Otsing leidis 1664 vastet

07 Sept 2020, 10:38
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kohtutäituri arest.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 44

Re: Kohtutäituri arest.

Tere Sissetuleku arestimist ja arvelduskontole kantava sissetuleku arestimist reguleerivad täitemenetluse seadustiku § 132-133. Teie juhtumi puhul on kohaldatav TMS § 133 lg 1 ülanumbriga 1, mille kohaselt kui võlgniku kontole kantakse korraga enam kui ühe kuu sissetulek, on kohtutäitur kohustatud t...
31 Aug 2020, 21:58
Foorum: Muud küsimused
Teema: Küsimus seotud kaasvalduse ja -kasutusega.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 65

Re: Küsimus seotud kaasvalduse ja -kasutusega.

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kui kaasvaldus ja kaaskasutus on kantud kinnistusraamatusse, kehtib see edasi ka pärast kinnisasja võõrandamist. Võõrandamist see iseenesest ei välista, ent tuleb arvestada, et uuele omanikule jääb sel juhul võõras isik vara kaaskasutajana. Oma õigusest on alati v...
31 Aug 2020, 21:54
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärimine alaealisel
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 58

Re: Pärimine alaealisel

Tere Tänan esitatud küsimuse eest. Kui võib eeldada, et pärandvara koosseisus on kohustusi rohkem kui vara, võib olla otstarbekas pärandist loobuda. Kuna pärandajaks on lapse vanem, ei saa loobuda ilma kohtu nõusolekuta. Selleks tuleb kohtule esitada põhistatud taotlus lapse nimel pärandist loobumis...
31 Aug 2020, 21:51
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Lastega kolimine ennem lahutuse jõustumist
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 70

Re: Lastega kolimine ennem lahutuse jõustumist

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Lahutus ei puutu siinjuures niivõrd asjasse. Ka peale lahutust säilub vanematel oma laste suhtes ühine hooldusõigus ja neil tuleb kõiki lastesse puutuvaid küsimusi otsustada üksmeelselt ning kokkuleppel. Sealhulgas ka laste elukoha küsimusi. Kui ühiselt otsustamin...
31 Aug 2020, 21:44
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Päritud kaasomandi probleem
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 88

Re: Päritud kaasomandi probleem

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Esitatud dokumentidest nähtub, et pärand on vastu võetud ühiselt, seega on moodustunud pärandvara ühisus ja kumbki pärija on pärimistunnistuses näidatud ulatuses kogu pärandvara mõttelise osa omanik. Antud olukorras on vajalik lõpetada pärandvara ühisus ja pärand ...
31 Aug 2020, 21:37
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Menetluskulud võlaasjas
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 91

Re: Menetluskulud võlaasjas

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Tavapärane on, et kompromissi korral jäävad kummagi poole menetluskulud nende endi kanda kui kompromissiga ei ole kokku lepitud teisiti. Pool menetluses tasutud riigilõivust tagastatakse riigilõivu tasujale tema vastava taotluse alusel näiteks siis, kui pooled või...
31 Aug 2020, 21:32
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Peatumise/Parkimise keeld kortermajaga piirneval sõiduteel
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 72

Re: Peatumise/Parkimise keeld kortermajaga piirneval sõiduteel

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Liiklusseaduse järgi tagab liikluse korraldamise ning liikluskorraldusvahendite õige paigutuse ja korrasoleku teeomanik või teehoiu korraldamise eest vastutav isik. Seega tagab liikluskorraldusvahendite paigutuse ja liikluse korralduse linnamaallinnavalitsus. KÜ v...
28 Aug 2020, 13:27
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Füüsilise isiku pankrott ja varad.
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 114

Re: Füüsilise isiku pankrott ja varad.

Tere Lisaks sellele, et teine pool teadis või pidi teadma tehingu tagasipööramise võimalikkuse eeldusena, tuleb arvesse võtta ka Teie seost tehingu teise poolega. Teadmist või teadma pidamist eeldatakse, kui teiseks pooleks oli teie lähikondne. Tulenevalt pankrotiseadusest on füüsilisest isikust võl...
28 Aug 2020, 13:23
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Päranduseks saadud kinnisvara müümisel makstav tulumaks.
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 99

Re: Päranduseks saadud kinnisvara müümisel makstav tulumaks.

Tere

Kui kinnisasi on seni liikunud vaid pärimise teel, on tegemist selle esmamüügiga ja tulumaksukohustust ei teki.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
28 Aug 2020, 13:21
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kinnisvara jagamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 78

Re: Kinnisvara jagamine

Tere, Hüpoteegiga koormatud kinnisasja, ka osa sellest, saab võõrandada vaid hüpoteegipidaja nõusolekul. Kui hüpoteegipidaja sellega nõustub on võimalik mõttelise osa Teile müümine või kinkimine vastavalt Teie ühisele soovile. Tehingu kohustuslik vorm on notariaalne. Parimate soovidega Tiina Mölder ...