Otsing leidis 1707 vastet

30 Sept 2020, 22:28
Foorum: Muud küsimused
Teema: MTÜ SEADUS
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 113

Re: MTÜ SEADUS

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile. Juhatuse liikme lepingu lõpetamine lõpetab ka juhatuse liikme volitused ja õigused. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpe...
30 Sept 2020, 21:53
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Testamendi avalikkusest
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 206

Re: Testamendi avalikkusest

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Sissenõuet võib pöörata muuhulgas ka varalistele õigustele. Varaliste õiguste väljaselgitamiseks on kohtutäituril õigus teha kolmandatele isikutele päringuid. Kui vajate kõigist asjaoludest lähtuvat õigusnõustamist, soovitan selleks pöörduda individuaalsele õigusn...
30 Sept 2020, 21:49
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Teise isiku eest täitemenetluses oleva võlgnevuse tasumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 228

Re: Teise isiku eest täitemenetluses oleva võlgnevuse tasumine

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kui tegemist on olukorraga kus teine isik andis Teile rahalised vahendid ülekande sooritamiseks, tuleb tal teha kohtutäiturile avaldus ja kohtutäitur teeb ümberkande. Kui vajate kõigist asjaoludest lähtuvat õigusnõustamist, soovitan selleks pöörduda individuaalsel...
30 Sept 2020, 21:33
Foorum: Muud küsimused
Teema: erastamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 114

Re: erastamine

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kedagi ei saa sundida omandama midagi, millest ta huvitatud ei ole. Seega ei saa Teid kohustada maad ostma. Samas ei ole praegu kehtiva seaduse järgi hoonet vallasasjana võimalik võõrandada vaid kui soovitakse hoonet müüa või kinkida, tuleb esmalt kinnistu moodust...
30 Sept 2020, 21:28
Foorum: Muud küsimused
Teema: Aiandusühistu üldmaa võõrandamine ja koosoleku kokkukutsumine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 168

Re: Aiandusühistu üldmaa võõrandamine ja koosoleku kokkukutsumine

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kinnisasjaga seonduv informatsioon, sealhulgas informatsioon kinnisasja omanike kohta on saadaval kinnistusregistris. Andmete kohta saab päringuid teha veebilehel https://kinnistusraamat.rik.ee/Avaleht.aspx?lang=Est Koosoleku kokkukutsumise kord peaks olema ühingu...
30 Sept 2020, 21:18
Foorum: Muud küsimused
Teema: õigus kinnisvarale
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 119

Re: õigus kinnisvarale

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kuna kirjutate, et vara oli abikaasal olemas enne abiellumist, ei ole tegemist abikaasade ühisvaraga. Kui vara oli soetatud eelmise abielu ajal ja abielu on küll lahutatud aga ühisvara jagamata, võib tegemist olla hoopis ühisvaraga eelmise abikaasaga. Kui on tehtu...
30 Sept 2020, 21:10
Foorum: Muud küsimused
Teema: alimentide maksmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 119

Re: alimentide maksmine

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Kui laps on saanud täisealiseks on ema seadusest tulenev esindusõigus lõppenud. Nii on lõppenud ka ema õigus lapse nimel elatist nõuda. Kui täisealine laps õpingute või muu olulise asjaolu esinemise tõttu, mis välistab tema võimaluse ise endale ülalpidamist hankid...
30 Sept 2020, 21:06
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Ühistu esimehe mittepädevus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 134

Re: Ühistu esimehe mittepädevus

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Esmalt saab soovitada oma kohustusi mittetäitva juhatuse liikme tagasikutsumist ja uue juhatuse liikme valimist. Korteriomandi kaasomandi osa eseme tavapärase valitsemise küsimuste üle otsustavad korteriomanikud häälteenamuse alusel, kui korteriühistu põhikirjaga ...
30 Sept 2020, 20:32
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ juhatuse otsused
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 138

Re: KÜ juhatuse otsused

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Korteriühistu juhatus koostab korteriühistu majandusaastaks majanduskava, mis koosneb järgmistest osadest: 1) ülevaade kaasomandi eseme seisukorrast ja kavandatavatest toimingutest; 2) korteriühistu kavandatavad tulud ja kulud; 3) korteriomanike kohustuste jaotus ...
30 Sept 2020, 20:27
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üürilepingu ülesütlemine(avalduse vorm ja kättetoimetamine)
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 109

Re: Üürilepingu ülesütlemine(avalduse vorm ja kättetoimetamine)

Tere, Tänan esitatud küsimuse eest. Tähtajatu üürilepingu võib igal ajal seaduses sätestatud etteteatamistähtaegu järgides korraliselt üles öelda. Võlaõigusseaduse kohaselt võivad üürileandja ja üürnik elu- või äriruumi üürilepingu üles öelda ülesütlemisavaldusega, mis on kirjalikku taasesitamist võ...