Otsing leidis 1182 vastet

21 Apr 2014, 08:37
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: kotutäitur
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1877

Re: kotutäitur

Tere, Kinnisasjale saab täitemenetluses sissenõuet pöörata, seda arestida ning müüa täitemenetluse seadustikus sätestatud korras vastava täitedokumendi alusel. Üksnes kinnistut koormav hüpoteek täitemenetluses sissenõude pööramist kinnisasjale ei takista. Kui kinnistul on hüpoteek, siis hüpoteegipid...
21 Apr 2014, 08:34
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Eluruumi üürilepingu lõpetamine.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2123

Re: Eluruumi üürilepingu lõpetamine.

Tere, Vastamiseks peaks muuhulgas tutvuma Teie üürilepinguga (tingimused, tähtaeg jms) ning ülesütlemisavaldusega. Mõjuval põhjusel võib kumbki lepingupool nii tähtajatu kui tähtajalise üürilepingu üles öelda. Põhjus on mõjuv, kui selle esinemisel ei saa ülesütlemist soovivalt lepingupoolelt kõiki a...
21 Apr 2014, 08:26
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärimis õigus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1238

Re: Pärimis õigus

Tere, Lapsendamine on juriidiline toiming, mille tagajärjel tekivad lapsendaja ja lapsendatu vahel vanema ja lapse vahelised õigused ja kohustused. Seega, lapsendatu on lapsendaja seadusjärgne pärija. Lapsendamisega lõpeb lapse (ja tema laste) sugulussuhe endiste sugulastega ning lõpevad ka suguluse...
11 Apr 2014, 17:14
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: töölepingu muutmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2353

Re: töölepingu muutmine

Tere, Töölepingut saab muuta üksnes poolte kokkuleppel. Seetõttu tuleks täpselt üle vaadata Teie töötasu kokkuleppe tingimused. Töötasu on töö eest makstav tasu, milles on kokku lepitud, sealhulgas majandustulemustelt ja tehingutelt makstav tasu, töötasu arvutamise viis. Koondamise tõttu töölepingu ...
11 Apr 2014, 17:08
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Kas pean lapsehoolduspuhkuse ajal kandideerima?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1212

Re: Kas pean lapsehoolduspuhkuse ajal kandideerima?

Tere, Tööandja ei või töölepingut isikuga, kes kasutab lapsehoolduspuhkust, üles öelda koondamise tõttu, välja arvatud tööandja tegevuse lõppemisel. Täpsete asjaolude väljaselgitamiseks (nt. kas Teie tööandja on reorganiseerumises või likvideeritakse vms) ning Teie õiguste kaitseks lahenduse leidmis...
11 Apr 2014, 17:03
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärimisest loobumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1368

Re: Pärimisest loobumine

Tere, Pärimisseaduse kohaselt, kui pärima õigustatud isik on pärandist loobunud, on pärima õigustatud see isik, kes oleks pärinud siis, kui pärandist loobunu oleks surnud enne pärandi avanemist. See tähendab, et pärandist loobumisel tekib pärimisõigus pärandist loobunu lastel, nende loobumise korral...
11 Apr 2014, 17:01
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Elatusraha
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1218

Re: Elatusraha

Tere,

Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamine sõltub kohtuotsuse tegemise ajast. Täpsemat infot saab lugeda siit: http://www.juristaitab.ee/KKK/kuidas-tu ... nnustamine

Lugupidamisega
SA Õigusteenuste Büroo
11 Apr 2014, 16:58
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Nime vahetamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1078

Re: Nime vahetamine

Tere,

Dokumenti kantud andmete muutumisest on dokumendi kasutaja kohustatud teatama dokumendi väljaandnud asutusele ühe kuu jooksul andmete muutumisest arvates. Dokumendil olevad andmed peavad rahvastikuregistri andmebaasiga vastavuses olema.

Lugupidamisega
SA Õigusteenuste Büroo
11 Apr 2014, 16:56
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Omandi jagamine.
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1098

Re: Omandi jagamine.

Tere, Kaasomandi lõpetamisel jagatakse asi vastavalt kaasomanike kokkuleppele. Kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, tuleb pöörduda kohtusse ja siis otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele ka...
11 Apr 2014, 16:53
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: Pärimine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1115

Re: Pärimine

Tere, Kas antud juhul oleks alust testamenti vaidlustada, sõltub esiteks täpsetest asjaoludest (testamendi tegemise ajal) ning teisalt nende asjaolude tõendamisvõimalusest. Notariaalse testamendi korral kontrollib notar isiku teo- ja otsusevõimet ning selgitab välja tema tahte, mistõttu on notariaal...