Otsing leidis 1707 vastet

24 Jaan 2018, 17:22
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Kohtumääruse muutmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1179

Re: Kohtumääruse muutmine

Tere, Kohtumäärust saab siiski muuta vaid kohus kui muutunud asjaolud seda tingivad. Siiski on Teil võimalik omavahelisel kokkuleppel kohtumäärusest erinevalt toimida, kui mõlemad pooled sellega nõus on. Sel juhul tuleb aga arvestada ohuga, et kui asjad enam nii hästi ei ole, saab teine pool viidata...
24 Jaan 2018, 17:18
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: servituudiala kinnisturaamatusse kandmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1011

Re: servituudiala kinnisturaamatusse kandmine

Tere, Servituuti saab seada kokkuleppel notari juures või kui kokkulepet saavutada ei õnnestu, pöördudes kohtusse. Servituudi seadmisel lepitakse kokku kõik tingimused, samuti kas servituut on tasuta või tasu eest. Seejuures võetakse arvesse mõlema kinnisasja omaniku kohustusi, tehtavaid kulutusi, k...
23 Jaan 2018, 09:20
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: mittearestitav summa
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2034

Re: mittearestitav summa

Tere, Sissetulekud, millele ei saa pöörata nõuet, on loetletud Täitementluse seadustiku § 131. Nendest sissetulekutest ja sissetulekute suurusest tuleb kindlasti kohtutäiturit teavitada. Siiski on võimalik pöörata sissenõue ka mõnedele sättes loetletud sissetulekutest kui sissenõude pööramine võlgni...
22 Jaan 2018, 23:14
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärand ja annakud
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1344

Re: Pärand ja annakud

Tere, Pärandajal on õigus ja võimalus määrata konkreetne isik annakutäitjaks testamendis või pärimislepingus. Selleks isikuks võib olla nii pärija kui teine annakusaaja. Juhul kui pärandaja ei ole annakutäitjat määranud, loetakse annakutäitjaks pärija. Annakutäitja ülesandeks on nö tagada annakusaaj...
22 Jaan 2018, 22:56
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Kasutatud varjatud puudustega sõiduk
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2692

Re: Kasutatud varjatud puudustega sõiduk

Tere, Tulenevalt Võlaõigusseadusest peab ostjale üleantav asi vastama lepingutingimustele. Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal ostjale, isegi kui mittevastavus ilmneb hiljem. Ostja peab tea...
22 Jaan 2018, 22:36
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Kaasomandi müügist teavitamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1447

Re: Kaasomandi müügist teavitamine

Tere, Vastavalt asjaõigusseaduse §-le 73 lõige 1 võib kaasomanik temale kuuluva mõttelise osa ühises asjas võõrandada, pärandada, pantida või seda muul viisil käsutada. Sama paragrahvi lõige kaks sätestab, et kinnisasja mõttelise osa müümisel isikule, kes ei ole kaasomanik ega seaduse järgi eesõigus...
22 Jaan 2018, 22:26
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Perioodilised ettemaksed
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1169

Re: Perioodilised ettemaksed

Tere, Kui korteriühistu põhikiri ei vasta kehtivale seadusele lähtutakse seadusest. Korteriühistu juhatusel soovitaksin kutsuda kokku korteriühistu üldkoosolek põhikirja seadusega vastavusse viimiseks. Samuti soovitan ettevalmistada ja üldkoosolekul kinnitada majanduskava ja esitada eelmise aasta ar...
22 Jaan 2018, 22:22
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Kiirlaenude võlad
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2065

Re: Kiirlaenude võlad

Tere, Kui tegemist on täisealise vastutusvõimelise isiku võetud kohustustega, tuleb need ka täita ja vastutus kohustuste eest lasub siiski nende võtjal. Laenuandjal lasub sealjuures äririsk ja võimaluste piires kontrollitakse kindlasti laenutaotleja tausta.Teie probleemile lahenduse leidmine ei ole ...
19 Jaan 2018, 20:06
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Täiteasi on aegunud, kuna eemaldatakse portaalist eesti.ee
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1394

Re: Täiteasi on aegunud, kuna eemaldatakse portaalist eesti.

Tere, Tähele tueb panna, et ükski nõue ei aegu iseenesest. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse kohaselt võib pärast nõude aegumist kohustatud isik keelduda oma kohustuse täitmisest. Seega tuleb ka täitemenetluses aegumise kohaldamiseks esitada taotlus. Väärteo- ja kuriteo eest mõistetud trahvi või raha...
19 Jaan 2018, 18:02
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Võlgadest vabastamise menetlus
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 2672

Re: Võlgadest vabastamise menetlus

Tere, Võlgadest vabastamise menetluse puhul rakendatakse Pankrotiseaduse sätteid, mille kohaselt võlgniku töö- või teenistussuhtest või muust sarnasest suhtest saadud tulu või ettevõtlusest saadud tulu nõuded loetakse loovutatuks usaldusisikule. Usaldusisik peab sellest võlgnikule üle andma 25 prots...