Otsing leidis 1712 vastet

18 Jaan 2018, 08:36
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kaasomandis olev maja
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1483

Re: Kaasomandis olev maja

Tere, Kui kaasomanikest üks sureb, pärivad tema pärijad tema osa kaasomandist. Ka täitemenetluses saab arestida ja sundvõõrandada vaid kaasomaniku osa kaasomandist. Kaasomaniku surma korral asuvad tema pärijad omandis pärandaja asemele ja Teil tekib kaasomand pärijatega. Kui kõik pärijad pärandist l...
16 Jaan 2018, 20:49
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: isikliku kasutusõiguse seadmine valla kasuks
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1579

Re: isikliku kasutusõiguse seadmine valla kasuks

Tere, Kitsendused kinnisasja kasutamiseks võivad tuleneda nii seadusest kui tehingust, samuti kohtuotsusest. Teie küsimusest ei selgu mille kaitsevööndiga on tegemist. Võib oletada, et teekaitsevööndiga, kuna see kulgeb teega paralleelselt ja paikneb Teie krundi piiril. Et hinnata kas ja mil määral ...
15 Jaan 2018, 08:34
Foorum: Muud küsimused
Teema: korteri arestimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 931

Re: korteri arestimine

Tere, Täitemenetluse seadustiku § 46 lg 2 p 3 kohaselt võib kohtutäitur täitemenetluse peatada võlgniku aja-, asendus- või reservteenistuses viibimise puhul. Selleks tuleb tekkinud olukorrast kohtutäiturile teda anda. Kohtutäitur koostab otsuse täitemenetluse peatamiseks hiljemalt kolmandal tööpäeva...
15 Jaan 2018, 08:26
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Korteri omanik
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1371

Re: Korteri omanik

Tere, Ilmselt saate kõige täpsema vastuse, esitades küsimuse üürileandja isiku kohta tehingut vahendavale maaklerile. Tegemist ei pea olema pettusega. Tegemist võib olla ka näiteks asja allkasutusse andmisega võlaõigusseaduse mõttes. Võimalikud on ka muud igati legaalsed põhjused. Lugupidamisega Tii...
15 Jaan 2018, 08:11
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Korteriühistu juhatuse valimine ja ülekanded ühistu arvele
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1510

Re: Korteriühistu juhatuse valimine ja ülekanded ühistu arve

Tere, Uue korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaselt kohaldatakse korteriühistu juhatusele lisaks nimetatud seaduses sätestatule mittetulundusühingute seaduse § 26 lõikes 2 ning §-des 27–29 ja 32 mittetulundusühingu juhatuse kohta sätestatut. Kuna korteriomandi- ja korteriühistuseaduses ei ole ...
15 Jaan 2018, 07:54
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kas vastuolu uues Korteriomandi- ja korteriühistu saduses?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1021

Re: Kas vastuolu uues Korteriomandi- ja korteriühistu sadus

Tere, Tulenevalt seaduse eelnõu seletuskirjast on seadusandja § 38 puhul pidanud silmas ehituslikke ümberkorraldusi. Ehitustööde mahust olulisem on küsimus, kas muudetakse mõne hoone osa funktsiooni või hoone välist kuju. Sellest tulenevalt on kindlasti ehituslikuks ümberkorralduseks hoonele ühe kor...
15 Jaan 2018, 07:52
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Liisingus auto peale lahutust
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1415

Re: Liisingus auto peale lahutust

Tere, Teie küsimusest selgub, et abielu on küll lahutatud, ent ühisvara on jagamata ning et Teie varasuhte liigiks abielus oli varaühisus. Varaühisuse puhul lähevad abikaasade ühisomandisse varaühisuse kestel omandatud esemed ning abikaasade muud varalised õigused (edaspidi ühisvara). Samuti ka kõik...
15 Jaan 2018, 07:23
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elatis ja olukorra muutmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1313

Re: Elatis ja olukorra muutmine

Tere, Elatist makstakse lapsele, seega on ka kostjaks (või hegejaks) elatisasjades laps. Teine vanem on sel juhul kostja/hageja seadusjärgne esindaja. Sama kehtib ka siis, kui soovitakse muutunud asjaolude tõttu elatis kohtus ümber määrata. Hageja (hagi esitaja) on vanem, kellelt on elatis varem väl...
15 Jaan 2018, 07:17
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: kingitud korteri müük
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 902

Re: kingitud korteri müük

Tere, Vastavalt Perekonnaseadusele on abikaasade ühisvataks abielu kestel omandatud esemed ning abikaasade muud varalised õigused, seda juhul kui varasuhte liigiks on varaühisus või kui see on jäänud määramata. Siiski ei kuulu ühisvara hulka esemed, mis olid abikaasa omandis enne abiellumist või mil...
15 Jaan 2018, 06:59
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: eraisikupankrot ja selleks vajalikud toimingud
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1739

Re: eraisikupankrot ja selleks vajalikud toimingud

Tere, Kuhjunud võlgnevustega toimetulekuks on võimalik kasutada võlanõustaja abi. Nõustamiskohtade asukohad ja võlanõustamise kohta üldiselt on võimalik leida veebilehel: http://www.evnl.ee/noustajad. Samuti võib olla vastav informatsioon ka Teie kohaliku omavalitsuse veebilehel. Vōlanōustamine on t...