga

Tere Kui ostetud ese ei vasta lepingutingimustele on Teil õigus lepingust taganeda. Selleks tuleb eseme müüjale esitada taganemisavaldus. Kui kokkulepet ei saavutata, saab nõude esitada kohtu kaudu. Selleks soovitan kasutada juristi abi. Saame vastavat abi osutada individuaalsel õigusnõustamisel kui...
31 Okt 2020, 19:56
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: osta.ee oksjoni tühistamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 77

Re: osta.ee oksjoni tühistamine

Tere

VÕS § 53 lg 4 on loetletud juhtumid, mille korral taganemisõigust ei kohaldata. Nii ei kohaldata taganemisõigust muuhulgas lepingule, mis on sõlmitud enampakkumisel ja kuna olete sellega nõustunud ei pruugigi Teil taganemiseks õigust olla..

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
31 Okt 2020, 19:45
Foorum: Muud küsimused
Teema: elatis
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 170

Re: elatis

Tere Esmalt soovitan teha siiski jõupingutuse kontaktandmete välje selgitamiseks nii ühistelt tuttavatelt kui sugulastelt. Justiitsministeeriumile on võimalik esitada taotlus õigusabi saamiseks kostja asukoha väljaselgitamiseks kuid teada peab olema vähemalt riik, tõlgituna vastavasse riigi keelde, ...
31 Okt 2020, 19:37
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pangalaenuga korteri pärandamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 91

Re: Pangalaenuga korteri pärandamine

Tere Pärandi hulka kuulub kogu pärandaja vara, kõik tema õigused ja ka kõik tema kohustused. Seega lähevad ka laenud üle pärandi vastu võtnud pärijatele. Surma puhuks saab isik teha korraldusi testamendi või pärimislepinguga. Kui testamenti või pärimislepingut ei ole tehtud, toimub pärimine seaduse ...
31 Okt 2020, 19:36
Foorum: Muud küsimused
Teema: Keldrite,pööningute ja maa kasutamine.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 77

Re: Keldrite,pööningute ja maa kasutamine.

Tere Korteriomandi- ja korteriühistu seaduse kohaselt on korteriomanikul õigus nõuda, et eriomandi ja kaasomandi eset kasutataks seaduse ning korteriomanike kokkulepete ja korteriühistu põhikirja kohaselt. Kui eriomandi ja kaasomandi eseme kasutamine on reguleerimata, lähtutakse korteriomanike huvid...
26 Okt 2020, 16:25
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Pärimisõigus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 149

Re: Pärimisõigus

Tere Esmalt tuleb märkida, et eestkoste ja pärimine on eraldiseisvad asjad ja üksühesse ei puutu. Kui testamenti ei ole tehtud toimub pärimine seaduse järgi. Seadusjärgseteks pärijateks on eeskätt pärandaja lapsed ja abikaasa. Seejuures tuleb silmas pidada, et pärida saab ainult pärandaja vara. Kui ...