Otsing leidis 1712 vastet

02 Veebr 2018, 10:28
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üürilepingu lõpetamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1019

Re: Üürilepingu lõpetamine

Tere, Võlaõigusseaduse § 278 kohaselt, kui üüritud asjal tekib lepingu kehtivuse ajal puudus, mille eest üürnik ei vastuta ja mida ta ei pea oma kulul kõrvaldama, või kui asja lepingujärgne kasutamine on takistatud, võib üürnik: 1) nõuda üürileandjalt puuduse või takistuse kõrvaldamist vastavalt käe...
01 Veebr 2018, 23:10
Foorum: Muud küsimused
Teema: Elamu ehk oma kodu kindlustamine raskustesse sattumisel
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 740

Re: Elamu ehk oma kodu kindlustamine raskustesse sattumisel

Tere, Sõltuvalt ettevõtluse vormist ei pruugi Te vaatamata ettevõtlusele oma varaga vastutada, väljaarvatud juhul kui makseraskused on tekkinud pahatahtlikult või teie süü läbi. Kui tegutsete FIE-na, vastutate tõepoolest kogu oma varaga, sealhulgas ka isikliku varaga. Muude ettevõtlusvormide puhul p...
01 Veebr 2018, 23:01
Foorum: Muud küsimused
Teema: Intellektuaalomand
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 857

Re: Intellektuaalomand

Tere,

Autoriõiguse kaitsega seonduva saab tarkvaraarendusfirmaga kokku leppida teievahelises lepingus. Kui vajate abi lepingu koostamisel, soovitan pöörduda individuaalsele õigusnõustamisele registreerudes eelnevalt veebilehel www.juristaitab.ee

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
01 Veebr 2018, 22:57
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elatisenõue tagasiulatuv ja kiirmenetlusena
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1203

Re: Elatisenõue tagasiulatuv ja kiirmenetlusena

Tere, Maksekäsu kiirmenetluses tõepoolest elatist tagasiulatuvalt nõuda ei saa ja kui soovite elatist ka tagasiulatuvalt, tuleb selleks pöörduda hagiavaldusega kohtusse. Selguse mõttes soovitan esitada mõlemad nõuded ühise hagina. Siiski ei piira seadus otsesõnu tagasiulatuva elatise eraldi nõudmist...
30 Jaan 2018, 22:38
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: võla usaldajad ja kokkulepped
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1760

Re: võla usaldajad ja kokkulepped

Tere, Kõik kokkulepped võlgnevuste tasumise kohta saate sõlmida ikkagi vaid nõuete omanike ehk võlausaldajatega. Soovitan kõigis küsimustes nendega ühendust võtta ja kui saavutate soovitud kokkuleppe tuleb sellest ka kohtutäiturit teavitada. Ilma sissenõudja nõusolekuta ei ole kohtutäituril võimalik...
30 Jaan 2018, 22:25
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Elatusmiinimumi seadmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1567

Re: Elatusmiinimumi seadmine

Tere, Sissetulekud, millele ei saa pöörata nõuet, on loetletud Täitementluse seadustiku § 131. Nendest sissetulekutest ja sissetulekute suurusest tuleb kindlasti kohtutäiturit teavitada. Siiski on võimalik pöörata sissenõue ka mõnedele sättes loetletud sissetulekutest kui sissenõude pööramine võlgni...
30 Jaan 2018, 22:17
Foorum: Muud küsimused
Teema: Kohtute menetlustähtajad kirjalikus menetluses
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 942

Re: Kohtute menetlustähtajad kirjalikus menetluses

Tere, Tsiviilkohumenetlus toimub Tsiviilkohtumenetluse seadustiku sätete kohaselt. Seadustik on kättesaadav Riigi Teataja veebilehel https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017030?leiaKehtiv Selle § 403 ja 404. Kirjalikus menetluses määrab kohus võimalikult kiiresti tähtaja, mille jooksul on võimalik ...
30 Jaan 2018, 22:08
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Korteriühistu kommunaalkulude tasumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1193

Re: Korteriühistu kommunaalkulude tasumine

Tere, Uuest aastast kehtin Korteriomandi- ja korteriühistuseadus, selle § 31 sätestab korteriomaniku peamised kohustused. Muuhulgas kohustuse korraldada oma korteriomandi valitsemine ka ajal, kui ta ise viibib sellest eemal. Samuti hoidma muu hulgas korteriomandi piires sellist temperatuuri ja õhuni...
30 Jaan 2018, 21:57
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Kohtumääruse muutmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1054

Re: Kohtumääruse muutmine

Tere, Kohtumäärust saab siiski muuta vaid kohus kui muutunud asjaolud seda tingivad. Siiski on Teil võimalik omavahelisel kokkuleppel kohtumäärusest erinevalt toimida, kui mõlemad pooled sellega nõus on. Sel juhul tuleb aga arvestada ohuga, et kui asjad enam nii hästi ei ole, saab teine pool viidata...
29 Jaan 2018, 18:20
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Majaosa varjatud puudused
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1091

Re: Majaosa varjatud puudused

Tere, Kui Te olete ostnud varjatud puudusega maja, on Teil õigus müüjalt nõuda selle kõrvaldamist. Mittetoimiv küttekolle on oluline puudus sõltumata sellest kas endine omanik selles probleemi nägi või mitte. Juhul kui ostja nõuab müüjalt puuduse likvideerimist ja müüja seda mõistliku aja jooksul ei...