Otsing leidis 1712 vastet

26 Juun 2017, 15:46
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Koondamine ja puhkus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2078

Re: Koondamine ja puhkus

Tere Töölepinguseadus (TLS) § 95 lg 1 kohaselt võib töölepingu üles öelda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavaldusega. Vorminõuet rikkudes tehtud või tingimuslik ülesütlemisavaldus on tühine. Töölepingu ülesütlemisest etteteatamise tähtajad tulenevad TLS § 97 lg 2. Nimetatud sä...
26 Juun 2017, 09:37
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Tere!
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1126

Re: Tere!

Tere Isaduse saab omaks võtta vaid lapse ema nõusolekul. Kui lapse ema sellega nõus ei ole, saab isa taotleda kohtult isaduse tuvastamist perekonnaseadus § 94 ja 95 alusel mehe hagi põhjal, mis on esitatud lapse vastu. Üldjuhul on lapse emal ja isal ühine hooldusõigus. Kui Te soovite lapse elus osal...
26 Juun 2017, 09:22
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elatis enne Soomes(nüüd Eesti) töötavalt vanemalt...
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1042

Re: Elatis enne Soomes(nüüd Eesti) töötavalt vanemalt...

Tere Maksekäsu kiirmenetlus on hagita menetluse liik, mis võimaldab hagimenetlusest kiiremini (kohtuistungita) ja väiksemate kuludega saada võlga või elatist välja mõistvat kohtulahendit rahalistes nõuetes. Maksekäsk kuulub viivitamata täitmisele sõltumata maksekäsu kättetoimetamisest võlgnikule. Ma...
26 Juun 2017, 08:46
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: viisis elatiselt
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 962

Re: viisis elatiselt

Tere Viivitusintressi (viivis) võib nõuda kohustuse sissenõutavaks muutumisest kuni kohase täitmiseni (VÕS § 113). Viivise määraks loetakse VÕS §-s 94 sätestatud intressimäär, millele lisandub kaheksa protsenti aastas. Eelkõige võib elatisvõlgnevuselt viivist nõuda selliselt, et kohus mõistaks selle...
26 Juun 2017, 08:26
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Volikirjaga hääletamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1126

Re: Volikirjaga hääletamine

Tere MTÜS § 22 lg 5 on sätestatud ka volikirjaga hääletamisele esitatavad nõuded. Mittetulundusühingu liikme esindaja võib üldkoosolekul osaleda ja hääletada, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Esindajale peab olema antud kirjalik volikiri. Esindajate volikirjad või nende ärakirjad lisataks...
26 Juun 2017, 08:12
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Tööstaaz
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1853

Re: Tööstaaz

Tere Tööstaaži kui sellist võib mitmeti mõista nt. töötamise periood ehk kestus nt. koondamisel, puhkuseõiguse arvutuse periood - seda arvutatakse kalendripäevades, pensioniõiguslik staaž, pensionikindlustusstaaž, töötuskindlustusstaž, millel kõigil on erinevad arvestuse alused. Pensionikindlustusst...
26 Juun 2017, 07:25
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Tööaja kohta
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1643

Re: Tööaja kohta

Tere Tööandja võib töötajaga kokku leppida tööaja summeerimises, mis tähendab, et töötunnid võivad mingis ajaühikus ehk arvestusperioodis jaotuda erinevalt. Summeeritud tööaja arvestust kasutatakse eelkõige töötamisel nn graafiku alusel. Summeerimise perioodiks võib olla kuni neli kuud (TLS § 46 lg ...
26 Juun 2017, 06:59
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Tähtajatu tööleping
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1644

Re: Tähtajatu tööleping

Tere Kui Te töötate tähtajatu töölepinguga ei saa üks pool seda ühepoolselt muuta. Töölepinguseadus (TLS) § 12 kohaselt saab töölepingut muuta ainult poolte kokkuleppel. See aga ei välista töölepingu lõpetamist muudel seaduses sätestatud alustel, pidades silmas TLS-st tulenevat korda, tähtaegu ja pi...
26 Juun 2017, 06:42
Foorum: Muud küsimused
Teema: Dokumentide näidised - miks link ei avane?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 924

Re: Dokumentide näidised - miks link ei avane?

Tere Dokumentide näidised ei ole eraldi tasulised. Ka ei ilmnenud lingi avamisel probleeme. Kui Teil ei õnnestu lingi abil näidisteni jõuda, proovige siseneda juristaitab kodulehe avalehelt, valides ülevalt teemade loetelust "vormid ja kasulikud viited", seejärel vasakult äärest "dokumentide näidise...
26 Juun 2017, 06:25
Foorum: Muud küsimused
Teema: 2 korda müümine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 862

Re: 2 korda müümine

Tere Kinnisasjad on maa koos selle oluliste osadega (sellega alaliselt seotud ehitised nt krunt ja sellel asuv maja, ka puurkaev) ning päraldistega. Piir külgnevate maatükkide vahel määratakse plaanide ja piirimärkidega seaduses sätestatud korras. Seega tuleb antud juhul vaadata, kelle kinnistu piir...