Otsing leidis 1237 vastet

25 Apr 2012, 14:10
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Vanaema pärandi jagamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1212

Re: Vanaema pärandi jagamine

Teie vanaema on võõrandanud talle kuuluva elamu, kus Te elate, oma pojale. Tegemist on kinnisvara võõrandamise tehinguga ja see saab toimuda ainult notariaalselt, olgu see siis müük või kinge. Tehingu tegemisel lasub notaril kohustus kontrollida tehingut teha sooviva isiku teovõimet. Ilmselt leidis ...
25 Apr 2012, 14:09
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: Vanaema pärandi jagamine
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1212

Vanaema pärandi jagamine

Lugu selline, meil on vanaema voodihaige ja elab meie tädi juures, majas, mis algselt oli tema nimel, aga kui ta voodihaigeks jäi, kirjutati see maja siis tädi nimele. Suusõnaline jutt oli ka sellest, et kuna vanaemal oli lisaks veel korter ja maja, kus me hetkel elame ja oleme sisse kirjutatud, et ...
23 Apr 2012, 17:33
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Kas juhatuse liikmed võivad hääletada ?
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1249

Re: Kas juhatuse liikmed võivad hääletada ?

Kui juhatuse liige on ka ühistu liige, siis tal on õigus osaleda ühistu otsuste tegemisel. Majandusaruande kinnitamine ei ole juhatuse tegevuse hindamine, vaid see on kogu korteriühistu majandusaruande kinnitamine. Juhatuse liige ei saa hääletada, kui hinnatakse juhatuse tegevuse aruannet. Vastas Ra...
20 Apr 2012, 15:05
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Nõuete aegumine
Vastuseid: 5
Vaatamisi: 1928

Re: Nõuete aegumine

Kordusarve koos kasvanud viivisega ongi aluseks uue aegumistähtaja arvestamiseks.


Vastas Raimo Jõgeva
20 Apr 2012, 15:04
Foorum: Mul on küsimus töösuhte kohta
Teema: Teats tööaja ja -tasu kohta
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1109

Re: Teats tööaja ja -tasu kohta

TLS § 89 reguleerib töölepingu ülesütlemist majanduslikel põhjustele ehk koondamise tõttu. TLS § 37 reguleerib töötasu vähendamist kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul kui tööandjast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt ei saa ei saa töötajale tööd anda. Seega on tegem...
20 Apr 2012, 15:03
Foorum: Mul on küsimus lepingute kohta (võlaõigus)
Teema: Maksuvõlast
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 1499

Re: Maksuvõlast

Tulumaksukohustus tekkis tõenäoliselt siis aktsiate hilisemast müügist? Kuivõrd pärandi vastuvõtmine on tulumaksuvaba, maksukohustus tekib pärandatud vara müügist. Maksuvõla tasumise ajatamise otsus (ja sellega kaasnev ajatamisgraafik) on maksuhalduri diskretsiooni- ehk kaalutlusotsus, mida tehes va...
20 Apr 2012, 15:01
Foorum: Mul on asjaõiguslik küsimus
Teema: korter laenuga kaasomandis
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 2172

Re: Korter laenuga kaasomandis

Teie jaoks oli oluline vabaneda kohustustest panga ees. Kui laenulepingust tulenevad kohustused on üle antud, siis muus osas ei peaks Teid ähvardama enam mingid rahalised nõudmised. Müügilepingu kaudu olete vabanenud kinnisvarast ning sellega seotud kohustustest. Seega peaksid Teie kohustused seoses...
20 Apr 2012, 14:53
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üürniku tekitatud kahju
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1167

Re: Üürniku tekitatud kahju

Tõsiseks probleemiks on Teile asjaolu, et Te ilmselt ei tea Teile kahju tekitanud üürniku praegust elukohta. Kuna tegemist on ka vargusega, oleks politsei pidanud vastu võtma avalduse kuriteo kohta ja algatama menetluse. Praegu delegeeris politsei oma kohustused Teile. Otsige ise varas üles. Te peak...
20 Apr 2012, 14:53
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Üürniku tekitatud kahju
Vastuseid: 1
Vaatamisi: 1167

Üürniku tekitatud kahju

Tere. Palun Teid aidata mulle lahendada keeruline asi. Nimelt, üürnik läks korterist välja, jättis üüri maksmata, varastas mõned asjad, tekitas vigastusi tehnilistele seadmetele ja jättis korteri ebasanitaarsesse seisundis. Politsei ei võtnud minu poolt avaldust varguse kohta, öeldes, et kuna ma ei ...
20 Apr 2012, 08:01
Foorum: Mul on küsimus eluruumi (sh. üürisuhted, korteriühistuga seotud küsimused) kohta
Teema: Seadusi eirav KÜ ja renoveerimised
Vastuseid: 3
Vaatamisi: 2445

Re: Seadusi eirav KÜ ja renoveerimised

Te olete väga põhjalikult seadusi lugenud ning sellest tulenevalt ka teinud omapoolsed järeldused ühistu tegevuse ja tegevusetuse üle. Õiglase lahenduse leidmiseks on ainuvõimalus kohus ja kasutage õigusbüroode abi hagiavalduse vormistamiseks.


Vastas Raimo Jõgeva