Otsing leidis 1712 vastet

22 Jaan 2018, 22:36
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Kaasomandi müügist teavitamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1458

Re: Kaasomandi müügist teavitamine

Tere, Vastavalt asjaõigusseaduse §-le 73 lõige 1 võib kaasomanik temale kuuluva mõttelise osa ühises asjas võõrandada, pärandada, pantida või seda muul viisil käsutada. Sama paragrahvi lõige kaks sätestab, et kinnisasja mõttelise osa müümisel isikule, kes ei ole kaasomanik ega seaduse järgi eesõigus...
22 Jaan 2018, 22:26
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Perioodilised ettemaksed
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1173

Re: Perioodilised ettemaksed

Tere, Kui korteriühistu põhikiri ei vasta kehtivale seadusele lähtutakse seadusest. Korteriühistu juhatusel soovitaksin kutsuda kokku korteriühistu üldkoosolek põhikirja seadusega vastavusse viimiseks. Samuti soovitan ettevalmistada ja üldkoosolekul kinnitada majanduskava ja esitada eelmise aasta ar...
22 Jaan 2018, 22:22
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Kiirlaenude võlad
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2069

Re: Kiirlaenude võlad

Tere, Kui tegemist on täisealise vastutusvõimelise isiku võetud kohustustega, tuleb need ka täita ja vastutus kohustuste eest lasub siiski nende võtjal. Laenuandjal lasub sealjuures äririsk ja võimaluste piires kontrollitakse kindlasti laenutaotleja tausta.Teie probleemile lahenduse leidmine ei ole ...
19 Jaan 2018, 20:06
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Täiteasi on aegunud, kuna eemaldatakse portaalist eesti.ee
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1401

Re: Täiteasi on aegunud, kuna eemaldatakse portaalist eesti.

Tere, Tähele tueb panna, et ükski nõue ei aegu iseenesest. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse kohaselt võib pärast nõude aegumist kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. Seega tuleb ka täitemenetluses aegumise kohaldamiseks esitada taotlus. Väärteo- ja kuriteo eest mõistetud trahvi või raha...
19 Jaan 2018, 18:02
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Võlgadest vabastamise menetlus
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 2684

Re: Võlgadest vabastamise menetlus

Tere, Võlgadest vabastamise menetluse puhul rakendatakse Pankrotiseaduse sätteid, mille kohaselt võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu nõuded loetakse loovutatuks usaldusisikule. Usaldusisik peab sellest võlgnikule üle andma 25 prots...
19 Jaan 2018, 17:54
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Abielulahutus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1245

Re: Abielulahutus

Tere, Perekonnaseaduse kohaselt ei kuulu abikaasade ühisvara hulka enne abielu soetatud esemed, seega ka enne abielu ostetud maja ei kuulu abikaasade ühisvarasse. Kuna abieluvara jagatakse kaasomandi lõpetamise sätete kohaselt võib tulla kõnealla abikaasale kuuluvale kinnisasjale tehtud parenduste h...
19 Jaan 2018, 17:45
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Nõuded & kolmas isik
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1349

Re: Nõuded & kolmas isik

Tere, Teie küsimusest selgub, et olete võtnud kohustused kahasse ja endine elukaaslane tunnistab oma osa kohustuste võtmisel. Kui tema osa selles on kuidagi tõendatav on Teil võimalik esitada nõue endise elukaaslase vastu. Kui nõude esitamine ei tule kõne alla on võimalik algatada võlgade ümberkujun...
19 Jaan 2018, 17:40
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Tarbijakaitse küsimus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1097

Re: Tarbijakaitse küsimus

Tere, Tarbija põhiõigused on sätestatud Tarbijakaitseseaduse § 3 ning sellest tulenevalt on tarbijal õigus saada kaupa, mis vastab nõuetele. Sama seaduse § 12 lg 4 kohaselt eraldatakse puudusega või kasutatud kaup uuest ja nõuetekohasest kaubast ning sellise kauba müügikohas pannakse välja asjakohan...
19 Jaan 2018, 17:05
Foorum: Muud küsimused
Teema: Ehitis vs toode
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1011

Re: Ehitis vs toode

Tere, Ehitusseadustiku seletuskiri nimetab tõepoolest ka toodet, ent seletuskirja kohaselt võib toode olla ka ehitis. Seletuskirja kohaselt seisneb toote ja ehitise eristamise olulisus ehitise mõistes olevas kohakindluse määratluses. Mõned tooted võivad olla käsitatavad kui ehitised. Selliseks näite...
18 Jaan 2018, 08:46
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Töötasu
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1849

Re: Töötasu

Tere, Teie töölepingus on kirjas, et Teie töötasu koosneb põhitasust ja tulemustasust. Kuna põhitasu on väiksem kui palga alammäär on tööandja võtnud kohustuse tasuda Teile töö tulemustest sõltumata palga alammäära ulatuses. Viide keskmise töötasu säilitamisele on asjakohane, ent tuleb arvesse võtta...