Otsing leidis 1712 vastet

06 Veebr 2018, 12:53
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Sissenõudjaga graafiku sõlmimine täitemenetluses
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1019

Re: Sissenõudjaga graafiku sõlmimine täitemenetluses

Tere, Kui Teil oli vastuväiteid võlausaldaja nõudele, tulnuks need esitada maksekäsu kiirmenetlusse. Siis läinuks nõue tõenäoliselt hagimenetlusse, kus Te oleksite kohtule saanud esitada oma seisukohad ja vastuväited. Kuna aga nõue on nüüdseks kohtulahendiga kinnitatud ja sundtäidetav ei ole võimali...
05 Veebr 2018, 21:25
Foorum: Muud küsimused
Teema: Karistuse aegumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1619

Re: Karistuse aegumine

Tere, Karistatud isikute karistusandmed kantakse karistusregistri seaduse alusel karistusregistrisse. Registrisse kantud isiku karistusandmetel on õiguslik tähendus isiku karistatuse ja kuriteo või väärteo korduvuse arvestamisel kuni andmete kustutamiseni. Karistusandmed kustutatakse registrist ja k...
05 Veebr 2018, 21:23
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Korteri müük ja uue ostmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1178

Re: Korteri müük ja uue ostmine

Tere, Kohtumääruses ei ole küll otsesõnu öeldud, et tehing peaks toimuma kolmepoolselt, küll aga ei saa notar muul moel määruse täitmist tagada kui vaid tehingu kolmepoolsel sõlmimisel. Kui soovite esitada kohtule uut avaldust ning vajate abi selle koostamisel, et Teie soovid saaksid võimalikult täp...
05 Veebr 2018, 21:12
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Õigus uuele pärandile pärast varasemat pärandist loobumist
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1284

Re: Õigus uuele pärandile pärast varasemat pärandist loobumi

Tere, Kehtiva Pärimisseaduse järgi ei saa vastu võtta pärandit millest ollakse kord juba loobunud. Samas § 13 lg 3 järgi astuvad enne pärandaja surma surnud alaneja sugulase asemele need alanejad sugulased, kes on pärandajaga suguluses surnud alaneja sugulase kaudu. Teie küsimusest nähtub, et lapsed...
05 Veebr 2018, 21:05
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärimine kui pärandaja üks laps on surnud
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1188

Re: Pärimine kui pärandaja üks laps on surnud

Tere, Kui pärandaja ei ole jätnud kehtivat testamenti toimub pärimine seaduse järgi. Seadusjärgseteks esimese ringi pärijateks on pärandaja alanejad sugulased ehk lapsed. Kui üks lastest on surnud, pärivad tema osa pärandist tema lapsed. Alanejate sugulaste kõrval pärib pärandaja üleelanud abikaasa ...
02 Veebr 2018, 11:11
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Maja jagamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1005

Re: Maja jagamine

Tere, Teie küsimusest ei selgu kas lahutuse käigus jagati ka abikaasade ühisvara. Kui ühisvara jagati ja maja jäeti naisele, tuleb majast välja kolida. Kui ühisvara on jagamata, saab kohtult taotleda ühisvara jagamist. Sel juhul jääb tõenäoliselt maja kaasomandisse ja mõlemal on õigus maja kasutada ...
02 Veebr 2018, 11:07
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: nn. puuküürnikest vabanemine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1108

Re: nn. puuküürnikest vabanemine

Tere, Teie küsimusest võib eeldada, et tegemist on tähtajatu üürilepinguga. Tähtajatu üürilepingu saab igal ajal korraliselt üles öelda järgides Võlaõigusseaduse § 312 tähtaegu. Kinnisasja, elu- või äriruum üürimise puhul võib kumbki lepingupool tähtajatu üürilepingu üles öelda, teatades sellest ett...
02 Veebr 2018, 10:55
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Vallaslaps ja teiste õigused
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1479

Re: Vallaslaps ja teiste õigused

Tere, Kehtiva perekonnaseaduse kohaselt tulenevad vanemate ja laste vastastikused õigused ja kohustused laste põlvnemisest, mis on kindlaks tehtud seaduses sätestatud korras. Sama seaduse kohaselt on lapse isa mees, kes on lapse eostanud. Loetakse, et lapse on eostanud mees: 1) kes on lapse sünni aj...
02 Veebr 2018, 10:48
Foorum: Muud küsimused
Teema: Karistuse aegumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 946

Re: Karistuse aegumine

Tere, Karistatud isikute karistusandmed kantakse karistusregistri seaduse alusel karistusregistrisse. Registrisse kantud isiku karistusandmetel on õiguslik tähendus isiku karistatuse ja kuriteo või väärteo korduvuse arvestamisel kuni andmete kustutamiseni. Karistusandmed kustutatakse registrist ja k...
02 Veebr 2018, 10:39
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Leppetrahvi digiallkiri
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1371

Re: Leppetrahvi digiallkiri

Tere, Tavaallkirja anname paberi ja kirjutusvahendiga. Arvuti, nagu nimigi ütleb, tegeleb vaid arvudega. E-allkiri on väljendatud matemaatiliselt, tagades keerukate meetodite ja arvutuste abil allkirja õigsuse ja võltsimiskindluse.ID-kaartide väljastamisel väljastatakse igale kasutajale kaks sertifi...