Otsing leidis 1712 vastet

26 Okt 2020, 16:25
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Pärimisõigus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 21

Re: Pärimisõigus

Tere Esmalt tuleb märkida, et eestkoste ja pärimine on eraldiseisvad asjad ja üksühesse ei puutu. Kui testamenti ei ole tehtud toimub pärimine seaduse järgi. Seadusjärgseteks pärijateks on eeskätt pärandaja lapsed ja abikaasa. Seejuures tuleb silmas pidada, et pärida saab ainult pärandaja vara. Kui ...
26 Okt 2020, 16:19
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pangalaenuga korteri pärandamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 15

Re: Pangalaenuga korteri pärandamine

Tere Pärandi hulka kuulub kogu pärandaja vara, kõik tema õigused ja ka kõik tema kohustused. Seega lähevad ka laenud üle pärandi vastu võtnud pärijatele. Surma puhuks saab isik teha korraldusi testamendi või pärimislepinguga. Kui testamenti või pärimislepingut ei ole tehtud, toimub pärimine seaduse ...
26 Okt 2020, 16:13
Foorum: Muud küsimused
Teema: kohtus käinud võlad
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 14

Re: kohtus käinud võlad

Tere Kui võlgnevused on juba kohtus välja mõistetud ei pruugi olla võimalik enam midagi teha. Kohtumenetluses tuleb kostjal esitada kõik oma vastuväited ja seisukohad, et kohus saaks neid otsust tehes arvesse võtta. Erandiks võib olla olukord, kus menetlusdokumente ei ole kostjale kätte toimetatud j...
26 Okt 2020, 16:08
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Päritav kinnisvara ja tulumaksu kohustusest
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 10

Re: Päritav kinnisvara ja tulumaksu kohustusest

Tere Maksuvabastus päritud eseme esmamüügil kehtib maksuhalduri seisukoha kohaselt vaid õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisel saadus kinnisasjade suhtes. Seevastu ostueesõigusega erastamise kohta on maksuhaldur selgitanud, et TuMS § 15 lg 5 punktides 3 ja 5 ettenähtud maksuvabastuse kohaldumi...
26 Okt 2020, 15:39
Foorum: Mul on küsimus füüsilise isiku pankroti kohta
Teema: Eraisiku pankrot ja tööl käimine
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 278

Re: Eraisiku pankrot ja tööl käimine

Tere Võlgnik ei pea usaldusisikule üle andma tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet. Tulu, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet, on nimetatud täitemenetluse seadustikus. Nagu ka Teie poolt esile toodud pankrotiseaduse sõnastuse teises pooles on märgitud, saab ...
21 Okt 2020, 17:53
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Rõdude renoveerimisega seotud kulude jagamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 26

Re: Rõdude renoveerimisega seotud kulude jagamine

Tere Krediidiasutused võivad ise otsustada kellele ja millistel tingimustel laenu anda. Seadusega siin ettekirjutusi teha ei saa ega ole tehtudki. Küll aga on korteriomanik õigus igal ajal tutvuda korteriühistu dokumentatsiooniga. Juhatus või tutvumise võimaldamisest keelduda vaid konkreetsetel sead...
21 Okt 2020, 17:49
Foorum: Muud küsimused
Teema: MTÜ/ligipääsutee
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 283

Re: MTÜ/ligipääsutee

Tere Teed ligipääsuna kasutavad isikud peaksid tee omanikuga selle kasutamise tingimustes kokku leppima. Kui kokkulepet ei saavutata on võimalik ligipääsu piirata ja ligipääsu soovijal taotleda seda kohtus. Kohtutäitur tegutseb täitemenetluse seadustiku alusel. Nimetatud õigusaktis on märgitud, mill...
21 Okt 2020, 17:43
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Hooldusõigus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 43

Re: Hooldusõigus

Tere

Lastesse puutuvad küsimused lahendatakse laste elukoha järgses kohtus. Kuna kirjutate, et laste elukoht on Soomes, tuleks hooldusõigusesse muudatuste tegemiseks pöörduda Soome kohtu poole.

Lugupidamisega

Tiina Mölder
jurist
21 Okt 2020, 17:41
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Abikaasade varalised õigused
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 32

Re: Abikaasade varalised õigused

Tere Kui abikaasa lahusvara (pärandusena saadu müügist saadud raha) kasutatakse teise abikaasa lahusvara väärtuse suurendamiseks, on võimalik lahutuse korral mainitud fakti tõendades nõuda hüvitist. Kui aga soovite tulevikus võimalikke vaidlusi vältida, soovitan maja kaasomandisse vormistamist (müüg...
21 Okt 2020, 17:35
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Arestivaba miinimum ning arestitavad sissetulekud
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 30

Re: Arestivaba miinimum ning arestitavad sissetulekud

Tere Siin on oluline, kes on konkreetse toetuse saajaks. Kui toetuse saajaks olete Teie, kuulub toetus tõepoolest sissetuleku hulka. Lasterikka pere toetuse saamise õigus on ühel vanemal, seega kuulub näiteks lasterikka pere toetus Teie sissetuleku hulka. Lapsetoetuse saamise õigus on igal lapsel sü...