Otsing leidis 1182 vastet

11 Apr 2014, 16:45
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Probleem elektriga.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1366

Re: Probleem elektriga.

Tere, Kas antud juhul oli tegemist ebavõrdse kohtlemisega või olid asjaolud siiski võrreldes teistega erinevad, ei ole Foorumi kaudu võimalik tuvastada. Elektritöö tegemisel tuleb tagada inimese, vara ja keskkonna ohutus, järgides selleks asjakohaseid ohutusnõudeid. Elektritööde tegemiseks tuleb pöö...
11 Apr 2014, 16:43
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Kinnisvara ost, mis on kaasomandis.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1164

Re: Kinnisvara ost, mis on kaasomandis.

Tere, Keelumärge keelab vastavalt selle ulatusele registrisse kannete tegemise kohtutäituri avalduseta või nõusolekuta. Seetõttu tuleks pöörduda notari poole, kaasata kohtutäitur, selgitada oma soovi ja tehingu asjaolusid (müügitehing, kinnistu jagamine). Notar selgitab välja õiguslikult korrektseks...
11 Apr 2014, 16:39
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: küsimus pärimise kohta
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1133

Re: küsimus pärimise kohta

Tere, Kui testaator on testamendis teinud korralduse alaneja sugulase kasuks, kes pärast testamendi tegemist, kuid enne pärandi avanemist sureb, jättes järele alanejad sugulased, eeldatakse, et korraldus on tehtud ka alanejate sugulaste kasuks selle pärandiosa ulatuses, mille nad saaksid surnud alan...
11 Apr 2014, 09:55
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: pärimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1079

Re: pärimine

Tere, Pärija võis teatud tingimustel pärandi vastu võtta ka pärandvara hulka kuuluvaid esemeid valdama ja kasutama asudes (tahteavaldus tegudega). Üldiselt tuleks pärimisasjad siiski õigeaegselt lahendada. Kas ja milliseid toiminguid oleks vaja praegu teha, selleks tuleks tutvuda dokumentide ning tä...
09 Apr 2014, 16:39
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Kohtutäituri Tegematatöö
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1169

Re: Kohtutäituri Tegematatöö

Tere, Täitemenetluse seadustiku §§ 130-136 eesmärk on tagada võlgnikule tema suhtes korraldatava täitemenetluse tingimustes tema enda ja tema ülalpeetavate ülevalpidamiseks minimaalselt vajalikud vahendid. Arestimisaktis märgib kohtutäitur, et arestimisele ei kuulu igakuiselt summa, mis vastab ühe k...
09 Apr 2014, 16:33
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Täitetoimiku jääk?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1151

Re: Täitetoimiku jääk?

Tere, Kas kohtutäituri tegevus on seaduspärane, selle väljaselgitamiseks tuleks tutvuda täpsete asjaoludega ja täitetoimikuga, mistõttu puudub Foorumi kaudu võimalus asjas seisukohta võtta. Kohtutäituri otsusele/tegevusele saab esitada kaebuse täitemenetluse seadustiku §§-de 271,218 sätestatud korra...
09 Apr 2014, 16:30
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1140

Re: Mul on perekonnaõiguslik küsimus

Tere, Kui vanematel on lapse suhtes ühine hooldusõigus, siis peaks nad lapsesse puutuvaid küsimusi (sh elukoht) otsustama koos. Milliseid dokumente ja millises vormis elukoha registreerimisel (jm lapse välismaale elama asumisega seonduvate toimingute) tegemisel Saksamaal nõuatakse, tuleks uurida vas...
09 Apr 2014, 16:19
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Täitemenetlus pankroti menetluse ajal
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1209

Re: Täitemenetlus pankroti menetluse ajal

Tere, Küsimuses viidatud säte (TMS § 51 lg 1) ütleb, et täitemenetlus lõpeb võlgniku pankroti väljakuulutamisega. St – võlgniku pankroti väljakuulutamise tõttu lõpetamisele kuuluv täitemenetlus peaks olema alustatud enne pankroti väljakuulutamist. Võlgniku õiguste võimaliku rikkumise väljaselgitamis...
09 Apr 2014, 16:14
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: kingitud korter
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1045

Re: kingitud korter

Tere, Kinkija võib lepingust taganeda ja kingitud eseme alusetu rikastumise sätete järgi kingisaajalt välja nõuda, kui kinkija ei ole võimeline ennast mõistlikult ülal pidama, välja arvatud juhul, kui kinkija on ennast sellesse olukorda asetanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui kingisaaj...
09 Apr 2014, 16:13
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: kingitud korter
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1045

kingitud korter

Minu sugulane kinkis oma korteri inimesele, kes lubas teda hooldada. Nüüd on olukord selline, et see inimene oma lubadusi ei täida ning vanainimene ei saa ka oma vara müüa, et minna näiteks selle raha eest hooldekodusse. Kinkelepingus kingisaajale kohustusi määratud ei ole. Kas korterit saaks tagasi...