Otsing leidis 1656 vastet

31 Dets 2017, 17:42
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elatisraha
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2225

Re: Elatisraha

Tere, Elatisraha suuruse määramisel lastele võetakse esmalt arvesse kõiki nande vajadusi eeldades, et kumbki vanem katab vajadustest poole. Seadusjärgne miinimum on küll kehtestatud pool miinimumpalka, ent käesoleva aasta suvel on ka Riigikohus seda tugevalt kritiseerinud ning leidnud, et selle koha...
31 Dets 2017, 17:02
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Vahekohtu kokkulepe
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2241

Re: Vahekohtu kokkulepe

Tere, Täitemenetluse seadustiku kohaselt on kohtutäituril õigus sundtäita Eestis alaliselt tegutseva vahekohtu otsust ja muu vahekohtu täidetavaks tunnistatud otsust. See tähendab, et ilma tavakohtus spetsiaalselt tunnustusmenetlust läbimata on võimalik kohtutäituril täita ainult Eestis alaliselt te...
31 Dets 2017, 16:47
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: korteri pärimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2214

Re: korteri pärimine

Tere, Kui abielu lahutades jäi vara jagamata, peab tõepoolest viima läbi pärimise ja sel juhul on seadusjärgsete pärijate ringis ka uus abikaasa ja tema lapsed. Kui nad just ei loobu. Pärand võiks siis jaguneda selliselt: Esmalt ühisvara jagamine, millega Teie saate pool korterist. Seejärel pärimine...
31 Dets 2017, 16:06
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: korduv küsimus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1863

Re: korduv küsimus

Tere Esmalt peaksite põhikirjast vaatama kas juhatusel on üldse pädevust kehtestada trahve või muid rahalisi kohustusi ühistu liikmetele. Kui Teie põhikirjas või üldkoosoleku otsuses selline regulatsioon puudub, ei ole juhatusel pädevust trahve kehtestada. Mittetulundusühingute seadus § 19 lg 1 p 8 ...
31 Dets 2017, 16:00
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: isiklik tasuta kasutamisõigus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2050

Re: isiklik tasuta kasutamisõigus

Tere, Kui kokku on lepitud kommunaalkulude katmine, tähendab see ühistu või haldusettevõtte esitatavaid arveid tarbitud teenuste eest. Tele kirjeldatud kulutused on tehtud omandi säilimise või parendamise eesmärgil. Kindlasti ei ole tegemist kommunaalkuludega ja kulutused peab kandma omanik. Lugupid...
31 Dets 2017, 15:44
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Töölepingu mittetäitmine.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1419

Re: Töölepingu mittetäitmine.

Tere, Töötasu maksmisega viivitamise korral on õigus nõuda viivist vastavalt võlaõigusseaduses § 94 ja § 113 sätestatule. Viivise määraks on Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatav viimane intressimäär (Euribor), millele lisandub 8% aastas. Alates 1. jaanuarist 2017 on keht...
31 Dets 2017, 15:35
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kinkeleping ja sundelanik
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1192

Re: Kinkeleping ja sundelanik

Tere Isiklik kasutusõigus lõpeb reeglina isiku surmaga. Siiski võiks selle lõpetamine tulla kõne alla juhul, kui te kannate isiku seal olemise tõttu mingisugust sellist kahju, mida te kinki vastu võttes ei osanud ette aimata, nagu näiteks teie nimetatud asjaolud. Kõigi asjaolude täpseks hindamiseks ...
31 Dets 2017, 15:20
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Lapse heaolu
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1570

Re: Lapse heaolu

Tere, Nagu Te ise oma küsimuses viitate, on tegemist lapse hooldusõiguse küsimusega. Tavapäraselt on mõlemal vanemal võrdne hooldusõigus, mida nad teostavad lapse huvides üksmeeles ja ühiselt. Kui aga hooldusõiguse ühine teostamine ei ole lapse huvides, võib kohus ühe vanema hooldusõigust piirata an...
31 Dets 2017, 14:53
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Uusarendus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1076

Re: Uusarendus

Tere, Seadustega ei ole reguleeritud millises koosseisus müüja müügiobjekti müüma peab. See on jäetud müüja ja ostja lahendada kokkuleppeliselt. Seetõttu soovitan müüjaga läbi rääkida. Kui Teie ei soovi parkimiskohta, siis võimalik et keegi teine soovib kahte. Kui müüja sellega ei nõustu, võite park...
31 Dets 2017, 14:44
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Korteriühistu aasta aruanne ja remondirahad
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1276

Re: Korteriühistu aasta aruanne ja remondirahad

Tere, Tulenevalt korteriühistuseaduse § 15 on juhatus kohustatud majandustegevuse aastakava igal aastal esitama korteriühistu liikmetele üldkoosolekul kinnitamiseks. Kui seda tehtud ei ole on korteriühistu liikmetel võimalik paluda üldkoosolek kokku kutsuda või kui seda ei tehta, teha seda ise, oida...