Otsing leidis 1182 vastet

29 Apr 2014, 15:00
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: laenu tagasisaamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1125

Re: laenu tagasisaamine

Tere, Suulise lepingu korral kujuneb probleemiks tõendamine (kui laenusaaja ei tunnista, et on raha saanud). Hea oleks, kui laenusaaja oleks nõus kinnitama kirjalikult oma kohustuse olemasolu (st annaks võlatunnistuse). Kui see ei õnnestu, siis tuleb mõelda läbi tõendamisvõimalused ja kaaluda kohtum...
29 Apr 2014, 14:59
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: laenu tagasisaamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1125

laenu tagasisaamine

Tere,

Minul on selline küsimus, et laenasin raha tuttavale, kes nüüd keeldub seda tagasi maksmast. Kirjalikku lepingut me siis ei teinud. Kui ta nüüd vabatahtlikult raha tagasi ei maksa, kas mul on veel midagi võimalik ette võtta?
29 Apr 2014, 14:58
Foorum: Mul on küsimus isiklike võlgade ümberkujundamise kohta
Teema: SMS-Laen
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 2011

Re: SMS-Laen

Tere, Küsimusest ei selgu, kas nimetatud võlanõudes on tehtud kohtulahend. Kui kohtulahend on tehtud, siis tuleb seda vastavalt ka täita; kui mitte, siis on ilmselt võimalik tugineda aegumisele. Kuidas tõendada, et teine isik võttis Teie nimel laenu, sõltub täpsemalt asjaoludest. Olukorra õiguslikuk...
29 Apr 2014, 14:56
Foorum: Mul on küsimus pärimise kohta
Teema: pärija on alaealine, kohtu nõusolek?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1230

Re: pärija on alaealine, kohtu nõusolek?

Tere,

Lapse nimel tehingute tegemiseks peab vanematel olema kohtu nõusolek perekonnaseaduse § 187 ja § 188 lõike 1 punktide 1–3, 5 ja 7–11 juhtudel. Päritud rahasummade käsutamine kohtu nõusolekut ei nõua (eeldades, et toiming on lapse huvides).

Lugupidamisega
SA Õigusteenuste Büroo
29 Apr 2014, 14:54
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: kellele kuulub korter
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1483

Re: kellele kuulub korter

Tere, Kui pärast äriühingu registrist kustutamist ilmneb, et äriühingul oli vara ja vajalikud on likvideerimisabinõud, võib registripidaja otsustada likvideerimise. Äriühingu võlausaldaja nõudel võib likvideerimise pärast äriühingu registrist kustutamist ette võtta üksnes juhul, kui registripidaja e...
23 Apr 2014, 18:49
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: alimendid pensionärilt?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1207

Re: alimendid pensionärilt?

Tere, Elatist võib kohtu kaudu (st esitada kohtule hagi) siis, kui lapse vanem ei täida ülalpidamiskohustust (või teeb seda ebapiisavalt/ebaregulaarselt). Elatise suurus sõltub ühelt poolt lapse vajadustest/kuludest, teisalt vanemate võimalustest ja varalisest olukorrast (sissetulekud, vara). Pereko...
23 Apr 2014, 18:48
Foorum: Mul on perekonnaõiguslik küsimus
Teema: alimendid pensionärilt?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1207

alimendid pensionärilt?

Kas võib nõuda lapse isalt alimente, kui lapse isa on töövõimetuspensionär, aga vahepeal töötab? Vabatahtlikult ei maksa juba paar aastat. Millises summas peaks nõude esitama ja kas saab nõuda ka tagantjärele?
23 Apr 2014, 18:47
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: töölt lahkumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1152

Re: töölt lahkumine

Tere, Kui töötaja lahkub töölt ette teatamata ja tööandjal on sel põhjusel ka töölepingu üles öelnud, siis on tööandjal õigus nõuda kahju hüvitamist. Eeldatakse, et kahju suurus vastab töötaja ühe kuu keskmisele töötasule. Kui nimetatud nõue ei lõpe tasaarvestusega, peab tööandja selle esitama 20 tö...
23 Apr 2014, 18:46
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: töölt lahkumine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1152

töölt lahkumine

Kas tööandja võib nõuda minult hüvitist, kui leidsin uue töö ja vanasse töökohta enam ei läinud? Töölt saadeti mulle kiri töölepingu lõpetamisega ja kahjunõudega.
22 Apr 2014, 23:11
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kaasomaniku abikaasa ei tule notarisse
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1324

Re: Kaasomaniku abikaasa ei tule notarisse

Tere, Kui kaasomanike vahel puudub kokkulepe kaasomandi lõpetamiseks ja asja jagamiseks või kaasomanikud vaidlevad kasutuskorra üle, on võimalik pöörduda asja lahendamiseks kohtu poole. Kuidas ja millised nõuded kohtule esitada ning milline on edasine menetlus, sõltub asjaoludest. Seetõttu tuleks pö...