Otsing leidis 1182 vastet

22 Apr 2014, 23:09
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: alimendid
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1100

Re: alimendid

Tere, Küsijal tuleks pöörduda nimetatud nõuete aluseks olevate dokumentidega (Eesti kohtulahend ning KELA otsus) ja oma majanduslikku seisu tõendavate dokumentidega (nt konto väljavõte) isiklikule õigusnõustamisele. Foorumi kaudu ei saa tutvuda dokumentidega, mistõttu ei saa ka tuvastada, kas nõuded...
22 Apr 2014, 23:03
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: Keeruline lahutus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1150

Re: Keeruline lahutus

Tere, Abikaasade vastastikusel kokkuleppel võib abielu lahutada perekonnaseisuasutuses abikaasade ühise kirjaliku avalduse alusel. Perekonnaseisuasutus võib abielu lahutada juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis. Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutuse...
21 Apr 2014, 10:14
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: vanemate ülalpidamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1235

Re: vanemate ülalpidamine

Tere, Perekonnaseaduse § 103 lg 1 alusel, kohus võib kohustatud isiku ülalpidamiskohustuse täitmisest vabastada või täitmist ajaliselt piirata või elatise suurust vähendada, kui kohustuse täitmist on äärmiselt ebaõiglane nõuda, eelkõige kui: 1) ülalpidamist saama õigustatud isiku abivajadus on tekki...
21 Apr 2014, 10:13
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: vanemate ülalpidamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1235

vanemate ülalpidamine

Tere! minu lapsepõlves vanemad minu eest hoolitsemisega hakkama ei saanud oma alkoholi- jm probleemide tõttu . Elasin kus sain, vahel hooldusperes, lastekodus jne. Vanemad minu elutingimuste üle muret ei tundnud. Minu küsimus on, et nüüd, kus nemad oma terviseprobleemide tõttu vajavad hooldust, siis...
21 Apr 2014, 10:12
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Otsust ei täideta
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 2115

Re: Otsust ei täideta

Tere, Kohtutäitur on kohustatud viivitamata tarvitusele võtma kõik seadusega lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks, koguma täitemenetluseks vajalikku teavet ning selgitama täitemenetluse osalistele nende õigusi ja kohustusi. Paraku saab kohtutäitur täita täitedokumente siis, kui võlgnikul on sis...
21 Apr 2014, 10:11
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Otsust ei täideta
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 2115

Otsust ei täideta

Tere,
minu kasuks tegi kohus otsuse ja mõistis ühelt inimeselt välja võla. Viisin selle kohtutäiturile, aga nüüd on sellest juba mitu kuud ja pole mitte mingeid summasid laekunud. Mida peaksin tegema?
21 Apr 2014, 08:53
Foorum: Mul on küsimus täitemenetluse kohta
Teema: Tsiviilasja lahendus
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1288

Re: Tsiviilasja lahendus

Tere, Kohtutäitur on kohustatud viivitamata tarvitusele võtma kõik seadusega lubatud abinõud täitedokumendi täitmiseks, koguma täitemenetluseks vajalikku teavet ning selgitama täitemenetluse osalistele nende õigusi ja kohustusi. Täitemenetluse seadustiku § 130 lg 1 alusel on kohtutäituril õigus ares...
21 Apr 2014, 08:49
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: KÜ revisjoniaruanne
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1938

Re: KÜ revisjoniaruanne

Tere, Korteriühistuseaduse § 15 lg 2 kohaselt, korteriühistu juhatus annab igale korteriühistu liikmele vähemalt kaks nädalat enne majandustegevuse aastakava arutelu tutvumiseks selle projekti koos eelmise aasta aruande ja bilansiga. Mittetulundusühingute seaduse § 34 kohaselt, üldkoosolek teostab j...
21 Apr 2014, 08:47
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: Arestitud konto muutmine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1877

Re: Arestitud konto muutmine

Tere, Kohtutäitur täidab täitedokumentidest tulenevaid nõudeid, seetõttu ei saa täitemenetlust läbi viia ükskõik kelle suhtes, vaid täitedokumendist tuleneva võlgniku suhtes (nt kohtuotsusega väljamõistetud võlgnevus). Küsimusest ei selgu, mis nõudega täpsemalt tegemist on, kas kohustuse üle võtmise...
21 Apr 2014, 08:40
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: alaealine ja inkassonõue
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1181

Re: alaealine ja inkassonõue

Tere, Kas alaealise (piiratud teovõimega isiku) mitmepoolne tehing on kehtiv või tühine, sõltub mitmetest asjaoludest. Üldjuhul on alaealise poolt seadusliku esindaja eelneva nõusolekuta tehtud mitmepoolne tehing tühine, v.a. tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 11 sätestatud juhtudel. Küsimusest ei s...